فراخوان مقاومت ضد ایران برای خرابتر کردن وضع زندانیان سیاسی!

وقتی که خبر زیر را از رسانه های مجاهدین جدا ازخلق خواندم، بلافاصله یاد ایام جوانی وسینما آسیای تبریز افتادم که فیلمی را دررابطه با زندگی و روابط کارگران یک کارخانه نشان میداد ودر آن کارگر مبارزی وجود داشت که مورد اطمینان کارگران بود وهمه از او و اقداماتی که در رابطه با حقوق صنفی همکارانش انجام میداد، حرف شنوی داشته و بشدت دوست اش داشتند.
طبیعی بود که ساواک با تمام قدرت در تلاش ایجاد تفرقه دربین این کارگران بود ودراین میان یکی از کارگران – که آنها را کارگران زرد میخوانند – وجود داشت که خوش رقصی هایش برای لودادن کارگران وخبرچینی بنفع ساواک، اینقدر زیاد بود که همه ی کارگران او را کاملا میشناختند و ازاو نفرت داشتند.
درجریان یکی از این درگیری های صنفی که میرفت دستآوردهای خوبی هم داشته باشد، این کارگر زرد قهرمان داستان که همان رهبر اعتصابیون و مورد وثوق کارگران باشد، با ظاهری بسیار دوستانه دست داد!
بقیه ی عناصر ساواک هم این دست دادن کاملا برنامه ریزی شده را باقدرت وآب وتاب تمام کش دادند تا بالاخره موفق شدند که رهبر اعتصاب را بعنوان یک فرد خائن ودوست ساواک ازچشم کارگران بیاندازند و این مصیبت تا آنجا پیش رفت که کارگر مبارز مورد بحث درخطر جدی کشته شدن قرارداشت که حادثه ای نادر، اورا ازاین کشته شدن – به جرم خیانت نکرده به کارگران- نجات داد.
شورای ملی مقاومت که طی بیانیه ی 14 شهریور 1393 از زندانیان سیاسی دفاع؟! کرده و فیلم فوق را درذهن من تداعی میکند!
این دفاع خائنانه نیز دقیقا حکم همان اظهار دوستی کارگر ساواکی با زندانیان را دارد وچرا؟
مردم خواهند پرسید که چگونه است که این باصطلاح شورای ملی که نام مستعار فرقه ی رجوی است وخود در جنگ میهنی برعلیه کشور وبنفع کشور متخاصم خارجی وارد میدان شده بود، هرخبر دروغ و راست را درراستای تحریم بیشتر مردم ایران وایجاد مشکلات برای آنها دربوق کرنا میدمد، رهبرش زنان همرزمان خود را طلاق داده و درحرمساری شخصی اش مستقرشان میسازد، حق ابتدائی تشکیل خانواده ازاعضای خود را سلب میکند، اجازه ی دسترسی آنها به دنیای آزاد اطلاعات را نمیدهد، یک تماس تلفنی را ازآنان سلب میکند، اعضای خانواده هایشان را دشمن آنها تلقین میکند، هرگونه حق انتخاب کردن وانتخاب شدن درتشکیلات را ازآنها میگیرد، درخواب و خوراک و زندگی خصوصی آنها دخالت تمام عیار میکند، لازم ببیند داغ و درفش شکنجه های قرون وسطایی و ادوات نابود کردن هرجنبنده ی تشکیلاتی را مافیا گونه واسرار آمیز فراهم میسازد و…، چگونه میتواند به دیگران رحم کرده وحتی برای زندانیان سیاسی دل بسوزاند ودردفاع ازآنها فراخوان دهد؟!
آیا کسانی پیدا نخواهند شد که بگویند این زندانیان سیاسی ماهیتی رجوی گونه دارند که شورای باصطلاح مقاومت درصدد دفاع ازآنهاست و یا بدینوسیله دست به شیطنت برعلیه آنها زده و سرنوشت بدتری برای این زندانیان رقم نمیزند؟
من اگر بجای هرتک تک این زندانیان سیاسی بودم، با انتشار بیانیه ای ازاین گروه مافیایی ضدمردمی رجوی اعلام برائت کرده وبدان میگفتم که:
"  مرا بخیر توامید نیست، شر مرسان "!
حمید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا