25 بهمن و گرد و خاک فرقه رجوی

موضوعی که هیچ ربطی به فرقه ندارد. اغتشاشگران که در 25 بهمن اموال عمومی مردم را به آتش کشیدند نامی از سران فرقه در میان آنها نبود چه رسد به مردم آگاه ایران. جالب این جاست که فرقه به ویژه مریم قجر در خارجه دستش را به دست دشمنان مردم ایران داده شروع کرده است به پیام دادن که در ایران قیامی دارد صورت می گیرد و چشم اندازی نامعلوم من و شوهر دومم کرسی ایران را بدست می گیریم آنهم پُز دادن در مقابل پارلمانترهای از کار برکنار شده و بازنشسته غرب. آدمهای درست و حسابی از این فرقه حمایت نمی کنند. فرقه از آنجایی که هیشه حرف مُفت می زند در خارجه بدنبال ته مانده هاست که شاید حرفشان به کرسی بنشیند. در هر کشوری مخالف و موافق هست این که چیز جدیدی نیست مهم مردم هستند که در رابطه با آینده شان تصمیم می گیرند. تعداد اندکی اغتشاشگر که اموال مردم را به آتش می کشند با مردم جامعه برخورد فیزیکی می کنند امنیت مردم را ناامن می کنند چگونه مردم از آنها حمایت کنند. اغتشاشگران از مردم هستند یا دشمن مردم؟ از طرفی نقش فرقه رجوی در این میان چیست!! فرقه ای که توسط افراد اجیر شده مردم را به گلوله می بندد می تواند مدافع حقوق مردم باشد؟ از دیدگاه فرقه حمایت از مردم فقط با گلوله جواب دارد مردم بی گناه را به خاک و خون می کشد. تبلیغاتی که در تلویزیون فرقه راه انداخته اند مدعی هستند در 25 بهمن کسانی که به خیابانها ریختند اغتشاشگر نبودند. کسانی بودند که خواهان حاکمیت فرقه رجوی هستند یک سری از عکس های رهبری فرقه و مریم قجر دو شوهره را پخش می کردند که معلوم نیست این عکسها در کدام نقطه دور افتاده ایران توسط افراد اجیر شده فرقه پخش شده است خیلی جالب بود عکس های رهبری فرقه در جوی آب زائد جا گذاشته بودند هر فردی از کنار عکس ها رد می شد رقبت نمی کرد تُف به عکس ها بیندازد. لیاقت رهبری فرقه و عکس های مریم قجر همین است که در جوی آب و در کنار منابع زباله های عمومی مشاهده شود. رییس جمهوری که نزدیک به 18 سال است رده رییس جمهوری را با خودش می کشد. مریم قجر و شوهرش دلشان به حال مردم ایران نسوخته و نخواهد هم سوخت دلشان به حال خودشان می سوزد که مبادا با گذشت زمان به فسیل تبدیل شوند قدرت طلبانی که برای به رسیدن به هدفشان دست به هر کثافتکاری می زنند بدون اینکه حق و حقوق کسی را در نظر بگیرند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا