اسیران اشرف

 • زهرا فیض بخش

  زهرا فیض بخش چگونه اقدام به خودکشی کرد؟

  روابط زنان شورای رهبری در شکل فرمانده و فرمان بر پس از گسترش شورا از سال ۱۳۷۶ به بعد، خصوصا از هنگامی که مسئولیت آن بر عهده مهوش سپهری قرار داده شد، با رواج آموزش های وی به طرز اسفباری بسیار خشک و هراسناک بود.…

 • عاشق به دیدار یار رفته بود، اما یار درقفس بود!

  پسرم محمد رضا صدیق چند سال پیش برای دیدار باتو به عراق سفر کردم که تورا یکبار دیگر ازنزدیک ببینم  ولی تنها حصاری دیدم که درب آن بسته بود. بهمین خاطر  9ماه درعراق جلو حصار سیم خاردار ماندم اما کسی تورا برای دیدار با من…

 • سازمان زنان جایگزین شورای ملی مقاومت

  سازمان زنان جایگزین شورای ملی مقاومت

  در سالگرد سی مهر و مناسبت هایی مثل انتصاب مریم قجر به عنوان رئیس جمهور فرقه ای و شعار هزار زن و هزار سازمان و... اینک زهر اخیانی مسئول اول فرقه در پیامی رسمی اعلام تشکیل شورای مرکزی مجاهدین کرده و اعضای آنرا هزار عضو…

 • مینو فتحعلی یکی دیگر از قربانیان تشکیلات رجوی

  مینو فتحعلی یکی دیگر از قربانیان تشکیلات رجوی

  بعد از حدود یکساعت مینو فتحعلی و تعدادی دیگر از شورای رهبری مسئله دار را از ما جدا کرده و بردند و به ما گفتند که آنها را بردیم محلی که بتوانند راحت تر باشند. اما من هفته بعد که یکی از اون خانم ها…

 • راهی بی بازگشت، آلان محمدی قربانی در فرقه رجوی

  راهی بی بازگشت، آلان محمدی قربانی در فرقه رجوی

  آلان و تعدادی دیگر از همین بچه ها از سازمان می خواستند که به قول خودش وفا کند و حالا که خانواده هایشان را دیدند از اشرف بروند ولی رجوی می گفت که اشرف دربهای ورودش باز است ولی خروجی در کار نیست من یادم…

 • متاثر از خواندن نامه ای به رضا سلامی اسیر فرقه رجوی

  متاثر از خواندن نامه ای به رضا سلامی اسیر فرقه رجوی

  محمد سلامی که برای برادرت نامه نوشتی و خواستی که بدانی رضا وهمسرش درچه وضعیتی هستند.اگرنوشته ام را خواندی ببخشید که موجب ناراحتی و نگرانی شما شدم ولیکن توصیه میکنم ارتباط خود با انجمن نجات را فعالترکنید و درخواست اعزام به عراق بدهید تا شاید…

 • سران فرقه رجوی قاتلند

  سران فرقه رجوی قاتلند

  نغمه به سران رجوی نه گفت و با نفراتش مجددا گرم گرفت زهره قائمی و معاونش از برخوردهای خوب نغمه با نفراتش بهم ریخته بودند حدودا یک ماه گذشت نغمه باز غیبش زد با دوستانی که در مقر داشتم می گفتیم باز چی شده این…

 • معصومه غیبی پور را با روسری اش در آسایشگاه خفه کرده بودند

  معصومه غیبی پور را با روسری اش در آسایشگاه خفه کرده بودند

  در همان نشست به معصومه غیبی پورانتقاد شدید می شد که چرا انقلاب نمی کند و انقلاب نکردن یعنی خیانت و بعد دیدم که برخی از خواهرها شروع کردند به زمزمه خائن خائن و یکی از همان زنانی که حسابی تحت تأثیر جلسه نشست و…

 • این همان هزار دستان رجویها است

  این همان هزار دستان رجویها است

  روزگاری نه چندان دور بود که رجوی دراین نشست برای نفرات جایزه هزار دستان را داد ومنظور از هزاردستان لقب زن های شواری رهبری بود که درآن مقطع رجوی برای بیشتر کردن هیزم جنگ در ایران درسالهای 1376 به آن نفرات داده بود ونفرات غافل…

 • یادداشتهایی بر دوران اسارتم دراسارتگاه اشرف - قسمت دوم

  یادداشتهایی بر دوران اسارتم دراسارتگاه اشرف – قسمت دوم

  بیهوده وقت تلف کردن دربیگاری های مستمر و نشست های تشکیلاتی خسته کننده،به نام عشق به میهن ومبارزه برای آزادی،درمناسبات فرقه رجوی تبدیل به یک ارزش شده است.هدف آنها هم جلوگیری ازموج اعتراضات فزون یافته علیه عمکردهای فرقه می باشد.اکنون موضوع بیهوده بودن و وقت…

 • قیام کنید

  قیام کنید

  پس ای بچه هایی که هنوز ذره ای حس زندگی آزادی و آزادگی درتان باقی مانده است. با کمک گرفتن از مولا حسین بلند شوید و خودتان را از باتلاق مرگ نجات دهید! از رجوی چیزی جز ذلت بشما نخواهد رسید! او جز سرافکندگی و…

 • یادداشتهایی بر دوران اسارتم دراسارتگاه اشرف

  یادداشتهایی بر دوران اسارتم دراسارتگاه اشرف

  من هم سفره دلم را پیش او بازکردم.و با خودم گفتم بگذار حرف دلم را به او بزنم.از دلتنگی هایم گفتم،ازحسرت به دلی هایم که کم هم نبودند برایش گفتم. درآخر به خودم جرأت داده ودرحالی که صدایم را کمی پایین آورده بودم و به…

دکمه بازگشت به بالا