اضمحلال فرقه رجوی

تکثیر یا اضمحلال فرقه کثیف رجوی؟!

رجوی های پلید که در اوج ذلت و خواری در حال بیرون رانده شدن از اشرف هستند و با خفت از شعارهای رنگارنگ خود همچون « کوه ها بجنبند اشرف نخواهد جنبید » و… مجبور به عقب نشینی شده اند، مدتی در رابطه با موضوع اخراج از اشرف خفقان گرفته بودند چرا که آنقدر این شکست فضاحت بار بود که حتی آنها هم با تمام وقاحت خود قادر به توجیه آن نبودند و پیروزی خواندن این شکست کمرشکن آنقدر مضحک بود که حتی به آزمایش آن هم نمی ارزید. اما با گذشت 2 ماه از آغاز این مرحله آنها متوجه شدند که هم در درون نیروهای اسیر خود (چه در اشرف و چه در کمپ موقت ترانزیت (لیبرتی)) ذهنیت های زیادی ایجاد شده و هم معدود هواداران باقیمانده برای آنها در خارج، در حال دور شدن از کنار آنها هستند، لذا بعد از آن که کمی آب ها از آسیاب افتاد، وقاحت توصیف ناپذیر خود را عیان کرده و شروع به توجیه شکست کردند و حالا مدعی هستند که خروج از اشرف آنها را وارد مرحله جدید کرده و « تکثیر» شده اند!!! دروغ بزرگی که بی گمان حتی نیروهای خود فرقه را نیز بیش از پیش مسئله دار خواهد نمود.
اگر چه این گونه وقاحت ها کارنامه مملو از خیانت و جنایتِ سی سال گذشته آنان را پر کرده است اما برای افشای بیشتر این فریبکاران بیان نکاتی در این رابطه بی فایده نخواهد بود.
اگر خروج از اشرف تکثیر است پس چرا در تمام سال های بعد از سقوط صدام دیکتاتور حاضر به خارج شدن از آن نبودید. چرا در حالی که خودتان بدلیل خطرات از آنجا فرار کردید افراد نگون بخت اسیر را در آنجا وادار به ماندن نمودید؟
اگر در حال تکثیر هستید چرا می گفتید «دنیا بجنبد اشرف نخواهد جنبید»؟ مگر به گفته رجوی فریبکار «اشرف کانون استراتژی نبرد» نبود و مگر هنوز فریبکارانه در تبلیغات خود از «واژه اشرف نشان» استفاده نمی کنید؟ کدام را باید باور کرد، اینکه با خروج از اشرف در حال تکثیر هستید یا اینکه هر موضوعی در داخل و خارج از ایران را به واژه من در آوردی « اشرف نشان» نسبت داده و مدعی هستید اشرف منشاء همه چیز است!؟
اگر اخراج از اشرف اینقدر برای شما دست آورد داشت چرا صبر کردید تا شما را اخراج کنند و چرا خودتان از اشرف بیرون نرفتید؟ چرا هنوز هم در مرحله جابجایی سنگ اندازی و مانع تراشی کرده و می خواهید کار را به درگیری بکشانید؟
اگر خروج از اشرف تکثیر است چرا ده ها نفر را در درگیرهای سال های 88 و 90 برای باقی ماندن در اشرف به کشتن داده و یا مجروح و معلول کردید؟ چرا در برابر خواسته به حق مردم و دولت عراق اینقدر مقاومت کرده و ماندن در اشرف را برای خود پیروزی می شمردید؟
اگر حالا در حال کسب پیروزی هستید پس چرا آن همه نوکری سرویس های غربی و اسرائیل را کردید و با خرج هنگفت برنامه برپا کرده و از زبان باصطلاح مهمانان خارجی خود خواهان ماندن در اشرف بودید؟ آیا در آن زمان کودن بودید و منافع خود را نمی فهمیدید یا حالا دارید خودتان را به کوچه علی چپ می زنید؟
مگر مدعی نبودید که اشرف محل ارتش باصطلاح آزادیبخش شماست!!! آیا با خروج از اشرف ارتش نداشته تان به کشک تبدیل نشد؟ آن همه شعارها چه شد؟ آن همه نفرات که به کشتن دادید چه شدند؟ چگونه می خواهید جواب آن همه خون ها که ریختید را بدهید؟
اگر قرار بر تکثیر بود چرا سال 90 اینکار را نکردید چرا سال 89 یا 88 و تمام سال های بعد از سقوط صدام دیکتاتور این کار را نکردید؟
و بسیاری نکات و سوالات دیگر که نشان می دهند باز هم همچون همیشه می خواهید با دروغ و ریا، و با وقاحت و دریدگی، این شکست سنگین و خفت بار را رنگ زده و بجای پیروزی و با عنوان «تکثیر» بخورد نیروهای اسیر و از دنیا بی خبر خود بدهید، اما بدانید واقعیت تغییر نخواهد کرد. هر اسمی هم که روی این موضوع بگذارید نتیجه یک چیز است:
اضمــــــــــــــحلال تشکـــــــــــیلات فرقــــــــــــــه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا