چهره ی کریه بعضی از پارلمانترهای انگلیسی را بهتر بشناسیم!

ضمن نکوهش همکاری شان با باند رجوی
کنفرانس پشت کنفرانس، همایش های مداوم، مصاحبه ها وسخنرانی ها، همگی اقدامات پر هزینه ای هستند که توسط خانم مریم رجوی مکررا برگزار و انجام میشود که بعد از نشست گرد و خاک این هیاهو و این تعارفات،، چیزی درحد حتی نجات جان یک اسیر لیبرتی هم، باقی نمیگذارد!
 برابر اعلام رسانه ای رجوی، بازهم یکی ازاین کنفرانس های دائمی وپایان ناپذیر درانگلستان برگزار شده که نامش " کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان برجستة هر دو مجلس محکومیت جنایت اسید پاشی به زنان " بوده است.
برایان بینلی نمایندة پارلمان انگلستان دراین کنفرانس گفته است:
"… این حیاتی است که ما اطمینان یابیم که این سلاح های اتمی ساخته نشود و در دست آخوندهای قرون وسطی که ما ملا می خوانیمشان قرار نگیرند. و در اینجا باید از سازمان مجاهدین قدردانی کرد که همه گزارشهایی را که نشان می داد رژیم ایران در حال ساختن بمب اتمی است منتشر کند که غرب متوجه موضوع شود. این سازمان این اطلاعات را برای مردم غرب منتشر کرد و آنها را از این موضوع آگاه کرد و این دلیل دیگری است برای هواداری از مجاهدین… بهرحال کار من بخصوص در رابطه با پشتیبانی از حقوق ۲۷۰۰ نفر در لیبرتی است که استرون استیونسون صحبت کرد… من هر روز برای ساکنان لیبرتی دعا می کنم. –برای اینکه آنها در شرایطی زندگی می کنند که من برای بدترین دشمنانم نمی خواهم. این فراسوی قدرت بشری است. بنابراین کار ما این است که تا آنجا که می شود اطمینان حاصل کنیم که ساکنان از امنیت برخوردار هستند. آب تمیز، غذای خوب، مداوا و امنیت آنهاتامین شود ".
درجواب این هذیان گویی ها باید گفت که کسی دراینجا سخن از ساخت بمب اتمی نکرده و آنرا ضامن بقای هیچ حکومت و دولتی نمیداند. چرا که ما همسایه ی قدرتمندی چون شوروی سابق داشتیم که از این وسایل تا بخواهی داشت ولی این بمب ها وموشک های هسته ای، ابدا مانع فروپاشی آن نشد وپاکستان مفلوکی را داریم که مرتب درآنجا کودتا میشود، به تفرجگاه وجولانگاه گروههای تکفیری تبدیل شده واین سلاح های هسته ای پاکستان، قادر به حفظ امنیت حتی داخلی خود نشده است!
ثانیا مگر مجاهدین خلق صاحب ماهواره هایی هستند که فعالیت های اتمی ایران را رصد کرده وباستحضار اربابان برساند؟ چرا دروغ میگویید وبه این فرقه ی درمانده کمک میکنید که راستی راستی هم فکر کنند که " علی آباد" هم دهی است؟
درستتر آنست که دولت شما و شرکایشان به این ماهواره ها مجهزند و برابر اعلام سازمان های اطلاعاتی خودتان و خودشان، قرائن موجود حکایت ازآن دارد که ایران درفکر ساختن بمب اتمی نمیباشد وبنابراین شما ها هستید که برای اخذ امتیازات ظالمانه از مردم ایران هرازچند گاهی فیلی بدست این خود فروختگان ایرانی رها میکنید!
شما با اسرائیل غاصب وبعنوان کشتی جنگی خودتان در خاور میانه (اصطلاحی که نخست وزیر اسبق تان بکار برده) که صاحب اینهمه سلاح هسته ای، میکروبی وشیمیایی است، ابدا کاری ندارید وبا ادامه ی سیاست های دوگانه، صلح جهانی را به خطر میاندازید و…
شما لازم نیست که به اسرای لیبرتی عراق دعا بخوانید، تنها کافی است که به دولت خود وسایرین فشار بیآورید که این سیاه بختان را به کشورهای دیگری که مشغول جنگ نبوده واز بی ثباتی نوع عراق رنج نمیبرند، منتقل نمایند!
اگر ریگی برکفش تان نیست، چرا از عمده حقوق روزانه ی آنها که توسط قداره بندان رجوی وبشکل خشنی نقض میشود، دفاع نمیکنید؟
مگر قرارنبود که این کمپ بعنوان اسکان موقتی گروگان های رجوی مورد استفاده قرار گیرد، چرا اصرار بر تداوم این سکونتی که با توجه به وضع عراق خطرناک بوده وهردم انتظار فاجعه ای برعلیه آنها متصور است، دارید؟
آیا دراین مورد همکاری تنگاتنگ با رجوی خود شیفته انجام نمیدهید که با به کشتن دادن آنها، اسرار مخوف تشکیلات رجوی را به زیر خاک ببرید ورجوی نیز موفق شود که با کشته سازی های بیشتر دست به مظلوم نمایی زده ودر سازمان هایی که شما وارباب بزرگتر حرف نهائی را میزنید، عراق وخنده دار تر از آن ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده ومردم ایران را با تداوم واحیانا تشدید تحریم های بشدت ظالمانه وغیر انسانی، درتنگناهای بیشتری قرار دهید که مثلا چرا خواسته اند که کشور مستقل خودشان را به دور ازدخالت های مستشاران خارجی اداره کنند و شاه دست نشانده ی شما را ازایران رانده اند؟!
وکیل الدوله ی دیگری بنام " لرد دالاکیا معاون حزب لیبرال در مجلس اعیان انگلستان " چنین چاپلوسی میکند:
" من فقط می‌خواهم حمایت خودم را از دو یا سه چیز که مطرح شده‌اند اعلام کنم و مختصر خواهم گفت. اول نکته‌یی که شما در مورد اشرف و لیبرتی گفتید. ما عکس‌های افرادی را در اختیار داریم که چنین جنایات پلیدی را علیه انسان‌های بیگناه در این کمپ‌ها انجام می‌دهند. درخواست من این است، نه فقط باید به افرادی که در آنجا هستند استاتوی پناهندگی تحت نظارت ملل متحد داده شود، بلکه مهم‌تر از آن بگذارید اطمینان حاصل کنیم این اسنادی که جمع‌آوری شده به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع شود تا در یک نقطه آنها به‌خاطر انجام جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند… ".
بدین ترتیب این وکیل الدوله میخواهد که ایران را بخاطر زندانی شدن این افراد و ابقای کماکان سیستم مغز شوئی و تضییع حقوق که بدست رجوی ومعدود گماشتگان شان انجام گیرد، به دادگاه بین المللی جنایی معرفی کند:
" گنه کرد دربلخ آهنگری        به شوشتر زدند گردن مسگری "!
شما بجای انتخاب این راه دور و دراز وغیر عملی، خیلی ساده میتونید فقط سه هزار نفر به میلیونها ایرانی که درکشورهای شما زندگی میکنند، اضافه کرده ومجبور باین یاوه گویی ها نباشید. همین!
اگر این افراد مثلا خشونت طلب وتروریست بوده و صلاحیت زندگی در کشورهای شما را ندارند،- لابد اگراینطور فکر نمیکردید آنها را مانند میلیون ها ایرانی دیگر میپذیرفتید- دیگر چه انتقادی ازدیگران میتوانید داشته باشید؟
آیا ازعراق نمیخواهید که این خشونت ورزان (ازنظر شما) را در خاک خود جای داده و ارتشی ازآمریکا و سازمان ملل متحد را برای اجرای دستورات رجوی وبا عنوان حفظ امنیت این چند هزار نفر را در قلب خاک خود بپذیرند؟ چرا فکر میکنید که عراقی که خود دربحران های عمیق دست ساز آمریکا وشما غرق است، اجازه باید بدهد که یک لشکر اجنبی دیگر را قبول کند؟ منظورتان ازاین کارها چیست؟!
 قسمتی از حرف های آقای دیوید جونز نماینده پارلمان، وزیر ولز در کابینة کامرون تا اوت 2014 بشرح زیر است:
"… من همواره، هر وقت در جلساتی در حمایت از شورای ملی مقاومت ایران شرکت می‌کنم، بسیار تحت تأثیر قرار می‌گیرم، آن‌هم به این خاطر که بسیاری از اعضای آن زن هستند.  و طبعاً رهبر برجستة این شورا هم یک زن است و فکر می کنم که تنها، پایبندی آنها به برابری زن و مرد در ایران بیش از هر چیز دیگری از یک طرف بیانگر ماهیت رژیم ایران و از طرف دیگر نشان‌دهندة آلترناتیو ارائه‌شده توسط شورای ملی مقاومت و مریم رجوی است ".
بلی تعداد قابل توجهی ازآنها زن های منتخب مسعود رجوی هستند تا بقول سعدی بزرگ " زبان بریده به کنجی بنشینند صم وبکم " وحرف واعتراضی دربین نباشد واین یعنی آزادی زنان وبرابری حقوق شان با مردان؟!
دیوید گرامی!
شما هم اذعان نموده اید که برجسته ترین این زنان همان خانم مریم رجوی است!
بلی بزرگترین افتخار او حضور داشتن بعنوان منشی مخصوص مسعود رجوی، عامل وهمکار اصلی مسعود رجوی درمتلاشی ساختن خانواده ها و برپا داشتن طلاق های اجباری ودسته جمعی وسپس سپردن این زن های به زور طلاق داده شده بدست وچشم حریص وبیماری مانند رجوی بوده است که  ما ایرانیها- ولابد شما نیز- این مقام آخری را بمعنی حرامسراداری مینامیم که شغلی است مربوط به دوران توحش قرون وسطایی!
اگر این شیوه را درست میدانید چرا لایحه ای به مجلس نداده ودرصدد قانونی کردن آن برای زنان انگلستان نمیباشید؟
اگر شما این مسئله را میدانید وبا شیوه ی تجاهل العارفین خودتان را به ندیدن میزنید که جنایتکار هستید!
اگر نمیدانید، پیام تسلیت ما اعضای خانواده های گرفتار در کمپ لیبرتی  عراق را بخاطر این مصیبت عظمایی که مردم انگلستان دیده وشما را بعنوان نماینده ی خود انتخاب کرده اند، به آنها برسانید!
این آخری که لرد کاتر عضو مجلس اعیان انگلستان  است چنین میگوید:
"… یقیناً به‌عنوان یک ناظر و شرکت‌کننده، به آن‌چه می‌گویم اشراف کامل دارم، حیرت‌آور است که دربارة آن‌چه در ایران می‌گذرد و رژیم ایران، میزان انعکاس و محکومیت لازم دیده نمی‌شود.  باید بگویم، من هم مانند بسیاری دیگر با شنیدن تبعیضات وحشتناک علیه زنان در ایران شوکه شدم، و از شنیدن دربارة حملات اسیدی. تبلیغات در این‌باره می‌بایست همیشه در جریان باشد، ولی چنین نیست. این یکی از مطالبی است که من دربارة آن هر کاری را بتوانم خواهم کرد تا آن‌را با افراد ذی‌نفوذی مطرح کنم که در این رابطه قادرند توجهات را نسبت به وضعیت ایران جلب کنند. من برای خانم رجوی احترام عمیقی قائلم، بسیار تشویق‌کننده است که او به‌عنوان یک زن رهبری این جنبش را برعهده دارد و هم‌چنین به‌عنوان شخصیتی بسیار اندیشمند و مستقل ".
صرفنظر ازاینکه ترجمه ی بسیار شلم شوربائی ازاظهارات این نماینده ی اعیان واشراف انگلستان ارائه شده وتولید ابهاماتی کرده،  مجموعا حرف قابل تاملی نگفته و عمده سخنش تمجید ازخانم مریم رجوی است که دراصل به او که کار عمده اش فریب دادن زنان، تحقیر مردان و دلال محبت بوده است، تهمت زده است!
اگر او اندیشمند ومستقل است، وای به حال دیگرانی که ازاین صفات کم بهره هستند!
درخاتمه بار دیگر خواست دائمی ومکرر خود دایر به برچیده شدن بساط مغز شویی در کمپ لیبرتی،  تامین آزادی اندیشه وبیان برای اهالی این کمپ، ترتیب ملاقات های بی مانع برای خانواده ها، ایجاد تمهیدات لازم که این عزیزان به اطلاعات جاری جهان دسترسی کامل داشته باشند و…، تکرار نموده وبراجرای بند بند این خواسته های ابتدائی خود اصرار میداریم!
جمعی از اعضای خانواده های گروگان های رجوی درکمپ لیبرتی
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا