کتاب سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام

  • عملکرد سازمان مجاهدین خلقرجوی

    انقلاب‌ ایدئولوژیک یا بحران در خط مشی

    در پی استقرار تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، شکست‌های مستمر استراتژی‌های رهبری سازمان و «تناقض بین تفکّرات و عملکرد انحرافی و غلط مرکزیت (چه ایدئولوژیک و چه تشکیلات سیاسی استراتژیک) با اصول و ضوابط و معیارهای سازمان، که در شکست‌ها و بن‌بست‌ها، عدم کارآیی…

دکمه بازگشت به بالا