مرور

انجمن نجات مرکز کرمان

به مانند تمامی فرقه ها

بهتر بود رهبرعقیدتی مجاهدین شخصا به میدان می آمدند و اعلام می فرمودند که " من بجای همه " و نه اینکه جانشین ایشان 3500 نفر را بجای یک نفر به دادگاه معرفی نمایند! ؛... این هم به مانند تمامی فرقه ها کلیشه ای و نخ نما شده است.

افتتاح دفتر انجمن نجات کرمان

بر اساس اعلام خبرنگار انجمن نجات از کرمان، در روز جمعه 19/12/84 با حضور اعضای سابق مجاهدین که به کشور بازگشته اند و عده بسیاری از خانواده های اعضا انجمن، دفتر انجمن نجات در کرمان افتتاح گردید. این مراسم با تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز شد و…