همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار

روز چهارشنبه مورخه 4/9/88 به دعوت انجمن نجات گیلان جمعی از خانواده های چشم انتظار گیلک در همایشی تحت عنوان استمداد شرکت داشتند و ضمن دیدار با آقایان حمید حاجی پور و اکبر محبی از اعضای جدید جدا شده ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین به سخنان آنان گوش فرا دادند.همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار
همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.