مخدوش کردن عمدی بین غربزدگی وغرب گرایی ازطرف باند رجوی!

بخاطر اهمیتی که پیدا کرده، دو مقوله ی غرب زدگی وغرب گرایی درجامعه ی ما مورد استفاده ی فراوان قرار گرفته وعده ای ناآگاهانه وعده ی دیگر مانند گروه دغلکار رجوی بطور عمد، مرز عمیق بین این دو مفهوم را برهم زده وافکار عمومی را دچار تشتت خاطر میگردانند.
غربزدگی عبارت از این است که ما بدون توجه به آداب و رسوم، مختصات تاریخی وجغرافیایی خود هرچه را که غرب انجام میدهد، عینا یا درمواردی حتی بیشتر وافراطی تر ازآنها وبدون توجه به مضراتی که کنار نهادن یکباره دستآوردهای فرهنگی، اعتقادی و تاریخی دارد، انجام دهیم.
مثال قابل توجه وساده در این مورد استعمال لوازم آرایشی بسیار زیاد در عربستان در وهله ی اول ودر کشور ما درمرتبه ی دوم میباشد!
ما و دیگر هم کیشان مسلمان مشابه مان توجهی ندارند که بدون اینکه خود تولید کننده ی این وسائل باشیم واگر خوب است به غرب هم صادر کنیم،  قسمتی از ارز حاصل از صدور نفت ومواد اولیه ی گرانقدر دیگر را صرف واردات این اشیا کرده ودر مصرف آن رکورد  جهانی هم میزنیم!؟
دلیل این اشتباه ما چیست؟
اغلب ما افرادی رادر تلویزیون های غربی میبینیم که لباس های آنچنانی پوشیده و از لوازم؟! آرایشی تند و فانتزی و مورد توجه بیننده  استفاده کرده است وبدون اینکه توجه کنیم این شخص درحکم مانکنی که برای تبلیغ کالاهای فلان کورپراتیو بزرگ ظاهر شده و موقعیت دیگری دارد، ازاین نحوه ی پوشش و رفتار و… استفاده میکنیم و متاسفانه یا خوشبختانه؟؟ فرق مان با این مانکنی که غم نان داشته واندام خود را بخاطر تامین معاش روزانه درمعرض دید قرار میدهد، این است که نقش مانکن بی جیره مواجب شرکت مفروض غربی را که متاسفانه اغلب این جنگها هم بخاطر تامین منافع آنها رخ میدهد، بازی میکنیم و پول خود را همراه این مانکنی مفت ومجانی بر روی آن ازدست میدهیم وتوجه نداریم که همه ی مردم اروپا وغرب مانکن نیستند وغالبا کمتر ازما ازاین اشیا استفاده کرده وساده زیست تر ازما هستند!
این ساده ترین وملموس ترین مثالی بود که آورده شد وتو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!
اما برای بررسی غربگرایی به تاریخ مراجعه باید کرد ودریافت که این صفت که  به غربگرایی موصوف شده، همان استفاده ازعلم ودانش  وتجربه ی هزاران ساله ی بشریت است که کاری است بسیار خوب و خیلی لازم وچرا؟
با کمی تساهل وتسامح که خاص اینگونه نوشته های کوتاه است، اطلاعات کم وبیش فعلی نشان ازآن دارد که ابتدا تمدن هایی مانند بین النهرین، فلات قاره ایران، چین، هند ومصر و… سرآمد روزگار بوده اند و علم وفرهنگ غنی تر وتکنیک برتر از این مناطق برخاسته ودر یک  همگرایی خوب به دیگر جاها نفوذ کرده، درهم تنیده شده وبدست یونان قدیم رسیده است.
امپراطوری اولیه ی اسلامی هم بلحاظ تاکیدی که در دین اسلام وجود داشت وهم بعلت پهناوری شگفت انگیز اراضی اش که طالب جبری یادگیری وسیع علوم وفنون بود، این علم وتمدن  بشری (کم وبیش جمع شده درکتب واسناد یونان بزانو درآمده را) با سعی قابل توجهی از آن خود ساخت ودر بده وبستان های دوستانه ویا غیر دوستانه ی فرهنگی و…، این علوم تکامل داده اش را ازطریق اشغال اسپانیا و نیز روابط تجاری و سیاحتی بسیار گسترده با نیمه ی دیگر جهان، به اروپا منتقل ساخت.
کش وقوس های تاریخی وعوامل بسیار مرکبی که تشریح آن به ده ها جلد کتاب نیاز دارد ودرحوصله ی این نوشته نیست، سبب گردید که بدنبال رستاخیز (رنسانس) بزرگ اروپا و…، این علوم بعنوان یادگار هزاران ساله ی بشری با شدت بیشتری بکار گرفته شده، پالایش شوند و بر دامنه ی آن افزوده گردد واین بار شانس به اروپا که همان غرب باشد، روی آورد که بتواند برروی این گنجینه ی بی همتای بشری نشسته، آنرا صیقل داده و(دنیای برتر غرب) ازاین حیث را بنام خود به ثبت برساند و…
ما ازاین نوع غربگرایی که تضاد زیادی با غربزدگی دارد وآنرا عین علم گرایی – که این علم حاصل تلاش تاریخی بشریت وازجمله نیاکان ماست – مفید وموجه دانسته و تصاحب آنرا عین شیر مادر برای تمامی بشریت حلال وواجب میدانیم!
اما فرقه ی رجوی که نانش در روغن عقب ماندگی وکم آگاهی مردم خوشمزه تر است، با خلط مبحث ویکی کردن این دو مفهوم، سعی در پاشاندن خاک به چشم مردم و استفاده ازآن درتضادهایی است که با جمهوری اسلامی دارد، میکند.
در نوشته ی تحت عنوان  " درمان تازه خامنه ای برای درد طلسم شکستگی"! این باند حیله گر  بارها با تکرار جملات غربزده وشبیه آن وآنهم  از زبان مسئولان عالی کشور سعی درگمراه کردن مردم ونشان دادن خواسته های برحق آنها بعنوان تمایلات ارتجاعی وضد غرب دارد:
" «این حرفها را به عنوان نصیحت به مسئولان آمریکایی نمی گوییم بلکه برای خودمان می گوییم تا تکلیف خودمان را بدانیم… او در ادامه منظورش از «خودمان» را به طور روشنتری بیان کرد… و… «همان جریانهای محقر غربزده» توصیف کرد که می خواهند «بار دیگر امور کشور را به دست گیرند» و تأکید کرد که «باید در مقابل این حرکت، ایستاد».
ملاحظه میکنید که دراین سخنان حرفی  در مخالفت ازکسب علم ودانش وپیشرفت نیست و فرقه ی رجوی مانند همیشه به وارونه نمایی مسائل وفریب مردم و اسرای خود درلیبرتی عراق – که انتقال این افراد فریب خورده، ربوده شده وگروگان گرفته شده  خواست  مردم ایران است، پرداخته است!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا