سران فرقه رجوی به دنبال فریب و مخدوش کردن

مسیر اخذ پناهندگی جدا شده ها در آلبانی
بر اساس گزارشی که مدتی پیش به دستمان رسید . مصاحبه های کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی ، مرحله اول را طی کرده و وارد مراحل بعدی شده است . مسئولین سازمان به شدت به دنبال این هستند که تمام جداشده ها در آلبانی ،  شرایط کمیساریای سازمان ملل را پذیرفته و در آلبانی مقیم شوند . در این رابطه یکی از بچه های سازمان به نام حسین محتسبی که پدر و مادرش از فرماندهان سازمان می باشند را به شدت تحت فشار قرار داده اند و با وعده و وعید به وی می گویند : تو تراول داکیومنت ( گذرنامه پناهندگی ) را از کمیساریای سازمان ملل در آلبانی بگیر و بعد از مدتی ما ( یعنی سازمان ) تو را به فرانسه ویا .. خواهیم برد .
حائز اهمیت است ، یکی از شگردهای فریبنده تشکیلات رجوی این است که فردی را با فریب و نیرنگ مجبور به کاری کرده و با الگو ساختن از او بقیه را نیز بفریبد .
بنابراین ، همه دوستان جدا شده در آلبانی را متوجه فریبها و نیرنگ های تشکیلات فرقه ای رجوی می نماییم و توصیه مان به دوستان این است که با چشمان باز و بدور از فشار های سران فرقه رجوی ، مسیر آینده خود را انتخاب کنند .

حسینی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.