امثال باند رجوی از انفجار مسجد دیالی سود میبرند و باید کار آنها باشد!

در راستای انفجار جنایتکارانه ی فوق، باند رجوی که میرود شرکایش مورد سوء ظن قرار گرفته و دستگیر شوند، برآن شده اند که فرافکنی کرده و ازاین ضرری که دوستانش خواهد کرد، خیری را قسمت خود کرده و بطور ناشیانه ای مسیر اذهان را برعلیه جمهوری اسلامی تغییر دهد!
دراین مورد به عین خبر منتشر شده توسط این مافیای رجوی توجه کنید:
" نزار سامرایی: کشتار مسجد دیالی کار رژیم ایران است – نزار سامرایی مشاور مرکز عراقی برای بررسیهای استراتژیک در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت: رژیم ایران از قدیم در عراق دخالت دارد چه از طریق شبه نظامیان شیعه مثل سپاه بدر که در ایران تأسیس شده است یا از طریق شبه نظامیانی که بعد از اشغال عراق تشکیل شده اند. رژیم ایران دنبال محو سنیها از این مناطق است که راه وصول به بغداد و سوریه برایش امن شود و بتواند کمک نظامی به اسد برساند و آنچه در مسجد دیالی رخ داد جزیی از دخالت رژیم ایران است. گفته می شود 5 موتورسوار از پاسداران رژیم ایران به منطقه آمدند و برای کشتار نمازگزاران سلاح به شبه نظامیان دادند".
یک سئوال معروف و مسلمی در بررسی جرایم وجود دارد  که طی آن مطرح میشود: " کار انجام شده بنفع کیست "؟
این اتفاق نیزطبعا شامل این سئوال شده وهر عاقلی باین نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی نمیتواند دراین حادثه نفعی داشته باشد وبنابراین کار او نیست وبه چه دلیل باید دنبال متهمان و مجرمین ذیصلاحیت خواهد رفت؟
حفظ تمامیت اصلی عراق درچارچوب عمق استراتژیک جمهوری اسلامی قرار دارد واین قبیل تشبثات تروریستی نفرت انگیز، درراستای ایجاد کینه وکدورت دربین مردم عراق ودرجهت تجزیه ی آن کشورو بنفع برنامه ی " خاورمیانه ی بزرگ" اسرائیل است:  "تکه تکه کردن کشورهای منطقه و ایجاد دولت های ضعیفی که به جنگ مذهبی، قومی و مرزی باهم دیگر مشغول بوده وکاملا درتسلط اسرائیل ودراصل آمریکا باشند تا جریان سیل نفت بنفع کورپراسیون های بزرگ غربی هرچه بی دردسرتر انجام گرفته وکنترل قیمت ها دراختیار آنها باشد، به طرفین دعوا دراین جنگ های برادرانه ی بی حد وحصر اسلحه فروخته شود وشرکت های بزرگ اسلحه سازی به رقص وپایکوبی بپردازند و… وکشوری بزرگ ونافرمانی وجود نداشته باشد که بخواهد برای تعیین سرنوشت خود، سیاست مقتدرانه و مستقلی درپیش گیرد ".
ایران بعنوان کشوری که با حدود 20 میلیون از برادران وخواهران سنی خود هم وطن است، هرگز بنفع اش نیست که سنی کشی کرده و امنیت داخلی خود دراین مورد را دچار خدشه سازد!
ایران بنفع خود نخواهد دانست که با ایجاد دشمنی بین سنی وشیعه که بیشترین نفع آن برای اسرائیل متجاوز است، به دشمن خود کمک کند و…
اینکه درخبر باند رجوی  آمده  که " گفته می شود 5 موتورسوار از پاسداران رژیم ایران به منطقه آمدند و برای کشتار نمازگزاران سلاح به شبه نظامیان دادند". یک خبر مبهم وابتری است واز آنجا که منبع خبرازنوع "گفته میشود" وشایعه گونه و نامعتبر است، خود نشانگر آنست که مجاهدین جدا شده از خلق ما دروغ میگویند!
اما عکس قضیه درستتر است وآن عبارت ازاین است که به تجربه ثابت شده است که این سازمان فرقه صفت، درتمامی اموری که بنفع اسرائیل وبزرگترهایش باشد، دخالت مستقیم ومداومی داشته  وهمواره درخدمت به منافع آنها ازجان مایه میگذارد ونتیجه اینکه انفجار مسجد مورد بحث بنفع فرقه ی رجوی و دوستان واربابان بزرگترش بوده و بطور مستقیم وغیر مستقیم کار آنها میباشد!
نتیجه ی تحقیقات قضائی درعراق نشان خواهد داد که دشمنان مردم ایران وعراق وبطور کلی تمامی مسلمانان دراین کار دست داشته و پژواک سر وصداهایی که دراین مورد به گوش ها خواهد رسید، فرقه ی رجوی را بدنام تر از حال وبیچاره ترازهمیشه خواهد ساخت!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا