یاری کوچکی

  • خانواده هامادر یاری کوچکی

    نامه مادر یاری کوچکی از اسیران فرقه رجوی

    سلام پسرم، سلام پاره تنم، پسر عزیزم هر کجا هستی در سلامت کامل باشی. سال هاست انتظار بازگشتت به جمع خانواده را می کشم. چه شب ها تا صبح به دعا نشستم که برگردی اما خبر جدایی دوستانت را می شنوم و تو همچنان در…

  • خانواده هانامه خانواده یاری کوچکی از استان ایلام

    نامه خانواده یاری کوچکی از استان ایلام

    ما شب و روز با خاطراتت زنده ایم و با فکر و خیال تو زندگی می کنیم. امیدواریم که هر چه زودتر و از هر راهی که می توانی خودت را نجات دهید و به نزد ما برگردی تا زندگی را برایمان زیباتر کنید. پسرعزیزم،…

دکمه بازگشت به بالا