وارونه نمایی

تشویق به سد معبر از طرف فرقه رجوی!

ما آذربایجانی ها مثل معروفی با این مضمون داریم:
" آشیق ها {خوانندگان سنتی} وقتی شعر وداستان های حفظ کرده ی شان ته میکشد، چه کنم، چه کنم میگویند = آشیقین سوزی قورتولسا نینیم نینیم دییه ر".
فرقه رجوی هم درتبلیغات ونوشته های خود، آنقدر کم مایه تشریف دارد که کارش به یاوه گویی کشیده شده وچون حرف حسابی برای مطرح کردن ندارد، از سراستیصال، به هردری میزند وتوجهی به تحلیل سود و زیان موضعگیری هایش ندارد!
خبر مضحک زیر، چنانکه رسم وسیاق دائمی ماست، از معتبرترین رسانه مجازی این مافیای نیرنگ ودروغ وتشنه ی قدرت بیرون کشیده شده وبا ذکر اینکه همه جا تاکید از نویسنده این یادداشت است، بشرح زیر است:
" درگیری مغازه داران در تهران با مأموران سرکوبگر – مغازه داران منطقه سلوقان در تهران روز چهارشنبه سوم اردیبهشت با مأموران شهرداری رژیم در این منطقه درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. این درگیری زمانی آغاز شد که مأموران مغازه داران را تهدید کردند اگر اجناس خود را از مقابل مغازه به داخل نبرید، اجناس مصادره خواهد شد". پایان نقل قول
یعنی اینکه بنظر مجاهدین حتما کار مامورین مانع سد معبر غلط  و غیر قانونی بوده که توسط مغازه دارانی که دارای حق وحقوق سد معبر دارند؟ وبه این حقوق آنها تجاوز شده، " مورد گوشمالی" قرار گرفته اند!
بعبارت دیگر، ایرادی ندارد که حق دهها هزار مردمی که قانوناً ازاین پیاده روهای مخصوص به خود عبور میکنند ضایع شود ولی چند ده نفر مغازه دار باید ازاین حقوق غیر قانونی خود استفاده کنند!
درد باند رجوی، حمایت ازاین مغازه داران نیست واصلا این حضرات  بدون سیاه نمایی قادر به ادامه ی حضور  برکره ی خاکی را ندارند ولی سوژه اخیر که برای آشفته ساختن اذهان عمومی راست و ریست کرده اند، این بار با شدت بیشتری برعلیه خود آنان تبدیل شده ومردم خواهند گفت که فرقه ی منحوس چقدر ازشناخت مردم بدور است ومیپندارد که گروهی بااین تفکرات و بد سلیقگی،  چگونه اجازه خواهند یافت که برای آنها رهبر معنوی ورئیس جمهور انتخاب کرده وبه چه میزان زیادی به شعور آنها توهین شده است.
میتوان مطالب بیشتری دراین مورد نوشت، اما آوردن بیتی ازمولوی بزرگ، پرمعنی تر خواهد بود:
باقی این غزل را، ای مطرب خموش        زینسان  همی شمار که زینسانم آرزوست!
صابر
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا