جمشید طهماسبی

 • سازمان هانامه سرگشاده یکی از هزاران قربانی به آقای استرون استیونسون نماینده پارلمان اروپا

  نامه سرگشاده یکی از هزاران قربانی به آقای استرون استیونسون نماینده پارلمان اروپا

  اگرشاخص ومنطق شما برای حقانیت و تاثیرگذاربودن یک گروه،به هردلیلی تنها روی میزبودن اوست خوب می دانید که القاعده به دلیل طراحی و اجرای طرح های تروریستی بزرگ و بی شمار مطرح ترازفرقه مورد نظر شماست ولی سئوال اینجاست با چه انگیزه ای دراین شرایط…

 • سازمان هانامه جمشید طهماسبی به مارتین کوبلر

  نامه جمشید طهماسبی به مارتین کوبلر

  ازشما تقاضا می کنم اولویت پیدا کردن یک راه حل انسان دوستانه برای ساکنان لیبرتی در راستای بقا وامنیت آنان را همچنان، بدون در نظر گرفتن اینکه رهبری مجاهدین ولابی های حامی آن دراین مسیرنه تنها همراه شما نیستند بلکه آگاهانه کارشکنی خواهند کرد همچنان…

 • استراتژی خشونت طلبانهدرآنسوی پرده های خون

  درآنسوی پرده های خون

  درامتداد همان ماجراجویی که از سال شصت به بهای خون دهها هزار و آوارگی هزاران نفردیگرکه آخرین ایام عمرشان را درغربت و آوارگی در حالی سپری می کنند که درافق بر باد داده شده آرزوها و آرمانها و اعتقادات و به غارت رفتن همه هستی…

 • استراتژی خشونت طلبانهتنفر از تدارک کشتار خاموش ديگری

  تنفر از تدارک کشتار خاموش دیگری

  همانطور که قبلا گفتم ما باید با تمام توان و با استفاده ازهر امکان ممکن تا فرصت از دست نرفته و تا باردیگر با کشتارو ارائه اجساد تکه پاره شده آن روبرو نشده ایم،با تمام توان و یکصدا به دست اندر کاران این کشتارنشان دهیم…

 • کمپ اشرفاشرف برای مجاهدین همه چیز یا هیچ چیز

  اشرف برای مجاهدین همه چیز یا هیچ چیز

  واقعیت این است که خروج از عراق و ترک اشرف یعنی پایان دوران ایزوله نیروها چیزی که از آن به ظرف ایدئولوژی یاد می شود و این رمز رازی است که تمام ارکان مجاهدین و بخصوص رهبری ان را به لرزه در می آورد تا…

 • تلاشهای ضد جداشده هاهرزه درايی به سبک مش قاسم

  هرزه درایی به سبک مش قاسم

  ظاهرا در یک قرارداد همکاری نانوشته ای که ریشه در باورهای ایدئولوژیکی عمیق می تواند داشته باشد، مجاهدین از آنجا که هیچگاه بدون وابستگی حرکت نکردند با قیاس به نفس کردن، هر حرکت ویا اظهار نظر و موضع گیری را در ارتباط با یکی از…

 • وارونه نماییبوی کباب و حاشيه نشينان مجاهدين

  بوی کباب و حاشیه نشینان مجاهدین

  سفسطه ها و صغرا کبرا چیدنهای آقای نباتی یکی از پادوهای نان به نرخ روز خور، در روزگاری که مجاهدین بدلیل از دست دادن پایگاه مادی ومعنوی خود «عراق روزگار صدام » دیگرسر قفلی مصونیت درامان ماندن ازعواقب اعمال و مواضع غیرمسئولانه ای که گاه…

دکمه بازگشت به بالا