گناهان کبیره در دستگاه رجوی

رجوی در تبیین ایدئولوژی پوشالی و من درآوردی خود که به نیروهایش القاء میکرد گناهان کبیره در اسلام را به پنج دسته تقسیم کرده بود:
1.قطع از رهبری
2.خودکشی و قطع از رحمت الهی
3.مال یتیم خوردن
4.تهمت به زن پاکدامن
5.ربا خواری
معمولا کسی که فتوایی میدهد در پایین ترین اشل فرقه ای نیز به آن عمل میکند و به قول خود رجوی حرف با عملکرد بیرونی باید تطابق داشته باشد حال نکته جالب اینجاست که خود رجوی و تشکیلاتش مرتکب این مواردهستند لازم است برای صدق و صحت این مطلب برای هر مورد دلیل بیاوریم.
1.قطع از رهبری: در اوایل انقلاب مردمی ایران در سال 1357 رجوی با اینکه رهبری امام را پذیرفته و چندین ملاقات هم داشته بود به خاطر زیاده خواهی و چشمداشت از ثمره انقلاب از رهبری قطع و حتی با وی به مبارزه پرداخت.
2.خودکشی و قطع از رحمت الهی: رجوی بارها وبارها نیروهایش را به انتحاری تشویق نموده وصدها مورد عملیات های انتحاری و خودسوزی علیه خلق و دولتمردان در کارنامه ننگین خود دارد.
3.مال یتیم خوردن: رجوی هزاران کودک را یتیم و به دور از والدین آواره کشورهای غربی و خانه های تیمی سازمان نمود و با ترفند های مختلف از قبیل حمایت از کودکان بی سرپرست از انجمن ها و سازمان های مرتبط با این مهم در اروپا و آمریکا پول دریافت میکرد و اموال بچه هایی که خود آنها یتیم کرده بود خرج اهداف کثیف سازمان و هوسرانی های خود میکرد.
4.تهمت به زن پاکدامن: تعداد انگشت شماری زن بودند که بعد از سالیان خدمت و عذاب در سازمان شهامت به خرج میدادند و از سازمان جدا میشدند زنانی که عاری از عنصر جنسی خود و فرزندانشان را فدای سازمان کرده بودند و رجوی به پاس این خدمات و فریب خوردگیشان در حین جدایی به آن زنان پاکدامن تهمت فائشگی میداد.
5. ربا خواری: رجوی با سیستم کمک های مالی اجتماعی در اقساء نقاط جهان دست به گدایی و عوام فریبی میزد و پولهای هنگفتی به جیب میزد و برای سرمایه گذاری و ثبات پولهای بادآورده که حاصل تلاش نیروهای فریب خورده و خارجه نشین بود آنها را نزول میداد که هم اصل پولش بماند و هم سود بگیرد.
آری این است شرح وقایع و تناقض گویی های جوی حال دم خروس که تکیه زبانش بود را چه کار میکند.
بیژن

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.