عملکرد سازمان

فرقه رجوی و هشدار به صلیب سرخ در خصوص نامه نگاری خانواده ها

این روزها سران فرقه رجوی از شکست دیوارهای بتنی اشرف دست به هر اقدامی می زنند تا بتوانند در کمپ ترانزیت همان دیوار بتنی را ایجاد کنند اما دست شان خالی است و از این شاخه به آن شاخه می پرند. فرقه رجوی در روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه جاری با انتشار خبری مبنی بر «هشدار به سوء استفاده حکومت ایران از صلیب سرخ جهانی علیه اپوزیسیون» چنانکه در جریان هستید پیش از این اطلاعیه جدا شده های این فرقه این هشدار را داده بودند که سران فرقه رجوی در تدارک حمله به نماینده های صلیب سرخ هستند وامروز این حمله دیوانه وار به یک ارگان بی طرف شروع شده وصلیب سرخ جهانی را متهم به حمایت از رژیم ایران نموده است. من در اینجا نیاز دانستم به سران این فرقه مطالبی را بیان نمایم.
من سیروس غضنفری از سال 30/9/1383 از طریق همان صلیب سرخ وارد ایران شدم وهمان نمایندگان که امروز به نفرات اشرف نامه آوردند در آن سال من را تحویل خانواده ام دادند اگر به مراسم بازگشت جدا شده ها به آغوش خانواده در هتل المپیک نگاه کنید رئیس و مترجم در همان هتل با خانواده های ما آشنا شده اند وما را تحویل به خانواده های خودمان دادند در همان محل خیلی از خانواده ها که سالیانی دراز چشم به انتظار نشته بودند و در همان سالن کارت ویزیت همان نمایندگان دست خانواده ها افتاد و بعداز آن خانواده ها مکرر با صلیب سرخ در تماس هستند وامروز دیگر مثل 20سال پیش نیست که ارتباط فقط به تلفن یا نامه باشد همان خانواده ها از طریق ایمیل با تمام ارگان های بین المللی در ارتباط هستند این جا صورت مسله عقب مانده گی شما سران فرقه را می رساند که هنوز درک این را نکردید که عصر حاضرعصر ارتباطات است خانم رئیس جمهور که شما امروز صلیب سرخ را عامل رژیم ایران معرفی کردید دفتر آنها هرروز پذیرای چندین جداشده و خانواده می باشد وشما که در آن زمان نفرات را به سمت ایران سرازیر می کردید(تا به فکر و گمان باطل خودتان) رژیم ایران آنها را زندانی کنند حمایت کننده آنها همین صلیب سرخ بوده واین صلیب سرخ با آنها در تماس بود وامروز خانواده ها به منظور دستیابی به حق مسلم ملاقات و مکاتبه با فرزندان خود به نماینده صلیب سرخ در ایران توسل جسته اند و به همین خاطر خودجوش به دفتر صلیب سرخ نامه می برند وآنها هم ناچارند به همان خانواده ها جواب نامه را بیاورند چه برای شما خوش آیند باشد وچه هستریک وار به آن نماینده ها حمله کنید وبه آنها هم مارک رژیمی بزنید چنانکه به ما جدا شده ها مارک هایی زدید ما جدا شده ها ماهیت فرقه را به خوبی دریافتیم و شما برای اینکه نفرات و بچه ها را از فرار از قلعه مخوفتان بترسانید با تمسک به این مارک زدن ها ما را متهم کرده و جلوی ریزش نیرویی خود را بگیرید و امروز با مارک نیز با همین نیات پلید در صدد مارک زدن نماینده صلیب سرخ ودولت عراق و… هستید.
