مجاهدین خلق

جلسه پرسش و پاسخ دو عضو سابق فرقه رجوی با دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز – قسمت دوم

5- شیوه ها واهرمهای کنترل نیروها دراین فرقه چگونه صورت میگیرد؟
آقای اکرامی: اعضاء طی سالیان درحصارهای عینی و ذهنی تشکیلات به سر می برند. همه افراد بصورت متمرکز در پادگان اشرف که ابعاد آن 6در6 کیلومتر است اسکان داده شده اند. سران فرقه بخوبی میدانند که درصورت پراکندگی و تفرق استقراری نیروها کنترل آنها به دلیل بُعد مسافت مشکل است. بنابراین همه نیروها را بخصوص بعد ازجنگ اول کویت همانند دیگرفرقه ها برای کنترل بیشتر بصورت سیستماتیک ازدو شیوه کنترلی ذهنی وعینی استفاده میکرد. کنترل ذهنی با ایجاد سانسور و اختناق مطلق در مناسبات صورت میگرفت. بطوریکه اعضا به هیچ رسانه ای مثل رادیو وتلویزیون و یا روزنامه مستقلی دسترسی نداشتند و از طرف دیگر از حق داشتن وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل تلفن، موبایل، اینترنت و یا نامه نگاری با خانواده و دنیای خارج محروم شده بودند. کلیه اخبار و اطلاعات بصورت یک سویه و فقط از طریق کانال منافع سازمان به آنها تلقین میشد و آنها طی سالیان به دلیل قطع ارتباط با دنیای آزاد فکرمیکردند که تمامی واقعیتها وحقایق همانی است که فرقه لحظه به لحظه به خورد آنان میداده است. سازمان به شیوه دیگر فرقه ها اعضا را بصورت روزانه زیر شدیدترین بمباران تبلیغاتی خود قرار میداد و به اعضا مستمرا اخبار دروغ و بحثهای ایدئولوژیک پمپاژ میکرد. درهمین رابطه لازم است به یک ظرف تشکیلاتی دیگر به نام نشستهای عملیات جاری اشاره کنم.دراین نشستها که بعد ازانقلاب ایدئولوژیک و شکستها و بن بستهای نظامی وسیاسی سازمان بعنوان یک راهکار جهت تخلیه روزانه اذهان افراد توسط مسعود رجوی جاری شده بود. اعضا باید روزانه ذهن خود را و آنچه فکر میکردند را به بیرون از خود یعنی مسئولین گزارش میکردند.تا مسئولین فرقه بدانند که لحظه به لحظه درذهن آنها چه میگذرد!!! یعنی درحقیقت همان شستشوی مغزی در کنار این حصارهای ذهنی، موانع فیزیکی حفاظتی وشیوه های مراقبتی هم وجود داشت برای جلوگیری از فرار اعضاء پادگان اشرف توسط 5 لایه حفاظتی نظامی عراقی در بیرون و 2 لایه حفاظتی و مراقبتی در داخل حفاظت میشد.درداخل آسایشگاهها ومکانهای عمومی افراد توسط دژبانی مراقبت میشدند بدین ترتیب اعضا درطی 24 ساعت درحصارهای ذهنی وعینی اعمال شده توسط سازمان اسیر بودند.
6- نحوه برخورد فرقه رجوی با نیروهایش چگونه است؟
آقای اکرامی: دریک نظام فرقه ای رهبران فرقه انتظار دارند که اعضا کاملا مطابق استانداردهای تعیین شده ازطرف آنها رفتار کنند. درمناسبات فرقه ای استبداد و تک صدایی بر روابط درونی شان حاکم است وهیچ یک ازاعضا حق اظهارنظر نداشته و تماما برایشان تصمیم گرفته میشود. درمناسبات فرقه ای رجوی فرد تا زمانی قابل تحمل بود که همچون ربات در آن دستگاه عمل میکرد. و به محض اینکه تصمیم گیریهای رهبران را زیرسئوال ببرد بعنوان دشمن فرقه و رهبریش به شمار میرود و تحت شدیدترین برخورد و حتی حذف فیزیکی قرار میگرفت به عنوان نمونه می توان به خلع رده علی زرکش مرد شماره دو درسازمان و حذف فیزیکی و مرگ اودرعملیات مرصاد به شهادت افراد صحنه، از پشت مورد اصابت گلوله قرارگرفت. ویا افرادی که بدلیل اینکه تحت شدیدترین برخورهای تشکیلاتی قرارگرفته بودند مجبوربه خودسوزی و خودکشی شدند. درمجموع فرقه رجوی طی سالیان برخوردهایی با اعضا داشت که درهیچ گروه وسازمان دیگری دیده نشده بود.
7- ازآخرین وضعیت مسعود رجوی چه خبری دارید؟
آقای نظری: در مورد وضعیت مسعود رجوی سه گزینه وجود دارد: گزینه اول حضور او درعراق و تحت حمایت نیروهای آمریکایی است و گزینه دوم اقامت در کشور ایسلند و سومین گزینه هم درخاک اردن است که به نظرما حضورش درکشور اردن محتمل تر به نظر میرسد.
8- کتابهایی که درمورد سازمان منتشرشده را معرفی نمایید.
آقای نظری: کتابهای زیادی توسط اعضای جدا شده تاکنون منتشرشده است.که می توانیم به کتابهایی مثل روزهای تاریک بغداد ازآقای حسین سبحانی،خاطرات من ومجاهدین خلق از پرویز درخشان و کتاب اسارت دراسارت از صمد نظری اشاره کنم.
9- انگیزه شما از جدا شدن ازسازمان چه بود؟
آقای اکرامی: وقتی احساس کردیم روند حرکتی این سازمان درشکل و محتوا دقیقا بر خلاف تصور اولیه من، در روز انتخابم بود و با چشم خود انحراف وانحطاط را دیدم ذهنیت من شکست وسئوالات متعددی در ذهنم شکل گرفت.من درطی 20 سال حضور در پادگان اشرف شاهد خیانتها و جنایتهای زیادی ازسوی سران این فرقه بودم. آزادی فکر و اندیشه و بیان وجود نداشت و اعضا حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. هرصدای مخالفی به شدت سرکوب میشد.وافراد ناراضی را به زندانهای مخوف ابوغریب عراق و دیگرشکنجه گاههای استخبارات عراق می فرستادند. به بهانه واهی آزادی زنان صدها کانون گرم خانواده متلاشی شد و فرزندان با طلاق پدر و مادران آواره و سرگردان بودند.درجنگ با ایفای ستون پنجم ارتش صدام دست اعضا به خون صدها سرباز وطن که گناهی جز دفاع در مقابل تجاوز دشمن نداشتند آغشته شد. کارخانه ها و اماکن دولتی وعمومی و دیگر زیرساختهای اقتصادی کشوربه دلیل جاسوسی این سازمان نابودشدند. سازمانی که ما روزی کعبه آمال وآرزوهایمان بود وصرفا نه براساس منطق بلکه انتخاب کرده بودیم،عملابه مخوف ترین فرقه تروریستی تبدیل گردید. واینها همه پارامترهایی بودند که به ما درشناخت ماهیت این فرقه و روند دگردیسی ضد انقلابی آن بیشترین کمک را نمود. برهمین اساس دیگر ماندن دراین فرقه جهنمی را صلاح ندیدم وبه آغوش گرم خانواده و خاک میهن بازگشتم.
10- هم اکنون سازمان درداخل کشورچه فعالیتهایی انجام میدهد؟
آقای نظری: سازمان بدلیل اینکه ماهیتش کاملا برای مردم ما و بدلیل نقش خیانتکارانه اش درجنگ عراق وایران،دیگرحنایش برای مردم رنگی ندارد. ولی بازسعی میکنند به نحوی درروند پیشرفت کشور تاثیربگذارند دراین رابطه عمده فعالیتهایش را روی قشرجوان و دانشجو که فکرمیکند شناخت کافی ازپروسه خیانت بار گذشته اش ندارد متمرکز کرده است.تا با جذب آنها نسل دیگری را به قربانگاه ببرد.دراین راستا اعلام هوشیاری درچنین مواردی باید گفت این فرقه تروریستی دیگرهیچ نقشی در محاسبات سیاسی ایران و تحولات آن نخواهند داشت و محکوم به فروپاشی و نابودی است.
