خانواده ها

خانواده‎های گلستانی برای چندمین بار جلوی درب قرارگاه اشرف

در حرکتی خود جوش و با استقبال گسترده خانواده‎های گلستانی اعزام آنها برای سومین بار متوالی در سال جاری برای حمایت از خانواده‎های حاضر در جلوی درب قرارگاه اشرف در اواخر بهمن ماه انجام شد.
خانواده‎های گلستانی که تحصن خانواده‎های حاضر در جلوی قلعه مخوف رجوی خائن را ستوده و فرار اسیران دربند را از این اسارتگاه با چشم خود می‎دیدند، بر آن شدند تا در حرکتی خودجوش و گسترده به سمت عراق و جلوی درب قرارگاه اشرف بروند و به جمع کثیر خانواده‎های حاضر در آنجا بپیوندند.
خانواده‎های گلستانی در اواخر بهمن ماه به خیل عظیم خانواده‎ها افزوده شده و باعث دلگرمی آنها شدند البته در جریان این حرکت عظیم خانواده‎های گلستانی، دفتر انجمن نجات استان کارهای مختلفی از جمله هماهنگی و همراهی این خانواده‎ها را بر عهده داشت و این هماهنگی خانواده‎ها با دفتر انجمن نجات استان نشان از رضایتمندی خانواده‎ها از فعالیت دفتر انجمن نجات می‎باشد و به همین دلیل در طول سال جاری سه بار اعزام متوالی و موفقیت آمیز داشتند که خانواده‎های متعددی از استان با تماس تلفنی و یا حضور در محل دفتر انجمن نجات خواستار اعزام مجدد شدند.
خانواده‎های استان گلستان پس از رسیدن به جلوی درب قرارگاه و هماهنگ شدن با دیگر خانواده‎های حاضر در آنجا فعالیتهای فرهنگی خود را آغاز نمودند که از جمله آنها می‎توان به سخنرانی مرتب خانواده‎های گلستانی در جلوی درب قرارگاه اشرف اشاره کرد که اینکار در جلوی درب جنوبی و شرقی نیز انجام می‎شد و آنها با دادن شعارهایی از جمله (ما خواهان ملاقات با فرزندانمان می‎باشیم و نیز تقاضا از جوامع بشری برای رسیدگی به اوضاع نابسامان داخل قرارگاه و نیز آزاد سازی اسیران دربند رجوی جنایتکار) تقاضای رسیدگی از جوامع بشری را داشتند.
خانواده‎های گلستانی که هماهنگ با خانواده‎های متحصن در جلوی درب قرارگاه اشرف بودند در تمامی مراحل حضور چشمگیری داشتند و حتی بطور خودجوش در کارهایی مانند نظافت اطراف درب غرب(محل حضور خانواده‎ها) اقدام می‎نمودند و یا در بخش دیگر در روز حضور یونامی در داخل قرارگاه اشرف خانواده‎های گلستانی بطور جدی فعالیت می‎کردند و با سخنرانی و برپا کردن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود (فرزندان ما را آزاد نمائید و ما خواهان ملاقات با فرزندانمان می‎باشیم) و با دادن شعار علیه رجوی خائن در جلوی درب قرارگاه خواهان رسیدگی به اوضاع وخیم انسانی در داخل قرارگاه اشرف توسط یونامی و تمامی جوامع حقوق بشری بودند.
در آخرین روزهای بهمن ماه که خانواده‎های گلستانی به اتفاق خانواده‎های دیگر در جلوی درب جنوبی حضور داشتند تعداد زیادی از خانواده‎های عراقی برای حمایت از خانواده‎های متحصن به جمع آنها افزوده شدند که این حمایت با حضور شیوخ عرب زیادی که به نوعی از حضور فرقه رجوی در زمان صدام یزید و بعد از آن متضرر شده بودند همراه بودند که این شیوخ به سخنرانی پرداخته و از جامعه جهانی خواستار رسیدگی به اوضاع اسفبار داخل قلعه مخوف اشرف شدند و نیز از دولت عراق خواستند که:
1- هرچه زودتر بنیاد این فرقه ضد بشری را از کشورشان ریشه کن نماید.
2- گروه تروریستی رجوی را از خاک عراق اخراج نماید.
3- سران جنایتکار این فرقه را دستگیر نموده و به عنوان جنایتکار جنگی تحویل دادگاه‎های صالحه نماید.
خانواده‎های عراقی هم زمان و هم صدا با خانواده‎های ایرانی حاضر در جلوی درب قرارگاه بر علیه مسعود و مریم رجوی جنایتکار شعار می‎دادند. حضور خانواده‎های عراقی هر لحظه بیشتر و بیشتر می‎شد و سران جنایتکار رجوی دست و پای خود را گم کرده بودند و با گذاشتن بلندگوهای متعدد که از کشورهای حامی تروریست به خصوص رژیم صهیونیستی به آنها ارسال می‎شود شروع به پخش پارازیت کردند و از طرفی با گذاشتن بلندگوهای زیادی در نزدیکی خوابگاه زنان اسیر فرقه باعث رنجش روانی انها شده و شبانه روز از این طریق آنها را شست و شوی مغزی می‎دهند که به گفته یکی از بازگشتیها از فرقه، صدای بلندگوهای فرقه که برای پارازیت و جلوگیری از صدای خانواده‎هایی که برای فرزندانشان سخنرانی می‎کنند آنقدر بلند و آزار دهنده است که باعث اختلالات روانی در بین اسیران در بند شده و بر تعداد کسانی که به دلیل ناراحتی روانی به درمانگاه می‎روند افزوده می‎شود ولی سران جنایتکار فرقه اقدام به افزایش تعداد بلندگوها و دیش‎های پارازیت دهنده می‎کنند و به اعتراض گسترده خود نیروهایشان که اخیرا شدت گرفته توجهی نمی‎کنند و می‎خواهند همچنان آنها را در اختناق و خاموشی نگه دارند و از دنیای بیرون و آزاد که متعلق به آنهاست دور نگه دارند.
خانواده‎های گلستانی همچنان با اعزام چندین باره به دفتر انجمن نجات مراجعه می‎کنند و خواستار اعزامشان به جلوی قرارگاه می‎باشند و از مسئولین می‎خواهند که آنها را در اولویت قرار دهند تا زودتر به خانواده‎های دیگر حاضر در جلوی درب قلعه مخوف رجوی خائن بپیوندند.
با آرزوی رهایی تمامی اسیران در بند رجوی خائن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا