مرور

انجمن نجات مرکز ایلام

پر رویی مریم قجر عضدانلو مرزها را در نوردید

سرکرده فرقه کشتار و خونریزی؛ مریم قجر که دستش به خون بیش از 17000 ایرانی آغشته است و چهار دهه است که حریم و حرمت ها را شکسته و جنایت و خیانت پیشه کرده و تا توانست علیه ملت و دولت ایران برای سلطه گران جهانخوار پادویی و جاسوسی نمود و آشکارا…

مرگ یکی پس از دیگری در سرای سالمندان فرقه رجوی

در سرای سالمندان فرقه سراسر ننگین رجوی در آلبانی این روزها شاهد مرگ و میر زیادی هستیم که توسط رسانه های فرقه اعلام می شوند. اخیراً سایت بی محتوای فرقه ضد بشری رجوی با پخش عکس علی خلخال فوت این نگون بخت را در 24 دی 96 اعلام نمود که چهار دهه…

سو استفاده مریم قجر از کسی که وجود خارجی ندارد

مریم قجر با اعلام موجودیت مسعود رجوی و با پخش عکس او و ارسال چند پیام ناقص از زبان (رجوی) که ظاهراً وجود خارجی ندارد از سایت نیمه تعطیل فرقه، آبروی نداشته اش را برد، او فکر می کرد با پخش تصویر و پیام هایی از قول رجوی راه به جایی می برد.…

وحشت سران فرقه تروریستی رجوی از دعوت پارلمان اروپا از جدا شده ها

مریم قجر با آن همه ادعا و هزینه های آنچنانی جهت برپایی شوهای مسخره اش که سالهاست به آن روی آورده و نتیجه ایی عایدش نشده، بر خلاف میل باطنی اش به آن ها افتخار می کند و با عکس گرفتن با بازنشسته های از رده خارج اروپایی که از سرای سالمندان به…

تلاش های بی وقفه مریم قجر و برگزاری همایش های بی نتیجه

این روزها فرقه رو به زوال رجوی در فرانسه تجمع های یکی پس از دیگری به راه می اندازد و از دولتمردان فرانسه سواستفاده سیاسی می کند. متآسفانه دولتمردان فرانسه یادشان رفته که همین دیروز بود که رجوی به خاطر نجات جان بی مقدار مریم خانم دستور…

اشرف 3 یا مزار جدید

فرقه تروریستی رجوی تمام توانش رابه کار گرفت تا اشرفی دیگر بسازد تا بتواند افراد اسیر را در آن ایزوله کند و امکان جدایی برای اعضای بخت برگشته وجود نداشته باشد تا بتواند راحت تر آن ها را مغز شویی نماید، فرقه رجوی می داند که افراد را در مکانی…

موضعگیری ریاکارانه و منافق گونه فرقه رجوی برای انتشار در رسانه های فلسطین

در تاریخ 19/9/94 محمد محدثین خود فروخته در اوج شیادی تمام اعلام همدردی و همبستگی با دولت و ملت فلسطین نمود و در سایت سراسر دروغ پرداز فرقه از جانب شورای به اصطلاح ملی مقاومت چنین نوشت: در این شرایط خطیر و حساس همبستگی مردم و مقاومت ایران و…

دروغ بزرگ فرقه رجوی از فعالیت هوادارانش در شهرهای میهن

فرقه رو به زوال رجوی با ترورهای کور از دهه شصت تا کنون بیش از 17000 هزار شهید به جا گذاشت، در جنگ تحمیلی در اوج خودسپاری به صدام حریم و حرمت های ملی میهنی را زیر پا گذاشت و با شقاوت تمام پیشاپیش نیروهای بعثی به شهرهای مرزی ایران زمین حمله…

اوج درماندگی فرقه مخرب رجوی

با خروج فرقه بدنام رجوی از عراق و ورود به دیار غم و اندوه ابدی (آلبانی)، ریزش نیروهای فرسوده و به ستوه آمده رجوی شروع شد و مریم قجر عضدانلو تمام توان خود را به کار گرفت که جلوی این خیزش و ریزش عمومی را بگیرد و در این رابطه بارها و بارها…

پیام های رهبر فراری مجاهدین به رئیس جمهور دیوانه ی امریکا

روزنامه ارم نیوز – چاپ ابوظبی، رد پای رهبر فراری فرقه را تا در لانه موش دنبال کرد و از قول مسعود رجوی در به در شده چنین نوشت: رجوی در حساب رسمی خود در " توئیتر " با سلسله ای از پیام های توئیتری، از سیاست جدید دولت امریکا بر علیه ایران…