کانون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی

 • فرقه گرایی مجاهدینمریم رجوی و زنان اسیر در فرقه

  آزادی در فرقه مجاهدین

  سالیان سال می‌گذرد و ما همچنان در جستجوی معنای آزادی در فرقه رجوی می‌باشیم. سازمان مجاهدین که خود را پیرو جامعه بی طبقه توحیدی می‌داند و شعار آزادی بیان سر می‌دهد، همچنان به در بند کشیدن اعضای خود ادامه می‌دهد. نگاهی کوتاه به گذشته این…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  چند روایت مستند از کشتار کردهای عراقی توسط مجاهدین خلق

  در روزهای پایانی فروردین ماه 1400 هستیم و جنایت هایی که فرقه رجوی در این ماه کرده بی شمار است. در اینجا به یک مورد اشاره میکنم کسانی که دم از آزادی و حقوق برابری می زنند ! افراد اندکی به یاد دارند قبل از…

 • مسعود رجویزهرا معینی

  خاطره ی من از حضور در عملیات آفتاب مجاهدین خلق

  اسفند ماه 1366 بود که ارتش رجوی (آزادیبخش ) برای اولین بار مکانیزه شده بود. هدیه صدام دیکتاتور وقت به رجوی برای مانور و آماده سازی یک عملیات که پشت صحنه ان تماما ارتش صدام بود ، آماده می شدیم. عملیات آفتاب پیش از هر…

 • نقض حقوق بشرحمیرا محمد نژاد

  در امید شروعی دیگر

  ساعاتی چند به تحویل سال جدید خورشیدی نمانده و این در حالیست که هنوز حدود 2000 نفر در سلطه فرتوت و دیکتاتوری فرقه رجوی اسیر می‌باشند. مسعود رجوی باری دیگر با صدای لرزان که ناشی از تشدد مریضی دیابت ایشون میباشد همه منتقدان خود را…

دکمه بازگشت به بالا