وارونه نمایی

نشخوار کردن مریم رجوی از خون کشته شدگان

در سایت پر از ننگ ودروغ مجاهدین نامه مادر یکی از کشته شدکان به این شکل آمده:
یک سال از حماسه ۱۰شهریور گذشت، و زود هم گذشت زیرا که نبودن هیچ کدام از آن شهیدان را حتی یک لحظه احساس نکردم و نمی کنم زیرا که همه جا پرشور و سلحشور می جنگند. فردای حادثه خواهر مریم گفت ۵۲ بار حاضر! و طنین این پیام، دنیا را پر کرد. آن قدر این یک سال پربار و پر از دستاورد بود که گویا ۲۰سال کار شد. شاید هم ۴۹سال! شاید بی حکمت نبود که سالروز شهادتشان با ۵۰سالگی سازمان گره خورد.
بله جای خالیشان حس نشد ونباید هم که میشد چراکه این تغذیه نباید قطع شود!!! خون آشامانی چون مسعود ومریم نیاز مبرم دارند به این خونها که رویشان موج سواری بکنند اربده آزادی سر بدهند
بجای جواب پس دادن به خانواده ها ومردم ایران از کشته شدن این قربانیان شادی میکنند آن را به پنجاه سالگی ننگین این سازمان گره میزنند ومیگویند حکمتی در کار بوده! یعنی یک عده بیگناه کشته شوند که بتوان از خون این افراد بیگناه نهایت استفاده را کرد وبه عمر سازمان اضافه کرد واقعا که شرم آوراست!
و جالبتر از همه چیز این هست که این شیادان از رو هم نمیروند واز فردای این حقارت وآن روز شوم میگویند اشرف جوشید و خروشید. ۲۷سال غرید و بی امان جنگید و در مقابل تمامی نامردمیها سینه سپر کرد تا به جهان ایستادن بیاموزد و در پایان خودش اسطوره شد.یعنی الان ازنظر این شیاطین اشرف زهوار دررفته به جهان ایستادگی آموخت وخودش اسطوره شد البته اسطوره شدن اشرف بازهم جای سوال دارد که چگونه اسطوره شد آیا چون مقر عراقی ها شد آیا چون پدر خوانده مسعود داعش انقلابی به دنبال مستقر شدن در اشرف هست وآیا به این دلیل که شبانه از اشرف اخراح شدند؟
فردای آن روزمسعود میگوید۱-۲-۳-۱۰۰-۱۰۰۰ اشرف می سازیم! وبه گفته خودشان این پیام هم به همه جا سر زد، طنین فریاد خلقها شد
این هزار اشرف را چگونه میسازد؟ همین یک اشرف را که ازدست داد ودربه در کمپ ترانزیت لیبرتی شد خودش هم که سالیان هست در سوراخ موش گیر کرده واز ترس جانش بیرون نمی آید
سوال از مسعود رجوی که منظورش از خلقها کدام خلق هست چراکه نه در عراق ونه در ایران هیچکس از این روند خوشنود نیستند وبه گونه ای همه جز لعنت ونفرین برای محاهدین آرزویی ندارند این شیاد با بازی با کلمات میخواهد اعضای نگونبخت را رنگ کند وباز تعدادی را به کشتن بدهد.
با آرزوی آزادی اسیران
محمود سپاهی

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا