چهره ی کریه بعضی از پارلمانترهای انگلیسی را بهتر بشناسیم! – قسمت دوم

ضمن نکوهش همکاری شان با باند رجوی

هفته ی گذشته به بررسی سخنان پاره ای از پارلمانترهای اروپایی پرداخته وضمن آن نشان دادیم که این مفلوکین یا طماعانی که بنام مردم انگلیس بر صندلی های پارلمان آن کشور تکیه زده، چگونه از یکی هارترین گروه فرقوی (فرقه ی رجوی) دفاع کرده و بخاطر منافع کوتاه مدت شخصی خود، بر منافع مردم انگلستان بی توجهی نشان میدهند که علاقمندان میتوانند نوشته ی ما دراین مورد را در سایت ها مطالعه کرده ویا به لینک زیر مراجعه کنند:

چهره ی کریه بعضی از پارلمانترهای انگلیسی را بهتر بشناسیم!


اما ظاهرا این تملق گویی ویاوه سرایی خاتمه نیافته وبخش دوم این اظهار نظرها وقرض دادن های آنچنانی در رسانه های رجوی زده ومریم ساخته انتشار یافته است.
” دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان” درسخنانش میگوید:
” آقای رئیس، خانمها و آقایان – مایه خوشنودی است که مجدداً با شما هستم… از آنجایی که قانون اساسی کنونی رژیم ایران قادر به تحقق عدالت برای مردم ایران نیست من از خواسته دولت برای ارائه قطعنامه نقض حقوق‌بشر در ایران حمایت می‌کنم… هر گونه فعالیت تجاری با ایران را به بهبود شرایط حقوق‌بشر مرتبط سازند، تحریمها را سخت‌تر کنند و پرونده نقض حقوق‌بشر توسط رژیم را به شورای امنیت ارجاع داده و فراخوان دهد تا عاملان نقض حقوق‌بشر جهت حسابرسی برای جنایت علیه بشریت مورد تعقیب قضایی قرار گیرند… ما همچنین از دولت جدید عراق خواستار لغو محاصره ضدانسانی علیه کمپ و شناختن این کمپ به‌عنوان یک کمپ پناهندگی و تضمین سلامتی، امنیت و حقوق ساکنان آن هستیم.
عدالت مقوله ی پیچیده وقابل تفسیری است. آیا منظور شما ازعدالت همان تفسیری که ما محرومان جوامع بشری داریم واغلب آنرا ” عدالت اجتماعی” اش مینامیم، است؟ آیا شما درکشور خود این نوع عدالت را برقرار کرده اید؟ مثلا یک فرد عادی مانند معلم وکارگر بعنوان مدافع طبقه ی خود میتواند درمجالس شما – که اسم یکی مجلس اعیان است- حضور یافته و به اعمال وظیفه بپردازند بدون اینکه ترسی ازپلیس وسازمان های رنگارنگ امنیتی داشته باشند؟
آیا برخورد قانون شما با یک فرد عادی همان برخوردی است که با اعیان و سرها (Ser)  دارد؟
آیا شما این حرف ها را به حکومت عربستان ومشابهین آن که حقوق بشر وعدالت درآنجا محلی ازاعراب ندارد، میزنید و سران آنها را تهدید به سپردن بدست شورای امنیت ودادگاه ی بین المللی جنایی میکنید؟؟
مسلما که جوابتان منفی است وبنابراین کسانی که با استانداردهای دوگانه با مسائل برخورد دارند، خود را راسا ازاین صلاحیت رسیدگی به حقوق بشر درکشورهای نافرمان خلع میکنند!
تهدید به قطع تجارت با ایران کرده اید ومیدانید که تحریم ها دردرجه ی اول یقه ی اکثریت مردم را که دراقشار متوسط وفقیر جمع اند، خواهد گرفت وبا این حساب حرف شما درمورد دفاع ازحقوق مردم ایران بشدت سالوسانه و دروغ است! قطع نظر ازاینکه موقعیت اقتصادی نه چندان خوب شما ها محدویت های زیادی را برشما تحمیل میکند که بموجب آن محدودیت ها، قادر بانجام تمامی این قول هایی که به مریم رجوی میدهید، نخواهید بود!
شما میخواهید اکثریت مردم ایران را درتنگناهای داروئی، صنعتی وغذائی قرار داده وآنگاه مدعی شوید که ازحقوق و آزادی بیان اینها دفاع میکنید!
آیا چنین چیزی ممکن است؟؟!!
درادامه ی نوشته ی وبسایت اصلی گروه مافیایی رجوی وبه نقل از “مایک هنکاک نماینده پارلمان انگلستان، عضو شورای اروپا ” چنین میخوانیم:
“… لذا ما می‌توانیم با صدای بلند فریاد بکشیم که در آنجایی که هیچ‌کس گوش شنوا ندارد یعنی در دولتها، بشنوند. بهمین دلیل کارزار شما و هشیاری شما که موضوعات داخل کشور را در معرض توجه سیاستمداران در سراسر جهان قرار بدهید تا این اندازه اهمیت دارد. بنابراین من احساس بهتری پیدا می‌کنم وقتی که به این‌جا میایم و حرفم را بیان می‌کنم اما آنچه که همه ما با هم به‌طور جمعی باید انجام بدهیم، همه مایی که این شانس و امتیاز را داشته‌ایم که در این پارلمان باشیم چه در مجلس اعیان و چه در مجلس عوام، باید آن‌قدر که در توانمان هست به فشار وارد آوردن ادامه بدهیم تا در آخر صداهایی که در خیابانها هست، صدای شما و صدای ما بالاخره شنیده شود و دولتها حاضر شوند که کاری در این رابطه انجام بدهند “.
خطاب من به این پارلماتاریست ها و… این است: بقراری که فوقا عرض شد و با لحاظ محدودیت های بزرگ اقتصادی که به تبعیت از امر ونهی های یک درصدی های آمریکائی، برای کشور وملت خود پدید آورده اید، درموقعیتی نیستید که این درخواست های خائنانه ی مریم رجوی را برآورده سازید و سفتی زمین و واقعیات سرسخت زندگی، به دولت هایتان اجازه نمیدهد که کاری را که کرده اند، توسعه داده و برای اقتصاد ناتوان خود ضربات مهلکی بزنید!
فرق بین شما ودولت هایتان این است که آنها این سختی وهزینه های دشمنی بیشتر با مردم ایران را میبینند و درمواردی مجبور میشوند که حتی تره ای برای این پیشنهاد های شما خرد کنند. علت این رنجش شما ازدولت هایتان همین مسئله است: چیزهایی که آنها میبنند شما نمی بینید ویا مسئولیت کمتری درطرح این ادعاهای پر هزینه دارید. این توقع شما تا حل نشدن مسائل یونان، اسپانیا، ایسلند، ایتالیا و… که غرق در گرفتاری اجرای احکام وزارت خزانه داری آمریکا بوده وکشور خود بعنوان اعضای اتحادیه ی اروپا را غرق درفقر ورکود کرده اند، برآورده نخواهد شد!
آیا بهتر نمیدانید که فعلا مشکلات هم اتحادیه ها وهم قاره های خود را حل کرده وبعدا لطف خود را شامل خانم مریم رجوی بنمایید؟؟!! آخر مگر چراغی که به خانه لازم است به مسجد وکلیسا داده نمیشود!
درادامه از زبان ” دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان ” چنین نقل قول شده است:
“… فکر می‌کنم حملات اسیدی بی‌رحمانه اخیر علیه زنان که 50 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده از یک‌طرف ماهیت واقعی ضدبشری آخوندها و افراطی‌گری آنها و از طرف دیگر توهین و سو استفاده آنها از اسلام و مذهب است. ما نمی‌خواهیم به آنها وقت بدهیم تا به بمب اتمی دست پیدا کنند و بعد جنایاتی را که علیه مردم ایران اعمال کرده‌اند و اکنون علیه مردم عراق، سوریه، یمن و سایر مردم منطقه تحت نام اسلام اعمال کنند … ”
مطلب طوری ادا شده که خواننده ی کم دقت فکر میکند که براستی هم برعلیه 50% ازمردم ایران اسید پاشی انجام گرفته است!
ما ضمن حفظ نکوهش وانتقاد شدید ازچند فقره اسید پاشی که در شهر اصفهان انجام گرفته وعاملین وآمرین آن هنوز معرفی نشده ولی ماهیتا نمیتوانسته اند دوست مردم ایران، دولت منتخب و دلواپس منافع ملی باشند، به دولت خانم یاد آوری میکنیم که آدم سوزی های شما وتحریکات مربوطه ی تان موضوعی است که دربساط شما کرارا اتفاق افتاده وشما با نهایت بیشرمی به وقوع این جنایات هم افتخار کرده اید وبنابراین در حوزه ی صلاحیت های شما نیست که دراین موارد اشک تمساح بریزید!
اعمال خشونت به جزء ذاتی شما تبدیل شده وشما عملا خود را ازصلاحیت اعتراض به اینگونه خشونت ها خلع ید کرده اید وبنابراین سعی کنید که خداوند روزی تان را درجای دیگری برساند ودر این میدانی که وارد شده اید، حرف های شما غیرمسموع خواهد بود!
دیگر اینکه کسی درایران قصد ساختن بمب وتحصیل اجازه ی شما را ندارد! با این ادعای دولت خانم نتیجه میگیریم که شما نیز جزء دوایری هستید که مجوز تهیه ی بمب اتمی را صادر میکنید! دراینصورت چشم! اگر ما قصد ساختن بمب اتمی را برای کشتار مردم ایران، سوریه وعراق داشته باشیم، مسلما موافقت اصولی شما را جلب خواهیم کرد!
ما  را از این جهت که ابدا نمیدانستیم که اسرائیل وپاکستان ودیگران افتخار کسب این مجوز را ازشما داشته اند، معذور بدانید!
با این حال بنظرتان می رسانیم که تاکنون ساخت این بمب ها چیزی جز هزینه های کمر شکن برای مردم تمامی جهان نداشته است وتنها کاربری اش یکبار ازطرف آمریکا وآنهم برعلیه ژاپن شکست خورده وتسلیم شده درپایان جنگ دوم جهانی بوده و استعمال دیگری نداشته است!
جمعی از اعضای خانواده های گروگان های رجوی درکمپ لیبرتی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا