توبه ی گرگ مرگ است!

فرقه ی رجوی هرچقدر هم در جلسات پارلمان ها و… اروپا و… حاضر شده و بارها قسم  حضرت عباس بخورد که خشونت مسلحانه و…را کنار گذاشته ورغبتی بدان ندارد، بعلت ماهیت ایدئولوژیک وانحصار طلبانه اش که انجام هرکاری رابرای خودش بعنوان قطب و محور عالم مجاز میداند، نمیتواند از دیده شدن دم خروس جلوگیری کند! چرا که از طرف دیگر هم دروغگوست وکم حافظه!
اینجانب با وجود اینکه با ماهیت این یا آن عمل خشونت آمیز ازطرف دولت یا مردم کاری فعلا داشته باشم که احتیاج به تحلیل طولانی وفرصت فراوان دارد، نمیتوانم تبلیغ خشونت ازطرف مافیای رجوی را نادیده بگیرم!
خبر وبسایت اصلی این باند خشونت طلب ذاتی، بقرار زیر است:
"مقاومت مسلحانه مردم اهواز در برابر نیروهای سرکوبگر و تخریب منازلشان"
درمتن این خبر میخوانیم:
 " مقاومت مردم اهواز در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر انتظامی برای تخریب خانه‌هایشان به درگیری مسلحانه کشیده شد.
به گزارش دریافتی روز شنبه 27دی نیروهای سرکوبگر انتظامی و شهرداری به شهرکی در اهواز یورش بردند تا منزل یک هموطن عرب را با لودر تخریب کنند. مردم محروم این منطقه به مقابله با مهاجمان پرداختند. در جریان درگیری مسلحانه مردم با نیروهای سرکوبگر راننده لودری که برای تخریب منزل این هموطن آمده بود کشته شد ".
اینکه نباید خانه ای ویران شود وکسی بیخانمان نگردد، موضوع اعتراض هیچکس نمیتواند باشد وای کاش هرگز خانه ای ویران نشود که متاسفانه واقعیات راه خود را رفته وتوجه چندانی به نیات نیک ما ندارند!
اما قضیه ابعاد دیگری هم هم دارد وآن عبارت ازاین است که طبق قوانین اکثر کشورها (یا تمامی کشورها؟) ساخت وساز غیر مجاز وخارج ازاستاندارد های مهندسی مدرن امروزی، ممنوع بوده ودرنهایت امر دادگاه  ها حکم تخریب این ساخت وسازها را بدلایل گوناگون (عدم رعایت اصول مهندسی، نداشتن مجوز ساختمانی، تجاوز به حریم دیگران وازجمله زمین های ملی و…) صادر میکند که اگرهم نکند وبگذارد که باقی بمانند، عوارض بعدی ممکن است شدیدتر از اجرای حکم تخریب باشد!
 اغلب این فقر، طمع ورزی و…  است که سبب ساختن اینگونه خانه های واقعا آسیب پذیر درمقابل زلزله ودیگر حوادث طبیعی، میگردد که چاره قطعی اش رفع این عوامل است که البته شهرداری نمیتواند منتظر به صفر رسیدن فقر بماند وبه رواج حلبی آباد های پردردسر کمک کند!
  خلاصه اینکه،راه حل موضوع  هرچه هم که باشد، درگیری مسلحانه ی باب میل مجاهدین جدا ازخلق نیست ومن بنوبه ی خود تاسف زیاد خود را به چشم وگوش هموطنان خود میرسانم!
فرید
 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.