11- احساس درونی خود را که دیگرعضو سازمان نیستید را بیان نمایید.
آقای اکرامی: با تمام وجودم خوشحالم احساس میکنم بار گران وکج سالیان را زمین گذاشته ام وخدا را شکر می کنم که به مسیردرست یعنی راه خودش راهنمایی کرد.خوشحالی ام بویژه ازاین نظراست که این امکان را پیدا کردم که به اتفاق دیگردوستان جدا شده ام ازاین فرقه جهنمی با تشکیل انجمن نجات برای رهایی دیگراسیران ازدست این فرقه تروریستی تلاش کنیم واین به ما کمک میکند که گذشته خود را بازسازی کنیم وانحرافات ولغزشهای گذشته را با عمل صالح جبران کنیم.
12- جریان خودسوزی عناصر مجاهدین درپاریس را توضیح دهید.
آقای نظری: بعد از دستگیری مریم رجوی سرکرده فرقه توسط پلیس فرانسه، بدلیل پولشویی و راه اندازی شبکه های غیرقانونی اهرمی توسعه گرفت مسعود رجوی و دیگرسران فرقه برای اینکه دولت فرانسه را برای آزادی مریم رجوی تحت فشار قرار دهند برخی ازاعضا را که از قبل شستشوی مغزی شده بودند را برای خودسوزی ترغیب کردند. که یکی ازآنها به نام ندا حسنی و صدیقه مجاوری کشته شدند. مسئولین فرقه بعد از اینکه دیدند این اقدام تروریستی آنان با موجی ازخشم و محکومیت افکارعمومی مواجه گشت عنوان کردند که اقدام خودسوزی این افراد بدون اطلاع آنها و صرفا یک تصمیم خودسرانه واحساسی ازسوی اعضا بوده است. می بینیم دراینجا هم ماهیت دوگانه خود را نشان دادند درحالی که آنان قربانی تصمیم گیری سران فرقه جهت آزادی مریم رجوی شده بودند.
13- آینده سازمان ازنظرشما چگونه است؟
آقای اکرامی: آینده این فرقه هم همانند هرجریان باطل دیگری محکوم به زوال ونابودی است. چون برخلاف قانونمندیهای خدایی حرکت میکند. درطول تاریخ هیچ جریان باطلی نتوانست بارخود را به مقصد برساند. ما فقط از صمیم قلب آرزومیکنیم که اعضای این فرقه که درحقیقت بزرگترین قربانیان سران آن هستند هرچه زودترآزادی خود را بازیافته و به آغوش گرم خانواده هایشان برگردند،بعد ازفروپاشی اسارتگاه اشرف دیگر زمان اضمحلال و نابودی تاریخی این فرقه فرارسیده است. وآنان هیچ آینده ای ندارند. زمستان سرد وسیاه رجویها رفتنی است وبهاران سرسبز رهایی اسیران درراه است این اراده ومشیت خداست که شب پایان پذیرد.
واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس
قسم به شب آنگاه که پایان پذیرد وصبح روشنایی بردمد.
آقای نظری: متاسفانه علیرغم اینکه سئوالات زیادی بی پاسخ ماند وبدلیل اتمام وقت، ناچارهستیم که پایان جلسه را اعلام کنیم. امیدوارم بتوانیم درفرصتهای دیگری به تمامی سئوالات وابهامات شما پاسخ دهیم.موفق و پیروز باشید.
آقای اکرامی: من هم به نوبه خودم برای یکایک شما آرزوی موفقیت دارم ودرپایان یکبار دیگر به شما توصیه میکنم که درقبال ترفندهای این فرقه تروریستی هوشیارانه برخورد کنید وبا آگاهی و درایت سیاسی اجازه سوءاستفاده به سران این فرقه را ندهید.
باتشکر، موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا