اعضاء مجاهدین خلق

شاکیان خصوصی مهدی ابریشم چی

قوه قضائیه محترم فرانسه (قاضی پرونده مهدی ابریشم چی)
اکنون مهدی ابریشم چی نفر دوم فرقه ترور و وحشت مجاهدین بانام جعلی بهمن تهرانی توسط دستگاه قضایی کشور فرانسه به جرم کنترل ترور و کشتار در داخل ایران وجریان پول شویی تحت پیگرد وبازجویی است.
ما جمعی از خانواده ها وجدا شدگان از مجاهدین این فرقه مخوف بر خود دیدیم تا حقیقتی رابه پرونده این جانی اضافه کنیم  وآن هم در مورد سرقت اسرای رنج کشیده ایرانی در دست صدام ومعامله روی آنها و مخفی نمودنشان از دید صلیب سرخ جهانی و نقض فاحش حقوق آنهاست.
مهدی ابریشم چی جنایتکار ومامور ویژه رجوی از ابتدای ورود به عراق در سال 1365 فلفور با استخبارات صدام دیکتاتور وقت عراق چفت شد او وارد معامله و سرمایه گذاری روی یک نیروی تحت فشار به عنوان اسیر در چنگ صدام شد.
ابریشم چی  با ارسال نشریات وسایر جراید فرقه اش به داخل کمپ اسرا  شروع به تبلیغات دروغین مبنی بر اینکه او قصد دارد آنها (اسرا)را آزاد کند کرد واز این طریق با فشار ماموران عراقی  عده ای از اسرا را مجاب و مجبور به مطا لعه اجباری نمود همین  سناریو موجب شد  صدام را متقاعد سازد که آنها سمپات او هستند و آمار قابل توجهی را به سرقت برد. البته این فروش اسیر از جانب صدام در قبال اطلاعات دهی وجاسوسی رجوی برای صدام محقق شد.
قابل توجه قاضی محترم این است که اکنون مدت 30 سال است  رجوی رهبر فرقه مخوف مجاهدین این اسرا را که نزد صلیب سرخ ثبت شده هم هستند اسیر خود کرده تعدادی را کشته ویا سر به نیست نموده ومابقی را هم از مینیمم آزادی محروم کرده بطوریکه  خانواده آنها این همه مدت از زنده بودن فرزندان خود بی اطلاع بوده اند.
ما خانواده این قربانیان وعده ای از رها یافتگان از چنگ ابریشم چی به عنوان شاکیان خصوصی این فرد و رئیس او یعنی مریم رجوی که در کشور شماست  شکایت داریم واز شما تقاضای رسیدگی بر اساس قانون کشور خودتان را  خواستاریم. شما قاضی محترم برای اشراف به انبوهی اطلاعات در این راستا لطف کنید به سایت و وبلاگ های این طیف که ان جی او ها  با آدرس انجمن های نجات فعال هستیم  نگاهی کنید  ما برای ارایه هر گونه جزئیاتی حاضریم.
با تشکر خانواده قربانیان                    
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا