مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

فرقه رجوی و نقض حقوق مسئله داران یا ناراضیان

گرفتن نامه از مسئله داران و یا نوشتن نامه ی جعلی از سوی آنها برای خانواده و ارسال به ایران بطوریکه به آدرس سیستم های امنیتی ایران برسد و در آن نامه طوری طراحی شده بود که خانواده ی مسئله دار هم خطرافتد تا مسئله دار جرات برگشت به داخل…

مریم رجوی و سرخ کردن صورت با سیلی

خانم قجر این بار می خواهد اعلام کند که او اشتباه و تجربه شکست خورده ی انتقام گیری رجوی را در سالهای اوایل انقلاب را تکرار نمی کند که با تمامیت خواهی و قدرت طلبی در مقابل خواست عمومی مردم ایستاد و به ستیزه جویی و استراتژی جنگ روی آورد. این…

درد دلهای خواهری درفراق برادر اسیرش

بالاخره سال 1382 خبر زنده بودن او همه ی اقوام و دوستان را خوشحال کرد. مادر مسافر کربلا شد برای دیدار یوسف گم گشته اش!...شادی دیدار فرزند، با دیدنش در اسارت در اردوگاه اشرف شیرینی دیدار را کم نکرد اما هراس و نگرانی را در دل مادر بیشتر…

انزجار و نفرت ملی از مجاهدین، چرا؟

به عقیده ملت ایران رجوی با استراتژی هایش اولا تمامیت ارضی را زیر سوال برده – با نابود کردن سرمایه های ملی و با ضدیت علیه دین و اعتقادات مردم در تحریف قرآن به به نفع تاکتیک های تروریستی اش – و با تلاش و عامل شدن بیگانه در تشدید اختلافات…

مجاهدین و خوشرقصی برای ارباب

عجبا که امریکا خودش از موضع قلدری بر دنیا نیاز به چنین توجیهاتی نمی بیند اما مجاهدین مثل سگ درگاه امپریالیزم پیشاپیش پاچه ی هر رهگذری را که قصد انتقاد از اربابش داشته باشد گاز می گیرد و به شدت خوش رقصی و وفاداری سگی خود را به امریکا ثابت می…

نبش قبر استراتژی سرنگونی مجاهدین

رجوی وقتی دید بازنشسته های ارتش خصوصی صدام در اسارتگاه اشرف در حال فسیل شدن هستند دو سال را با ترفند جنگ های نامنظم در جوار مرزها و کشتن چند سرباز مرزی وشلیک به سنگرهای متروکه ی بجامانده در دوران جنگ نیروهایش را سرگرم کرد اما این تاکتیک هم…

مجاهدین و فریب کاری با شعار سرنگونی

رجوی عده ی زیادی را در آن سرفصل به کشتن داد و سر جایش نشست و در قدم بعد بامبول بعدی خود را تحت عنوان سرنگونی با کد 77A یعنی حرکت با ارتش منظم در سال 1377 را علم کرد و گفت سرنگونی در یک قدمی است و او هم مثل امروز مریم رجوی برای عوام فریبی…

لیبرتی، ترانزیت یا پناهندگی؟

آیا سازمان ملل به عنوان یک نجات غریق اگر غرق شده ای سرش را از آب بیرون آورد و استمداد بطلبد دوباره سر او را زیر آب می کند و یا به کمک او می رود؟ اکنون مجاهدین و خصوصا آن دسته که بعد از خروج از اشرف کمی چشم انداز نجات خود از طریق ترانزیت از…

مجاهدین: ‌امریکا گفته شما موقتا تروریست نیستید!

فرقه ی تروریستی رجوی خود بهتر از هر کسی می داند که هدف امریکا از بیرون کشیدن آنها از لیست سیاه چیست و این تشکیلات دقیقا به کلیه ی پروسه های طی شده امریکا روی تولید و از رده خارج کردن سایر باند ها و گروه های تروریستی در جهان ؛ امثال القاعده…

مجاهدین، تروریست خوب!؟

آیا وزارت خارجه ی امریکا قبول دارد که استراتژی و ایدئولوژی اعتقادی فرقه ی رجوی دارای اصالت است یعنی اینکه این استراتژی سمبل ها و شاخص های مادی و ملموسی دارد که اکنون هم دست نخورده است؟ مثل رهبری - آرم - سرود و شعار محوری- تئوری ها و آموزش…