مهدی خوشحال

 • اضمحلال فرقه رجویفلقه روزگار

  فلقه روزگار

  در ارتباط با آن چه که درون مجاهدین خلق می گذرد و آنان از هر حادثه و فرصتی به دنبال سوء استفاده از مردم و اپوزسیون هستند و به دنبال آن، اپوزسیون نیز هر از گاهی ناچار به موضع گیری هایی از نوع اما و…

 • مجاهدین خلقپدر جهل بسوزد

  پدر جهل بسوزد

  آن چه مجاهدین و رهبرانشان امروز می پردازند، در اصل کفاره است. این کفاره، در اصل زمینی نیست بلکه آسمانی است. گناهان زیاد در حق مردان، زنان و به ویژه در حق کودکان و خانواده های اسیر، مویه و ناله های پشت سیم های خاردار…

 • مسعود رجویاسامه بن لادن و مسعود رجوی

  اسامه بن لادن و مسعود رجوی

  اسامه بن لادن که حدود ده سال اخیر به نام پدرخوانده و پدر معنوی تروریست های جهان، توانسته بود ظاهراً با سیاست های تند ضد آمریکایی باعث حضور آمریکا در منطقه گردد، هم اکنون وجود ندارد. اسامه بن لادن به دور از نیروهای خود، یعنی…

 • سازمان هانامه سرگشاده آقای مهدی خوشحال به آقای بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

  نامه سرگشاده آقای مهدی خوشحال به آقای بان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

  اوایل ماه آوریل امسال درگیری خونباری مابین اعضای گرفتار مجاهدین و نیروهای نظامی عراقی اتفاق افتاد که بر اثر آن دهها تن کشته و صدها تن زخمی شده اند. این اولین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود که رهبران مجاهدین، اعضای تحمیق شده…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویتفاوت نجات یافتگان جدید از فرقه رجوی

  تفاوت نجات یافتگان جدید از فرقه رجوی

  ... عملیات جاری، غسل هفتگی، کنترل رفتاری و فکری اعضاء تا جایی که روشن کردن تلویزیون داخل فرقه نیز ممنوع است. تجمع و ملاقات افراد و خویشاوندان با همدیگر ممنوع است. جداسازی افراد تا آنجا که ورود به پمپ بنزین برای مردان و زنان در…

 • فرقه گرایی مجاهدیننابودی عشق در فرقه رجوی

  نابودی عشق در فرقه رجوی

  20 سال قبل در یکی از همین روزها بود که یکی از دیکتاتورهای بدون صاحب نام که همیشه خود را پشت دیکتاتورهای دیگر قایم می کرد و با شعر و شعارهایی که به کار می برد و همه چیز خود را معکوس جلوه می داد،…

 • فرقه گرایی مجاهدینفدا و صداقت در فرقه رجوی

  فدا و صداقت در فرقه رجوی

  نگاهی به زندگی و دغدغه رهبران مجاهدین به ما بیشتر خواهد گفت که آنها دائماً از نفرات شان صداقت و فداکاری می طلبند و هم اکنون فداشدن را به مثابه باز شدن راه تلقی می کنند. که اگر چنین تزی درست باشد و بر اثر…

 • کمپ اشرففرقه اشرف را تعریف کنید

  فرقه اشرف را تعریف کنید

  از سال 1382 به این طرف که قوای متحدین به عراق حمله کرده و صدام حسین را سرنگون کردند، مسعود رجوی قلعه الموت و جانش را در خطر دید، به یکباره از دیده ها ناپدید شد. او قبل تر زن سومش را که مریم قجر…

 • اسیران اشرفسپر انسانی از اسیران اشرف

  سپر انسانی از اسیران اشرف

  رهبر این فرقه که عمر اعضای نظامی خود در عراق را بعد از روی کار آمدن دولت نوری المالکی متزلزل می پندارد، با این وجود راضی به آزاد کردن و یا انتقال نیروهایش به مکان امن تری نیست، بلکه هم چنان آنان را سپر انسانی…

 • فرقه گرایی مجاهدینتکلیف طلاقهای اجباری در فرقه رجوی، تحت حمایت صدام، چه می شود؟

  تکلیف طلاقهای اجباری در فرقه رجوی، تحت حمایت صدام، چه می شود؟

  یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که رهبری مجاهدین خلق به کمک صدام حسین برای نیروهای خود و بخشی از خانواده های ایرانی خلق کرد، همان طلاق جمعی اعضاء در حوالی سال 1990 بود. این طلاق که در ابتدا قرار بود آزمایشی و ایدئولوژیک باشد، بعد…

 • جلوگیری از ملاقات خانواده هاخانواده های اسرای مجاهدین چه گناهی کرده اند؟!

  خانواده های اسرای مجاهدین چه گناهی کرده اند؟!

  من خودم حداقل دو بار طی سال های اخیر به بغداد رفته و علیه مجاهدین شکایت کردم تا بتوانم خانواده ام را از دست آن ها نجات داده و احیاء نمایم. ولی متاسفانه هر دو بار با خطر مرگ جدی مواجه شده و از کشور…

 • اسیران اشرفشقایق ها می میرند !

  شقایق ها می میرند!

  من در این جا قصدم از پرداختن به این موضوع، تبلیغاتی و سیاسی کردن مسئله نیست، بلکه بحثی حقوق بشری و انسانی است. ایرانیانی که به بهانه های سیاسی و اهرم فشار، در کشور عراق توسط عوامل قدرت به گروگان مجدد در آمده اند، ضمن…

دکمه بازگشت به بالا