مریم قجر را با چنگ و دندان می بريمش به تهران

در پادگان اشرف و در مقر مخوف باقرزاده وقتی رجوی نشست های جمعی را برگزار می کرد در بالای سن کنار مريم قجر ژست ابلهانه می گرفت. معمولا در نشست های جمعی، رهبران فرقه بالای سن در جيب همديگر می ريختند و ما هم روی صندلی ها نشسته بوديم بايستی کف می زديم اگر متوجه می شدند که کسی کف نمی زند در نشست عمليات جاری پوست آن را می کندند و به او می گفتند که تو با بُردن خواهر مريم به تهران مخالف هستی . به رهبری فرقه شياد بايد گفت هميشه لقمه به اندازه دهانت بردار لقمه بزرگ احتمال دارد در گلويت گير کند و خفه ات کند . فريب کاری و کلاه گذاشتن بر سر اسيران اشرفی تا کی . مردم ايران کار و زندگی شان کنار گذاشته اند فقط منتظرند که مريم قجر به تهران تشريف فرما شود آنهم با کارنامه درخشانی که دارد . تمام تحليلهای رهبری فرقه آب دوغ خياری از آب در آمد طی اين چند سال عکس از آب در آمد در حال حاضر با گذشت زمان و با بستن اُردوگاه اشرف رهبری فرقه و سرانش در بحرانی قرار گرفته اند که نه راه پيش دارند و نه راه پس بدنبال راه حلی می گردند که خودشان را از اين طوفان خلاص کنند بُردن مريم قجر به تهران که يک شبه در تالار بهارستان مثل دُم خروس بيرون زد باشد پيشکش رهبری فرقه و سرانش .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.