وارونه نمایی

ما مذاکره میکنیم ونه گدایی شبیه فرقه ی رجوی!

بارها باطلاع این هموطنان فرقوی خود رسانده ایم که مشکل آمریکا ومتحدانش با ما یک مشکل سیاسی است و ابراز دلواپسی از فعالیت های هسته ای ایران تنها بهانه ای برای فشار آوردن بر اکثریت مطلق مردم کشوری است که 36 سال پیش 25 هزار مستشار آمریکائی برخوردار از حقوق کاپیتولاسیون را از کشور اخراج کردند و بخاطر این استقلال خواهی هرگز مورد بخشش عمو سام و پاره ای از رهبران اروپایی که بجای اعمال رهبری بر کشور خود، به مامورین دون پایه ی آمریکائی تبدیل شده اند، قرار نگرفتند!
واقعا هم اروپا از رجل دولتی استخواندار تهی شده و با دنباله روی های بی شرمانه و بی چون و چرایشان از نئوکان های آمریکائی و شرکای صهیونیستی آنها مردم اروپا را شرم زده کرده و میرود که حیات اجتماعی آنها را به قراری که در یونان و… اتفاق افتاد، تیره و تار بکنند!
رجوی های خوشحال شده از مذاکرات اخیر نیویورک که طی آن باخت – باخت و یا برد – باختی درکار نبوده موفق به کسب نتیجه ی برد – برد هم نشده است، این واقعه را " شکست همه‌جانبه یک سفر پر فضیحت "، ارزیابی کرده وچه معرکه گیری هایی که نمیکنند.
صحبت از مذاکرات با نتایج برد – برد شد وچرا؟
دولت و اکثریت  نزدیک به تمام مردم ایران، نیتی جز این نتیجه رانداشته ودرصدد ثبوت این مسئله به افکار عمومی جهان هستند که ما ملتی صلح جو ودرعین حال حق طلب بوده واگر مذاکره ای با کشوری میکنیم، همواره براین اصل صادق مانده و خواهیم کوشید که نتایج حاصله ازاین مذاکرات در سودمندی متقابل آن باشد.
یعنی ضمن اینکه ضرری به کسی نمیزنیم، درعوض روی کسب حقوق خود مصریم و معاملات ذلت باری را هم نمیکنیم!
ما ضمن اینکه از مسائل پشت پرده ی این مذاکرات اطلاعی نداریم، به لحاظ آنچه که شنیده وخوانده ایم، شکستی را دراین مذاکرات که متوجه خاص ایران باشد، نمی بینیم وتنها میتوانیم قضاوت کنیم که در ظاهر امر، برنده و بازنده ی تنهایی دربین نبوده است!
درست تر آنست که بدنبال عقب نشینی اوباما در برابر نئوکان ها و لابی های صهیونیستی، دولت آمریکا اشتهایش را برای بلعیدن سوریه که روابط نزدیک و پایداری با ایران داشته ودارد، بیشتر کرده و درصدد آوردن فشار برروی ما درآمده و مسلما این تغییرات تاکتیکی آن کشور، برروند مذاکرات هسته ای تاثیر خواهد داشت و توفیق کمتر مذاکرات نیویورک را ازاین زاویه باید مورد نظر داده و طبیعی دانست!
البته اگر توقع تسلیم کاملی ازطرف ما باشد- که مسلما دراستراتژی آمریکا این تسلیم بلا قید وشرط شدن همواره وبرعلیه تمامی کشورها محفوظ است- خواب آنها تعبیر نخواهد شد و فرقه ی رجوی بطور ناشیانه ای روی این مسائل حساب بازکرده است!
زندگی مسائلی را پیش رو خواهد آورد که رجوی ها با عقل منجمد شان قادر به ارزیابی آنها نیستند!
راستی چطور شد که این گروه مافیایی از تظاهرات بسیارمهم و میلیونی بعمل آمده در150 شهر جهان که برعلیه دست اندازی های محیط زیستی کشورهای بزرگی مانند آمریکا بود، حرف و خبری منتشر نکرد؟؟
بارها گفته شده که این امکان وجود دارد که طمع ورزی های نئوکان ها کره ی خاکی را به نیستی بکشانند اما این امکان نیز که این اعتراضات میلیونی بتدریج تمام معادلات را بهم بزند، وجود دارد ومن بعنوان یک فرد نوع دوست آرزوی تحقق امکان دوم را دارم!
صابر
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا