ماری که تمام معادلات رجوی ها را به هم زد

اخیرا در سایت فرقه مطلبی توجه ام را جلب کرد که ابتدا مقداری شک کردم که اعضای فرقه قرار بوده به کمپی در بغداد بروند چرا اکنون سر از صحرای آفریقا و یا جنگل های آمازون در آوردند. این نکته به این خاطر بوده محلی که این به اصطلاح آزادی خواهان!! و چریک های خیالی دادند دارای مارهای سمی است که امکان دارد اینان مورد گزند قرار بگیرند و مبادا یک وقت یک مبارز!! در امر سرنگونی توسط مار کشته شود.
از بس این خبر خنده دار است که وقتی هر کسی این خبر را می خواند به اوج پوسیدگی استراتژی رجوی ها پی می برد. وی روزی دم از سرنگونی می زده و اکنون برای جلوگیری از فروپاشی فرقه اش برای چند مار اطلاعیه صادر کرده که مبادا اعضای وی در کمپ ترانزیت موقت مورد حمله مارهای سمی قرار بگیرند.
سران فرقه که از فروپاشی اشرف به هذیان گویی افتادند یک بار کثیف بودن دستشویی را علم کردند و یک بار بودن دوربین و بار دیگر ترکیدن لوله فاضلاب و اکنون از بودن مارهای افعی!! در کمپ ترانزیت موقت در بغداد حرف زده و از مجامع بین الملی درخواست کمک دارند اگر کسی سران فرقه را نشناسد فکر می کند که اینان در جایی پرت افتاده زندگی می کند در حالی که نماینده سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی همه از داشتن معیارهای زندگی در این کمپ حرف می زنند.
از سران فرقه باید سئوال کرد تعریفی که از این رزمندگان به اصطلاح آزادی می کردید همین بود شما که آنان را فرزندان و دست پروردگان مریم نام گذاشته چی شده که با دیدن چند مار این گونه جار و جنجال راه انداخته که جان آنها در خطر است خطرناکتر از مارهای دیده شده در کمپ جدید خود مسعود و مریم قجر و عباس داوری می باشد که هر کسی به دلایلی مورد سم های گزنده آنها قرار گرفته است.
مگر همین رزمندگان وارفته فرقه نبودند که ادعا می کردند در رزم انفرادی حاضر هستند حتی مار را هم بخاطر شرایط سخت بخورند چطور اکنون چند ماری که هیچ گزندی نداشته و فقط در محوطه کمپ دیده شده اینگونه خود را مضحکه خاص و عام کرده و رزمندگان شما اینگونه خودشان را خیس کردند.
دراشرف مگر مار کم داشت چرا شما همان موقع به فکر جان این بخت برگشتگان نبودید اکنون به بهانه وجود چند مار دست به سوی اربابان غربی خود دراز کرده که در کمپ مار وجود دارد تا شاید به کمک شما بیایند.
اگر از بابت کسانی که در کمپ موقت ترانزیت هستند اطلاعیه صادر کردید مطمئن باشید اتفاقا آنها خوشحال هستند که از زیر تشکیلات جهنمی اشرف بیرون رفتند.
بهتر است هر چه که در چنته دارید بیرون بریزید تا همگان باز هم به ماهیت کثیف شما پی ببرند. رفتن از اشرف در دستور کار قرار گرفته و شما هم راه فراری ندارید و نمی توانید برای ماندن در اشرف چند مار بی گناه را بکار بگیرید.
ما منتظر اطلاعیه شما با توجه به گرمتر شدن هوا در عراق مبنی بر وجود تعداد زیادی مورچه در محوطه کمپ جدید هستم که شاید به رزمندگان شما آسیب برسانند و نتوانند استراحت کنند.
مریم قجر و دارو دسته شیاد خارجه نشین وی خودشان را به کودنی و خنگی زده اند تا شاید زمانی از فروپاشی اشرف جلوگیری کنند حیف که در کمپ جانوران دیگری وجود نداشت والا همه حیوانات دیگر را به کار می گرفتند تا بتوانند در مغزهای پوک خودشان فرصتی برای ماندن در اشرف بخرند.
این سرنوشت محتوم شما می باشد که باید اشرف و تشکیلات جهنمی جمع شود و روزی هم در مقابل ملت ایران قرار گرفته تا به سزای خیانت سالیان خود به مردم ایران برسید.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن