درتخریب بنیان های اجتماعی، عملکرد شما که شرم آورتر است!

باند مافیایی رجوی که برای هرچه بدتر نشان دادن اوضاع کشور، آرام و قرار ندارد، این بار دست به  ارائه ی تحلیل اجتماعی زده و نوشته ای باعنوان: " تخریب بنیانهای اجتماعی توسط رژیم آخوندی " دررسانه هایش منتشر کرده است.
در قسمتی از این نوشته آمده است:
" رشد نگران کننده طلاق، افزایش خودکشی، بالا رفتن آمار افسردگی و ناهنجاریهای روانی، چنان است که به رغم سانسور شدید در نظام آخوندی، خود را به رسانه های رژیم تحمیل می کند و آش آن قدر شور است که رسانه های رژیم نیز روزانه موارد متعددی از این پدیده های شوم اجتماعی را گزارش می دهند… همچنین بیشترین سن طلاق در زنان از 20 تا 24سال و سن مردان در طلاق 25 تا 29سال است و به طور کلی به ازای هر 5ازدواج یک طلاق ثبت می شود… البته وزیر کشور رژیم عامدانه به بخش فعال این بحران و این تنش که از قضا عامل اصلی وحشت رژیم است، یعنی خیزش توده های محروم اشاره نمی کند، اما واقعیت است که روزانه دهها حرکت اعتراضی از حرکتهای اعتراضی، تحصن و اعتصاب تا درگیری قهرآمیز با عوامل سرکوبگر رژیم در سراسر کشور صورت می گیرد و ضربات مردم به جان آمده لرزه بر ارکان حکومت آخوندی انداخته است. کشتی شکسته ولایت فقیه تا کی و تا کجا می تواند با اعدام و سرکوب با امواج کوبنده این دریای توفانی مقابله کند و دوام بیاورد؟ "
درباره ی مواردی که باند رجوی برروی آنها تاکید داشته میتوان گفت:
1- درتعاریف علمی وجامعه شناسی حکومت ها، چیزی بنام " رژیم آخوندی" وجود ندارد. در قرن حاضر، رژیم های حاکم برکشورها با خصلت های کاپیتالیستی، پیش سرمایه داری وپسا سرمایه داری، تعریف میشوند که قدر مسلم آنست که کشورهای قدرتمند وچپاولگر، عموما ازنوع کاپیتالیستی غیر رقابتی وانحصاری بوده وبقیه دردسته های دیگر جا دارند: پیش سرمایه داری ها درقعر جدول وشامل کشورهای بشدت فقیر شده ومتکی بر صدور کالا و  یا کالاهای خام بوده و پسا سرمایه داری ها اکنون ازبین رفته اند و رژیم هایی مانند اتحاد شوروی سابق را تشکیل میدادند واگر بتوان کشور یا کشورهای کم وبیش پسا سرمایه داری را مثال آورد، کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا و…  کم  وبیش دراین رده قرار دارند.
بدین ترتیب، رژیمی بنام رژیم آخوندی ازاختراعات فرقه ی رجوی و رقیبان سلطنت طلب وگاها چپ نمای ایشان بوده و برای آن صفت وماهیت کلاسیک وتعریف شده ی علمی وجود ندارد و صفتی است موهوم که برای سردرگمی مردم وتوسعه ی اسلام هراسی و… وهدف های شیطانی پشت سرآن سرهم بندی شده وبشدت تبلیغ واستعمال میشود وپر واضح است که اقلا شکل ظاهری هر حکومتی ازقانون اساسی آن شناخته میشود ودرقانون اساسی موجود، نام حکومت مستقر درایران جمهوری اسلامی ایران نام دارد واستعمال لفظ رژیم آخوندی یک  عمل فریبکارانه بحساب میآید!
2- مشکلات جامعه بشرحی که بازهم به نقل قول از خود مسئولین حکومتی ایران فوقا ازطرف این فرقه ی منحط وضاله مطرح شده، مورد انکار قطعی کسی ومنجمله راقم این سطور نیست اما تعجب دراین است که آنها خود را به نادانی زده وصحبت از " رشد نگران کننده طلاق " میکنند که سخت مایه ی حیرت است و  میزان صداقت؟؟!! این حضرات را در برخورد با مردم وحتی خودشان نشان میدهد.
جریانی که خود سراپا مطلقه است، چگونه میتواند از" رشد نگران کننده طلاق" سخن بمیان بیآورد؟!
آیا مرد وزن غیرتمندی درداخل این تشکیلات باقی نمانده که بگوید تف به رویتان با این وارونه نمایی ها و خود را به کوچه ی علی چپ زدنها یتان که همه ی مردان و زنان داخل مناسبات فرقوی خود را طلاق دادید وآنگاه درمقام دفاع ازحقوق خانوادگی هم بر میآیید؟!
خواننده ی محترم!
شرم وقاحت را مشاهده میکنید؟!
 سران باند رجوی ضمن دست زدن به ناموس مردم و برهم زدن عواطف خانوادگی، هوار آی دزد آی دزد را زده و تلاش میکنند که خود را ازاین اتهام سنگین رهاناشدنی، رهاکنند!
3- اظهار فضل شان درمورد سخنان وزیر کشور واینکه او فراموش کرده بگوید که اعتراضات مردم تا سطح قهر آمیز هم رسیده است، لایق " بدون شرح" ماندن است وفقط دراین مورد باید از این باند تبهکار و مجاهدین اسرائیل نشان پرسید که چگونه است که شما به حرکات وسیع اعتراضی مردم فرگوسن آمریکا اشاره ای نکرده و جنبش مدرن " اشغال وال استریت " آمریکا را که موقتا سرکوب شد وحکم آتش زیر خاکستر رادارد، اشاره ای نکرده و پیش بینی ننموده اید که حکومت آمریکا هم لرزان وناتوان است ونخواهد توانست با ماشین های زره پوش وارد میدان کرده اش، استعمال انواع وسائل فوق مدرن سرکوب مردم غیر مسلح، دوام بیآورد؟؟
 اگر حیائی باقی مانده، شما واربابان تان شرمنده تر ازاین حرف ها هستید و چون رطب فراوان خورده اید، نمیتوانید منع رطب کنید!
صابر
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا