مرور

انجمن نجات مرکز ایلام

باز هم گردهمایی و سخنرانان اجاره ای فرقه تروریستی رجوی

روز شنبه 15 اردیبهشت 97 فرقه تروریستی رجوی به سرکردگی مریم قجر عضدانلو با تجمع تعدادی از کارتون خواب های اروپایی و چند سخنران کرایه ای از امریکا یک تجمع حداقلی را ترتیب داده و در اوج دریوزگی دم از دمکراسی و حقوق بشر برای ایران می زند و از…

رجز خوانی سران فرقه رجوی و بازهم بحث سرنگونی

نزدیک به چهار دهه است که فرقه خونریز و خائن رجوی دم از سرنگونی می زند و حلوا حلوا می کند، تا کنون دهانش شیرین نشده و از این بعد هم نخواهد نشد و این آرزوی غیر ممکن را به گور خواهد برد. بعد از سخنرانی اخیر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، فرقه…

پیام جمعی از جداشده های استان ایلام به اسرای دربند رجوی

سلام بر دوستان قدیمی، درود بر فرزندان ایران زمین که به رجوی وطن فروش پیوستند و به آنان خیانت شد و بر خلاف میل باطنی شان بر ضد وطن و هموطنان خود بکار گرفته شدند. سلام بر دوستان قدیمی که بیش از سه دهه است در غربت و اسارت ذهنی و جسمی فرقه…

پر رویی مریم قجر عضدانلو مرزها را در نوردید

سرکرده فرقه کشتار و خونریزی؛ مریم قجر که دستش به خون بیش از 17000 ایرانی آغشته است و چهار دهه است که حریم و حرمت ها را شکسته و جنایت و خیانت پیشه کرده و تا توانست علیه ملت و دولت ایران برای سلطه گران جهانخوار پادویی و جاسوسی نمود و آشکارا…

مرگ یکی پس از دیگری در سرای سالمندان فرقه رجوی

در سرای سالمندان فرقه سراسر ننگین رجوی در آلبانی این روزها شاهد مرگ و میر زیادی هستیم که توسط رسانه های فرقه اعلام می شوند. اخیراً سایت بی محتوای فرقه ضد بشری رجوی با پخش عکس علی خلخال فوت این نگون بخت را در 24 دی 96 اعلام نمود که چهار دهه…

سو استفاده مریم قجر از کسی که وجود خارجی ندارد

مریم قجر با اعلام موجودیت مسعود رجوی و با پخش عکس او و ارسال چند پیام ناقص از زبان (رجوی) که ظاهراً وجود خارجی ندارد از سایت نیمه تعطیل فرقه، آبروی نداشته اش را برد، او فکر می کرد با پخش تصویر و پیام هایی از قول رجوی راه به جایی می برد.…

وحشت سران فرقه تروریستی رجوی از دعوت پارلمان اروپا از جدا شده ها

مریم قجر با آن همه ادعا و هزینه های آنچنانی جهت برپایی شوهای مسخره اش که سالهاست به آن روی آورده و نتیجه ایی عایدش نشده، بر خلاف میل باطنی اش به آن ها افتخار می کند و با عکس گرفتن با بازنشسته های از رده خارج اروپایی که از سرای سالمندان به…

تلاش های بی وقفه مریم قجر و برگزاری همایش های بی نتیجه

این روزها فرقه رو به زوال رجوی در فرانسه تجمع های یکی پس از دیگری به راه می اندازد و از دولتمردان فرانسه سواستفاده سیاسی می کند. متآسفانه دولتمردان فرانسه یادشان رفته که همین دیروز بود که رجوی به خاطر نجات جان بی مقدار مریم خانم دستور…

اشرف 3 یا مزار جدید

فرقه تروریستی رجوی تمام توانش رابه کار گرفت تا اشرفی دیگر بسازد تا بتواند افراد اسیر را در آن ایزوله کند و امکان جدایی برای اعضای بخت برگشته وجود نداشته باشد تا بتواند راحت تر آن ها را مغز شویی نماید، فرقه رجوی می داند که افراد را در مکانی…

موضعگیری ریاکارانه و منافق گونه فرقه رجوی برای انتشار در رسانه های فلسطین

در تاریخ 19/9/94 محمد محدثین خود فروخته در اوج شیادی تمام اعلام همدردی و همبستگی با دولت و ملت فلسطین نمود و در سایت سراسر دروغ پرداز فرقه از جانب شورای به اصطلاح ملی مقاومت چنین نوشت: در این شرایط خطیر و حساس همبستگی مردم و مقاومت ایران و…