کتاب از مجاهدین تا منافقین

  • ایدئولوژی فرقه رجویکتاب از مجاهدین تا منافقین

    کتاب از مجاهدین تا منافقین

    روایتی از یک دگردیسی اثری که هم اینک در معــرفی آن سخن می‌رود، چند و چون صیرورت سازمان موســــوم به مجاهدین خلق را در گذر دهه‌های متمادی و با اتکا به اسناد نشان می‌دهد. این پژوهش از سوی مهدی حق‌بین تألیف شده و مرکز اسناد…

دکمه بازگشت به بالا