مرور

آلبوم تصاویر

همایش انجمن نجات در شیراز

در تاریخ 7/12/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات شیراز با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در شیراز برگزار گردید.در این مراسم آقای ابراهیم خدابنده نیز حضور داشتند.

همایش انجمن نجات در بابل

در تاریخ 11/10/83 مراسمی از طرف دفتر انجمن نجات مازندران با همراهی خانواده های عضو انجمن نجات و افراد بازگشتی در بابل برگزار گردید.آقای ابراهیم خدابنده نیز در این مراسم حضور داشتند.

بازگشت به وطن

در پی تلاش بی وقفه انجمن نجات و همیاری موثر سازمان صلیب سرخ جهانی و نیز مقامات کشور دوست و همسایه عراق 28 تن از عزیزانمان که سالیان دراز علیرغم میل باطنی خود در چنگال اهریمنی رجوی و همفکران وی اسیر بوده و توانسته اند از این گروه جدا شوند ,…

بازگشت به آغوش خانواده

درتاریخ 3/8/83 از ساعت 16 الی 20 مراسم خوش آمد گویی و تحویل هفت تن از اعضای سابق سازمان مجاهدین که اخیراً از قرارگاه اشرف اقدام به فرار کرده بودند با حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی و همچنین خانواده های اعضای دربند سازمان، توسط انجمن…