مجاهدین بازیچه ای برای غرب

تثبیت حقوق هسته ای ایران و نقش مزدوری فرقه رجوی

مذاکرات استانبول دوشنبه شب درحالی به پایان رسید که دوطرف از فضای مثبت و سازنده حاکم بر آن سخن گفته اند و از روند مذاکرات راضی به نظر میرسند. نماینده ایران دراین مذاکرات آقای جلیلی گفت نقاط مورد توافق قابل توجهی دراین مذاکرات مشاهده گردید،وعلاقه گروه 1+5 را نیز مثبت تلقی کردند. آقای جلیلی افزود غرب به خوبی دریافته است که زبان تهدید و راهبرد فشار دربرابر ملت ایران بی نتیجه است. ازطرف دیگر خانم کاترین اشتون به نمایندگی از هیئت مذاکره کننده کشورهای 1+5 تاکید کرد روند مذاکرات مثبت و رو به جلو بوده است و آنها ازبرنامه صلح آمیزهسته ای ایران حمایت می کنند.این مذاکرات در شرایطی برنامه ریزی و سازماندهی شده بود که عملیات روانی گسترده ای طی این سالیان برعلیه ایران ایجاد شده بود که اطلاعات دروغین فرقه رجوی نقش کلیدی را درآن ایفا میکرد و تاکتیک دیپلماتیک جهانی غرب براساس فشارسیاسی و جنجال تبلیغاتی و سیاسی قرارداده شده بود. وهریک ازاین سه مؤلفه به بخش اجتناب ناپذیرمثلث دیپلماتیک غرب تبدیل شده بود.
جنجال تبلیغاتی برعلیه ایران ازسپتامبر2011 آغاز شد و گروههای محافظه کار در امریکا به همراه راستگرایان افراطی در اسرائیل و فرقه تروریستی رجوی مثلث اجرایی و دیپلماتهای کشورهای انگلستان و فرانسه محوراصلی جنگ روانی علیه سیاستهای هسته ای ایران بودند. فرقه بدنام رجوی که بعد ازشکست نظامی به عراق گریخته ودرآنجا هم بعدازسرنگونی صدام جنایتکار به بن بست رسیده بودند برای توجیه این شکستها و از طرف دیگر برای اینکه از قافله مزدوری و مزدبگیری برای محافل غرب از دیگرهمپالگی هایش عقب نماند با اتخاذ تاکتیک دروغ هرچه بزرگترباشد باورش ساده تراست، تلاش نمود با تخلیه اطلاعاتی مسافرین درفرودگاههای کشورهای اروپایی و همچنین تماس تلفنی با داخل با پوشش اطلاع رسانی خانواده ها از وضعیت فرزندانشان درتشکیلات این فرقه به اطلاعاتی درزمینه فعالیت هسته ای ایران دست یابد وهرچند یکباربا برگزاری کنفرانس های آنچنانی و دعوت از هارترین جناحهای امپریالیستی ونمایندگان وابسته به اسرائیل با آنها لابی نموده وبه قول خودش به افشاگری بپردازد.فرقه رجوی که درمیدان مبارزه رو در رو هنری برای عرضه کردن بدلیل اتخاذ تاکتیک و استراتژی غلط و فقدان پایگاه اجتماعی بین مردم نداشت و کاملا دستش خالی و دربن بست قرار داشت، ندارد، و از جنبه دیگر احساس میکرد بی عملی آنها در صحنه خوش رقصی برای اربابان جهان سرمایه داری زمینه را برای فعالیت و به رخ کشیدن دیگر گروههای مزدور فراهم میسازد به یک شبه حامی سینه چاک صهیونیستها و محافل راستگرای امریکا شد و سعی نمود با دادن اطلاعات سر تا پا کذب به تضادهای موجود بین غرب و ایران دامن بزند و بدین ترتیب برای خود وجهه ای بدست آورد اگرچه اطلاعات دروغش در زمینه فعالیتهای هسته ای و اتمی ایران آش را آنقدر شور به مزاج اربابان غربی آنها نمود که دیگر آنها هم به عمق پوشالی بودن این اخبار و اطلاعات پی بردند زیرا اعزام نمایندگان ام پی تی و شخص آقای البرادعی به عنوان رئیس آژانس اتمی به ایران و همکاری همه جانبه مقامات و مسئولین ایرانی دروغ بودن اطلاعات و ادعاهای این فرقه مزدور را برای نمایندگان آژانس اثبات نمود و آنها بعد از هر بازدید برصلح آمیز بودن پروژه های هسته ای ایران تاکید می کردند. و در خبر مذاکرات اخیر در استانبول و اظهارات دوطرف مذاکره کننده مبنی بر مثبت بودن آن و پذیرش حق استفاده ازانرژی هسته ای برای ملت ایران ازطرف دولتهای غربی بار دیگر بی شک فرقه تروریستی رجوی را در تنگنا قرار خواهد داد. زیرا این فرقه از اساس موجودیت خود را مبنی بر ارتزاق سیاسی و نظامی از اربابان خود قرار داده است و خود فرقه هیچگونه اصالتی ندارد.
بهرحال دورجدید گفتگوها و دور بعدی که قرار است درسوم خرداد دربغداد ازسرگرفته شود واقعیتهای بیشتری را در زمینه حقانیت موضع ایران دراستفاده ازبرنامه صلح آمیز هسته ای ایران را برای همگان اثبات می کند.اگرچه این گفته خانم اشتون خود گویای همه چیزاست.
خانم اشتون مسئول سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا شنبه شب دریک کنفرانس خبری با تاکید براین نکته که مذاکرات مفید وسازنده بود گفت: ایران باید حق برخورداری ازبرنامه هسته ای صلح آمیزرا داشته باشد. اشتون اضافه کرد ما اطمینان یافتیم که ایران جدی است و می گفت ما برای انجام اقدامات ملموس و عملی تصمیم جدی داریم. وبدین ترتیب تمامی اقدامات فرقه مزدور رجوی برای ایجاد تنش در زمینه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران دررابطه با غرب همچون تفی سربالا به صورت خودشان نشست و زمستان جاسوسی و مزدوری رفت و سیاهی برای خودشان ماند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا