اعضاء جداشده از فرقه رجوی

شکایت علیه سازمان مجاهدین نزد ارگانهای امنیتی و قضائی ضد تروریست فرانسه

اخیرا فرقۀ جنایتکار رجوی با جعل اخبار و پرونده سازی در شبکه تلویزیونی خود به نام سیمای مقاومت و هم چنین با پخش تراکت همراه با عکس اینجانب و شماری از جداشدگان از این فرقه تروریستی اقدام به دروغ پراکنی و اتهام زنی و توهین علیه اینجانب نموده است که عکس ها و ویدئوی آن ضمیمه می باشد.
اینجانب از ارگانهای قضایی دولت فرانسه می خواهم که در اسرع وقت به این شکایت رسیدگی کنند زیرا اینجانب از طرف اداره مهاجرت فرانسه به عنوان یک پناهندۀ سیاسی پذیرفته شده ام و طبق قوانین کشور فرانسه همانند یک شهروند فرانسوی می باشم که دولت فرانسه موظف می باشد که از من و دیگر جدا شدگان که مورد تهدید قرار گرفته اند حفاظت کند.
این اقدامات ترور شخصیتی که توسط افراد سازمان مجاهدین و با امضای مستعار انجمن هایی موهوم چاپ شده به دستور مستقیم مریم رجوی (با نام واقعی مریم قجر عضدانلو) و با هدایت و فرماندهی همسر سابقش مهدی ابریشمچی (که با نام جعلی بهمن تهرانی در فرانسه اقامت دارد) در محل اقامت آنها در شهر اورسوراواز در استان والدواز طراحی و توسط افراد آندو اجرا می شود.
مریم رجوی وهمسر سابقش فرانسه و اروپا را با عراق و ارباب سابقشان صدام حسین اشتباه گرفته اند و فکر می کنند اینجا هم می توانند هرغلطی خواستند بکنند ولی این بار با پخش پولهای حاصل از سرمایه گذاریهای پولهای نفتی صدام حسین غافل از اینکه گره کور این فرقۀ تروریستی با این خاصه خرجیها باز نمی شود که اگر باز می شد درزمان همان اربابشان صدام حسین باز شده بود.
توطئۀ دیگر این فرقه ضد انسانی چاپ مجدد عکسهای تمام جدا شدگان از این فرقه می باشد که می خواهند آن را به صورت یک بنر در شوی مریم قجر در سالن ویلپنت واقع در حومۀ پاریس روز ۲۳ ژوئن نصب کنند که هدفی جز ترور شخصیت ما جدا شدگان از این سازمان فرقه ای و تروریستی ندارد و ما پیشاپیش قاضی ضد تروریست و مقامات امنیتی فرانسه را در جریان امر قرار داده ایم.
ولی ما باز هم به این وطن فروشان بی وطن بخصوص مریم قجر هشدار می دهیم که هنگام محاکمۀ همسر سابقش مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی پاریس همۀ این اقدامات ننگین شما روی میز خواهد بود و پروندۀ تروریستی ابریشمچی را بسا سنگین تر خواهد کرد.
غفور فتاحیان

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا