فریدون زارع

  • خانواده هاخانواده فریدون زارع

    تقاضای رشید زارع از دادستان دادگاه بین المللی لاهه

    آقای کریم اسدخان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی با احترام این جانب رشید زارع برادرزاده فریدون زارع از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در مقر دهکده مانز به استحضار می رسانم که خانواده ما ضمن حمایت از طرح شکایت 42 نفر از اعضای جداشده…

دکمه بازگشت به بالا