وارونه نمایی

استیصال فرقه رجوی در رویارویی با خانواده های کرمانشاهی

سایت فرقه ای مجاهدین در تاریخ 24 دی ماه در یک وارونه گویی در منتهی حضیض و افلاس در رویارویی با خانواده های کرمانشاهی دست به چاپ چرندیات و خزئبلاتی بی اساس و نسبت دادن آن به خانواده های کرمانشاهی زده است.
این چرند گویی در پاسخ به سریال افشاگری ها و روشنگری های خانواده های کرمانشاهی در پروسه اخیر در سایت های انجمن و جداشدگان بوده است.
رجوی وقتی موضع گیری ها و افشاگری های خانواده ها را نمی تواند تحمل کند لذا در یک خط دهی دجالگرانه مثل گذشته قصد دارد با نشر اخبار کذب به خیال باطل خود رابطه خانواده ها و جداشدگان و انجمن ها را برهم بزند و چنین وانمود کند و به دولت ایران پیام دهد که فشار برخانواده بیاورد و به آنها مشکوک شوند.
دقیقأ درپروسه اخیر خانواده های کرمانشاهی در مقالات و موضع گیری هایشان علیه فرقه رجوی طی تیترهای:
1-سیلی خانواده برگیجگاه رجوی
2-جبهه جدید خانواده علیه دیکتاتوری رجوی
3-پیام شادباش خانواده های کرمانشاهی به مناسبت رهایی اسیران
4-دیدار صمیمی با جداشدگان و افشاگری و روشنگری خانواده علیه رجوی
5-حرف اصلی خانواده ها با رجوی
علیه رجوی موضع قاطع گرفتند و از هرکانالی نفرت و انزجار خودشان را علیه رهبر گور به گور شده این فرقه ضد انسان ابراز کرده اند و می کنند.

بدیهی بود که رجوی دماغ سوخته شود  و فشارش ازیک جایی بیرون بزند این دماغ سوختگی رجوی را به خانواده ها تبریک می گوییم.
مگر خانواده های کرمانشاهی چه گفته بودند که اینقدر رجوی را سوزانده و مجبور به وارونه گویی و هذیان کرده؟
آنها گفته اند که ماشرم داریم دربین مردم بگوییم خانواده ی فردی در فرقه هستیم و خود را شریک در جنایات و خیانت ها و تاریخچه جاسوسی رجوی ببینیم.
آنها گفته اند ما خود شاهد وناظر بودیم که رجوی با دیدبانی مستقیم برای هواپیماهای صدام پناهگاهی در پارک شیرین کرمانشاه را به خاک و خون کشید و باعث قتل عام بیش از 250 زن و کودک شد.
آنها می گویند ما شاهد بودیم که رجوی با کنترل جنگ شهرها و موشک باران شهرهای ایران باعث قتل عام مردم بی دفاع شد.
آنها می گویند ما شاهد بودیم در عملیات مرصاد چگونه رجوی به بیماران روی تخت بیمارستان اسلام آباد غرب رحم نکرد و آنها را به رگبار بست و حتی به احشام و مزرعه و کشاورزی مردم هم رحم نکرد.
و آنهامی گویند رجوی از مغول ها و بعثی ها کینه اش به ملت ایران و خصوصأ استان مرزی کرمانشاه بیشتر بوده و هست. رجوی از این روشنگری ها ترسیده است.
ما می گوئیم درود بر استان کرمانشاه و مرزداران باختر نشین ایران بزرگ که در مرصاد رجوی وتتمه تروریست هایش را با پرونده خیانت وجاسوسیشان به سینه صدام عودت دادند ونا کامشان گذاشتند این همه سوزش رجوی از همانجا شروع شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا