روبی جان خودت را از زندان مافیایی رجوی خائن نجات بده

خانم صدیقه بازرگانی از فرهنگیان بازنشسته آموزش وپرورش ازخواهران طاهره بازرگانی عضواسیر و اغفال شده رجوی که اخیرا به اتفاق شماری دیگر به کشورآلبانی انتقال داده شده است ؛ امروز در دفتر انجمن حاضرشد و ضمن ستایش از فعالیتهای انساندوستانه انجمن نجات در راستای رهایی اسرای گرفتار دریک فرقه کنترل ذهن افزود " خوشحالم که خبردارشدم خواهرم روبی جان (طاهره) هم توانسته به کمک خدا به آلبانی انتقال داده شود ومن احساس میکنم که ایشان تا به آزادی کامل ازچنگال رجوی فاصله چندانی ندارد وچنانچه با توسل به عنصر اراده و اختیار که خداوند درنهاد آدم به ودیعه گذاشته است چه بسا این فاصله کمتر و کمترشود ودرچشم انداری نه چندان دور بتوانیم عزیزمان را درآغوش بفشاریم."
خانم صدیقه بازرگانی که ازاعضای فعال ومرتبط با انجمن نجات گیلان هستند وسابق براین نیزبارها برای خواهرشان درزندان های اشرف ولیبرتی نامه نوشتند ودرسایت نجات هم اطلاع رسانی شده است درادامه درد و دل سوزان خود افزودند: " مادرمرحومم خیلی چشم انتظار روبی جان بودند که النهایه طاقت نیاوردند و آرزو بردل جان به جان آفرین تسلیم نمودند. الان من ماندم وسایربرادران وخوهران که بشدت چشم انتظار روبی جان هستیم وخطاب به خودشان تاکید میکنم درصورت بازگشت به کشور وآغوش خانواده همه جوره حمایتشان میکنم وازشما دوستان عزیزمیخواهم که متنی را که تهیه نمودم درسایت نجات اطلاع رسانی بکنید شاید که به گوش روبی جان برسد ودرخلوت خود وخدای خویش اندک تاملی بکند وبرای همیشه خود را ازچنگال اهریمن صفتان رجوی نجات بدهد".
متن یادداشت خانم صدیقه بازرگانی به خواهرش طاهره بازرگانی مقیم آلبانی

خود را از بند رها کن

دوری و انتظار دیگر بس است

ملاقات با خانم صدیقه بازرگانی در دفتر انجمن نجات گیلان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.