کینه ی مجاهدین خلق بر علیه مردم ایران پایانی ندارد!

در روزهایی که مذاکرات فشرده و نفس گیر وین 6 درجریان بود، این مجاهد نماهای ما شب وروز نداشته و مدام با دمیدن بر شیپور یاس، ضمن اینکه جنگ روانی بزرگی علیه " خلق" راه انداخته بودند، صابون درست و حسابی هم به معده ی شریف مالیده و وعده میدادند که این مذاکرات به شکست رسیده، آنها به نان و نوائی دست یافته و دنیا برای ملت و دولت ایران به آخر خواهد رسید!
زندگی بی پایه بودن این توهمات هیستریک را عملا نشان داد ونه تنها مردم تکانی نخوردند وحکومت ایران سرنگون نشد، بلکه مجموعه ی افکار عمومی جهانی و دولت های مقتدر – با ضعف وشدتی که داشت – برلزوم توافق هسته ای با ایران تاکید کرده وحتی مقرر شد که درکنار شدت نبخشیدن به این تحریم های ظالمانه، چند میلیارد دلاری هم از دارائی های مسدود شده ی ایران، بازگردانده شده وبرای 4 ماه دیگر زورآزمایی ها ومذاکرات ادامه یابد!
گروه مافیایی رجوی که کماکان نام بی مسمای " مجاهدین خلق ایران" را یدک میکشد، براهدافی که بصورت احمقانه دست یافتن بدان را قریب الوقوع میدید، دست نیافت و بدنبال دستپاچگی وچه کنم چه کنم گویی ها، دست به خس وخاشاک زد و در خبری که باهدف خودفریبی وگرم نگه داشتن تنوری که درلیبرتی عراق دارد، متوسل به وزیر خارجه ی آمریکا شد واز قول او چنین بیان کرد:
" تحریمها علیه رژیم ایران کماکان به قوت خود باقی است…  رژیم ایران طی این 4ماه پول بیشتری از آنچه که طی شش ماه گذشته دریافت کرد دریافت نخواهد کرد و عمده درآمدهای نفتی مسدود شده، کماکان غیرقابل دسترسی باقی خواهند ماند ".
معنی این خبر ونقل قولی که از وزیر خارجه آمریکا آورده این است که باند رجوی چه جیب گشادی برای ادامه ی این تحریم ها و درتنگنا افتادن " خلق قهرمان ایران " دوخته و چه اندازه ازرنج ودرد مربوط به تحریم ها که " خلق قهرمان ایران " متحمل میشوند، لذت میبرد!
شما ای خواننده ی گرامی و ای اعضای خانواده های داغدار وگروگان داده!
 از شما سئوال میشود که آیا رابطه ای بین درد ورنج " خلق قهرمان ایران " و  منافع مجاهدین خلق احساس میکنید وفکر میکنید که این تحریم ها بنفع مردم ایران است که مجاهدین اینهمه برای تداوم وگسترش تحریم ها، اینهمه به آب وآتش میزنند؟
اگر شما هم مثل من فکر میکنید که این فشار وتحریم ها برضد مردم ایران بوده و برای به زانو درآوردن وتسلیم کامل کردن ملت ودولت ایران با بهانه ی موهوم خطر هسته ای ایران اجرا میشود، درمورد باند رجوی چه قضاوتی میتوانید داشته باشید:
گروهی ضد مردمی وخائن به کشور و یا سازمانی که بنفع خلق ایران، مجاهده ومبارزه میکند؟؟!!
سعید
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.