من به شما می گویم که خانم رجوی و دیگر نفرات تصمیم گیرنده شما هنوز به گذشته خود درعراق می اندیشید که شاید یک روز پیش آمد که ما در عراق مثل صدام برای خود کمپی، تانکی، سلاحی، انقلابی، مریمی، سرکوبی، و یک حصاری که کسی نتوانسته بود از داخل آن تابه امروز خبر دار شود و همه فکر می کردن آنچه در بیرون هستید در کمپ اشرف هم آنطور هستید اما امروز هم خانواده و هم حامیان آگاه شما می دانند که نفرات در اشرف چه مشکلاتی را برای فقط زنده ماندن تحمل می کنند تا یک روز آزادی را بدست بیاورند و امروز دیگر آن چهره مظلوم که برای خودتان درست کرده بودید برای همه روشن شده و اگر یادتان باشد دوسال پیش که خانواده ها از تبریز برای ملاقات با عزیزانشان آمده بودند و شما مانع ملاقات آنها شدید وآنها در یک ماه سه بار در عراق به نماینده صلیب سرخ مراجعه کردند و شما همچنان مانع ملاقات خانواده ها با فرزندانشان شدید و خانواده ها هر روز این مطلب را در مقابل قرارگاه می گفتند که ما به هرجایی توانستیم مراجعه کردیم به مقامات ایرانی، عراق و سازمان های بین المللی شاید بتوانیم فرزندان در بند خود را ملاقات کنیم ولی همسرفراری شما در یک نشست ویدئویی خانواده های همین نیروهای شما را مزدور و رژیم خطاب کرد. همان خانواده هایی که با هزاران زحمت و با سختی های طاقت فرسا از راه دور برای ملاقات با عزیزانشان به عراق آمده بودند. من در آن زمان نیز به شما این مطلب را گفتم که سران فرقه رجوی با ندادن ملاقات به خانواده ها با حضور صلیب سرخ پایان عمرسیاسی خود درعراق ودر خارج را رقم زدند. بلی امروز شما برای حفظ نیرو در آن کمپ دست به یاوه گویی هایی می زنید تا بتوانید برای خود یک مدتی در عراق یا در هرمکانی دیگر که فقط دورتان حصار باشد تشکیلات درست کنید ولی کار انسان دوستانه نهادهای بین المللی و نیز محبت خانواده نسبت به فرزندانشان برای شما خوش آیند نیست حداقل وظیفه صلیب سرخ در چنین شرایطی که شما به آن نفرات اجازه ملاقات با خانواده هایشان را نمی دهید آوردن نامه و یا باخبر شدن از وضعیت آنها می باشد در حالی که شما حتی این حق ابتدایی را هم بر نمی تابید و خانواده ها و نهادهای بین المللی و همه را متهم می کنید.
خانم رجوی کدامیک از خانواده ها تاکنون در جایی و حتی فقط برای یک مرتبه این مطلب را عنوان نموده است که به زور و یا به فشار برای ملاقات با فرزندان خویش به عراق آمده است و اگر حتی یک نمونه کوچک هم داشتید آن را در بوق و کرنا می کردید و اصلاً کدام خانواده ها است که به زور برای ماهها و در هر روز برای ساعت های متمادی به آروزی لحظه ای دیدار با خانواده اش در بیابان های عراق در پشت میکروفن بایستد و نسبت به فرزندش ابراز محبت نماید و از سوی دیگر آیا مگر شما نمی دانید که هر پدر و مادری نسبت به فرزند خود محبت دارد و این ذات بشر است. البته باید بگویم که ماهیت شما چندان مخوف و جنایتکارانه است که حتی محبت انسان ها نسبت به همدیگر را برنمی تابید لیکن اقدامات بی رحمانه و ددمنشانه ای که از گذشته سیاسی شما سراغ داریم گویای صریح این مطلب است. ولی در مقابل شما بچه هایی را که خانواده هایشان فقط و فقط برای چند ساعت ملاقات با آنها به عراق آمده بودن را تحت فشار قرار دادید و بسیاری از آنها را برای توهین و متهم کردن خانواده های خودشان به سیمای ضد آزادی خودتان آوردید برای نمونه در سال 88 که مادر پیر مهری، ناهید ومحمود سعادت برای ملاقات با بچه هایش به اشرف آمده بود ولی شما نه تنها به ایشان اجازه ملاقات نداید بلکه حتی بچه های ایشان را برای فحش و فضیحت به عزیزترین نفرشان در روی زمین به تلویزیون آورید تا بتوانید به آن مادر فشار بیاورید ولی همان مادر تا آنجا که من خبر دارم همچنان برای ملاقات با فرزندانش تلاش می کند و در این راستا 5 بار به صلیب سرخ نامه داده است. تا از طریق صلیب سرخ فرزندان خود را ملاقات کند و یا در 19 فروردین سال گذشته مادر امید سعیدی به دفتر صلیب سرخ در تهران رفت تا برای ملاقات و درمان فرزندش از طریق همان ارگان اقدام نماید ولی باز جوابی نگرفت یا نامه هایی دیگر خانواده ها که در سایت های مختلف زده شده واز صلیب سرخ خواستار این موضوع هستند که راه ملاقات را برای خانواده ها باز کند و امروز هم می خواهند سرنوشت فرزندان خود را از طریق صلیب سرخ رقم بزنند وخانم رجوی که در پایان نامه از صلیب سرخ خواستند تا ماموریت خودشان را در مورد اشرف برای شما تعریف کنند و جامعه ایرانیان را هم در آنجا زیر سوال بردید که در مورد ماموریت دچار اشتباه شده اند ولی خانم رجوی یادتان باشد که همسر سابق شما در گذشته گفته بود که هرکسی با ما نیست دشمن ما است واین بیان در زمان صدام درست از آب در آمد چون در زیرسایه ایشان شما کسی را برای دیدار قبول نمی کردید ولی امروز تمام برداشت ها ی شما غلط از آب درآمد.
الان نفرات داخل قرارگاه و کمپ نیز در خصوص مواضع و سیاست و ماهیت شما به شدت دچار تناقض هستند آیا باز می خواهید برای فرار از سئوال نفرات را سربه نیست کنید؟ خانم رئیس جمهور جدا شده های خسارت دیده از شما فقط در خصوص آنچه شما بر سرآنها آورده اید و مغز شویی های خطرناکی که شما به آنها توسل جسته اید چندین مطلب را نوشته اند و در خصوص ماهیت شما و رذالت های شما افشاگری نموده اند ولی شما حتی تاب آزادی بیان این نفرات را که روزگاری جزء ارتش خود شما محسوب می شدند را ندارید و آنها را ایادی رژیم می نامید اصلاً شما مشخص کنید که در قاموس شما چه کسی ایادی رژیم نیست؟ خانم رجوی رژیم ایران از سال 1382 برای نفرات فریب خورده به هر شرایط که شما آن را زندانی نمودید به آنها عفو داده است و بعد از آمدن نفرات به ایران که حدود 700 الی 800 نفر هستند جمهوری اسلامی در مقابل صلیب سرخ خودش را اثبات کرد که عفوش درست بود وتا حالاهم هیچ یک از این جدا شده ها به خاطر حضور در کمپ اشرف زندانی نشده است و البته اگر حتی یک مورد برای نمونه داشتید باز این را نیز شما در بوق و کرنا می کردید چطور شده فردی که 20 سال از عمرش را با شما بوده تا روزی که در خدمت شما بوده جزء ارتش قهرمان و مجاهد بی همتا محسوب می شده و فردای روزی که از شما جدا شده و مرام شما را قبول ندارد ایادی و مزدور رژیم ایران می نامید چرا این مزدوری را قبلاً بیان نمی کردید. و چنانکه شما هم می دانید آن دسته از نفرات زندانی که در عملیات های تروریستی دستگیر شده بودند هم امروز در ایران آزاد زندگی می کنند ونیاز نیست که از زبان روز نامه دلیل بیاوریم. نفرات جداشده در دل خانواده ها زندگی می کنند وآن خانواده ها هم دوست دارند فرزندخودش هم مثل من وبقیه زندگی آزادانه ای داشته باشند.
خانم رجوی در سال 1372 صلیب سرخ برای ملاقات با اردوگاهی ها به اشرف آمده بود شما پیام دادید که اینها از طرف رژیم آمده اند تا شما را دست بسته به رژیم تحویل دهند و برای کنترل ارتباطات بچه های بی خبر و جلوگیری از خروج آنها از اشرف مترجم های خودتان را درکنار آنها گذاشتید. سوال اینجاست که چرا خانم رجوی همیشه خواسته درب اشرف برای نفرات بسته باشد مگر شما نمی گویید این نفرات به خواسته خودشان در اشرف برای مبارزه با رژیم ماندن اگر این حرف شما درست باشد نیاز به توجیه وغیر نیست اگر یکی خودش آگاهانه قبول کرده تا درنزدشما باشد آن را نه خانواده ونه صلیب سرخ می تواند از شما جدا کنند و اینجا است که دم خروس بیرون می زند که در داخل کمپ آزادی وجود ندارد اگر بود و نفر خودش تصمیم می گرفت الان نه فراری وجود داشت ونه آن رها شده ها از بند شما اینطور افشا گری می کردند اما یادتان باشد که شما برای نفرات جدا شده در زمان آمریکایی ها حتی لباس هم ندادید تا حداقل برای ماندن در نزد آمریکایی ها وسایل اولیه نداشته باشند وآن موقع هم می گفتید که هر کسی در نزد آمریکایی ها رفته به خاطر فشار درخواست برگشت را به ما داده و ما قبول نکردیم و یا بعد از آمدن ما به ایران به نفرات اسیر گفتید که آنهایی که به ایران رفتند بعد از اتمام زندان مجدداً فرار کرده وبه نزد ما آمدند که ما آنها را دریک هتل در بغداد نگه داری می کنیم خانم رجوی چرا اینقدر دروغ و فریب می گویید. سیروس غضنفری

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا