وارونه نمایی

مریم قجر و شهید نامیدن قاضی نیسمان برای نزدیکی به صهیونیست ها

مریم قجر برای اینکه همسویی خود را بطور آشکار به صهیونیست ها نشان دهد قاضی آرژانتینی کشته شده را در زمره شهدا!! قرار داده و عنوان می نماید:
دکتر آلبرتو نیسمان نه تنها شهید مردم آرژانیتن، بلکه شهید صلح و بشریت در مقابله با تروریسم است. علاوه بر این او به طور خاص در ردیف شهیدان مردم و مقاومت ایران علیه بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از آن قرار دارد.
بعد از چند روز از خودکشی قاضی، دم خروس دروغ های مریم قجر بیرون زده و برای اینکه سرسپردگی خودش را به صهیونیست ها نشان دهد خبر فرار خبرنگار دامیان پاختر از کشور آرژانتین را به اسرائیل که همه خبرگزاری آن را انعکاس دادند و در سایت های خود فقط اشاره به این دارد که این خبرنگار فرار کرده است و اصلا اینکه این فرد به اسرائیل گریخته را عنوان نمی کند.
در قدم بعدی برای نزدیکی بیشتر مریم قجر در اوج وقاحت این قاضی را شهید!! نامگذاری می کند البته این موضعگیری باعث تعجب کسی نیست و مسخره تر اینکه او را شهید صلح و بشریت هم نامگذاری می کند!!
سئوال این است که چرا این خبرنگار برای حفظ جانش به اسرائیل رفته است؟
آیا این خبرنگار نمی تواند در همکاری با سازمانهای اطلاعاتی صهیونیست ها این اقدام را کرده باشد
مرگ این قاضی چه ربطی به شما جانیان دارد که اینگونه سعی دارید از وی قدیسی ساخته تا بتوانید نزدیکی خود را به صهیونیست ها نشان دهید؟
از کی تا حالا یک فرد وقتی دست به خودکشی می زند نام شهید!! بر او نهاده می شود؟
وقتی مریم این گونه در مورد فردی که دست به خودکشی زده و نام شهید بر او می نهد نشان از اوج حضیض و درماندگی فرقه می باشد که مجبورند برای اتهام زنی به حکومت ایران به هر دستاویزی چنگ بزنند.
وقتی تروریست ها نام کشته های خود را شهید عنوان می کنند از سران فرقه هم جز این انتظاری نیست قاضی که دست به خودکشی زده را شهید بنامد تا بتوان از وی برای مطامع کثیف خود سوء استفاده کند.
مریم قجر باید مطمئن باشد که صهیونیست ها بعد از اینکه زمان مصرف شان به پایان برسد آنان را به گوشه ای پرت خواهند کرد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا