مسعود رجوی

گناهان کبیره در دستگاه رجوی

رجوی در تبیین ایدئولوژی پوشالی و من درآوردی خود که به نیروهایش القاء میکرد گناهان کبیره در اسلام را به پنج دسته تقسیم کرده بود:
1.قطع از رهبری
2.خودکشی و قطع از رحمت الهی
3.مال یتیم خوردن
4.تهمت به زن پاکدامن
5.ربا خواری
معمولا کسی که فتوایی میدهد در پایین ترین اشل فرقه ای نیز به آن عمل میکند و به قول خود رجوی حرف با عملکرد بیرونی باید تطابق داشته باشد حال نکته جالب اینجاست که خود رجوی و تشکیلاتش مرتکب این مواردهستند لازم است برای صدق و صحت این مطلب برای هر مورد دلیل بیاوریم.
1.قطع از رهبری: در اوایل انقلاب مردمی ایران در سال 1357 رجوی با اینکه رهبری امام را پذیرفته و چندین ملاقات هم داشته بود به خاطر زیاده خواهی و چشمداشت از ثمره انقلاب از رهبری قطع و حتی با وی به مبارزه پرداخت.
2.خودکشی و قطع از رحمت الهی: رجوی بارها وبارها نیروهایش را به انتحاری تشویق نموده وصدها مورد عملیات های انتحاری و خودسوزی علیه خلق و دولتمردان در کارنامه ننگین خود دارد.
3.مال یتیم خوردن: رجوی هزاران کودک را یتیم و به دور از والدین آواره کشورهای غربی و خانه های تیمی سازمان نمود و با ترفند های مختلف از قبیل حمایت از کودکان بی سرپرست از انجمن ها و سازمان های مرتبط با این مهم در اروپا و آمریکا پول دریافت میکرد و اموال بچه هایی که خود آنها یتیم کرده بود خرج اهداف کثیف سازمان و هوسرانی های خود میکرد.
4.تهمت به زن پاکدامن: تعداد انگشت شماری زن بودند که بعد از سالیان خدمت و عذاب در سازمان شهامت به خرج میدادند و از سازمان جدا میشدند زنانی که عاری از عنصر جنسی خود و فرزندانشان را فدای سازمان کرده بودند و رجوی به پاس این خدمات و فریب خوردگیشان در حین جدایی به آن زنان پاکدامن تهمت فائشگی میداد.
5. ربا خواری: رجوی با سیستم کمک های مالی اجتماعی در اقساء نقاط جهان دست به گدایی و عوام فریبی میزد و پولهای هنگفتی به جیب میزد و برای سرمایه گذاری و ثبات پولهای بادآورده که حاصل تلاش نیروهای فریب خورده و خارجه نشین بود آنها را نزول میداد که هم اصل پولش بماند و هم سود بگیرد.
آری این است شرح وقایع و تناقض گویی های جوی حال دم خروس که تکیه زبانش بود را چه کار میکند.
بیژن

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا