مرور

انجمن نجات مرکز ایلام

باز هم نامه سرگشاده ولگردهای کارتون خواب به ترامپ

نشریه نیویورکی الگمینر از امضای نامه سرگشاده بیش از 400 نفر به اسم ایرانی به اصطلاح « دموکراسی خواه » برای دونالد ترامپ خبر داده است. که در آن، این افراد بی هویت خواستار حمایت مالی و سیاسی آمریکا برای سرنگونی حکومت ایران شده اند. روزگار را…

هجرت های رو به افق نو از دیدگاه فرقه رجوی

اخیراً فرقه رجوی در سایت خود مطالبی درج نموده به نام ( اینک خوانش آن « هجرت بزرگ » )در این متن هر هجرتی رو به افق های نو تلقی شده است.یعنی هجرت رجوی به فرانسه، که با لو دادن خانه تیمی مرکزیت سازمان صورت گرفت و خیانت را از درون…

سوز و گداز مریم سرکرده فراری فرقه رجوی از حمله موشکی به مقر حزب دمکرات

جنایت کار و خیانت پیشه ( مریم قجر عضدانلو ) که به وطن و هموطنان خود رحم نکرد و تاریخ سراسر نکبت بار خود را با ترور و هم دست شدن با دشمنان ایران زمین رقم زد و با هم دستی با صدام و حمله به خاک پاک میهن و به خاک و خون کشیدن مرزنشینان برگ سیاهی…

اولین خروجی های سازمان که به آمریکایی ها پناه بردیم…

در ادامه خاطرات قبلی گفتم که یک برگه به من دادند امضا کنم ، داخل برگه نوشته بودند که من نفوذی هستم و از طرف وزارت اطلاعات فرستاده شدم. در صورتی که اینجوری نبود و من را گول زده بودند ، در اصل من رفته بودم ترکیه برای کار که بتوانم پولی به دست…

به من گفتند: تو نفوذی هستی

بعد از گذشت سه الی چهار ماه هر شب دعوا بود ، یک شب در یکی از نشست ها گفتند فهیمه جانشین مسعود رجوی فردا برای همه نیروها در سالن اجتماعات جلسه دارد و باید همه برویم آنجا ، فردای آن روز رفتیم. همه نیروها جمع شده بودیم و به نوبت مقرها جلسه می…

فرقه رجوی؛ برده داری در زمان حال

با این که فرقه رجوی خودش را یک سازمان مردمی در ایران معرفی کرده بود اما در واقع اینچنین نبود. چون اگر سازمان مردمی بود حتماً نیروهای زیادی جذب می کرد و رابط سازمان برای این که بتواند نیرو به قرارگاه اشرف بفرستد با وعده و وعیدهای دروغین آن…

از محکوم به حبس ابد ، انتقال به سرای ابدیت

بامداد جمعه 12 مرداد 97 پیرزنی از تبار محکومین حبس ابد در فرقه رجوی به دیار ابدیت شتافت و تن رنجور و روح سرگردان در غربتش را در تلاطمی ابدی از سرای سالمندان به پشت دیوارهای هیچستان در دل خاک جای داد. این بخت برگشته بتول علوی طالقانی بود که…

بازهم نمایش خیمه شب بازی در جمع تعدادی آواره ی بی خانمان

طبق معمول هر ساله صرف پول های به دست آمده از خیانت و گدایی در اروپا و نمایش موجودیت فرقه تروریستی رجوی و جمع آوری تعدادی ایرانی و غیر ایرانی خارجه نشین و بی خانمان و تعدادی سخنران اجاره ای و تکرار سیرک مریم قجر دردی از ریزش و فروپاشی…

نقد برنامه ی ده ماده ای مریم رجوی عضدانلو توسط یکی از جدا شده ها

1-از نظر ما آزادی مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. *شتر در خواب بیند پنبه دانه … و اما بعد، کدام مردم؟! همان هایی که تا توانستی در دلشان تخم کینه کاشتی ، مردمی که در دهه شصت بیش از…

تنها نتیجه عملیات چلچراغ چند تا فیلم و عکس بود

حمله فرقه رجوی به مهران با پشتیبانی کامل ارتش صدام و شعار "امروز مهران ، فردا تهران" فقط و فقط یک نمایش بود ، نه بیشتر و نه کمتر. رجوی بعد از خروج از فرانسه و پناه آوردن به صدام ، سرسپردگی مطلق خود را به صدام اعلام کرد و نیروهای خود را در…