ظفرنامه یا رنجنامه؟

آقای میثم ناهید، چهره ی دیگری است از زرادخانه ی جنجال آفرین ودروغپرداز باند رجوی، که هر ازگاهی قلم بدست اش میدهند تا اراجیف هزاران بار تکرار شده ی شخص مسعود رجوی را برصفحه ی کاغذ آورد که این بار نیز چنین شده است.
درایام  پیش وپسا مذاکرات اتمی، این گروه دغلکار دهها مقاله و تفسیر منتشر کرد و خواننده نفهمید که بالاخره رژیم یا فرقه ی رجوی، کدام پیروز و مغلوب این میدان نبرد هستند!
چرا که نوشته ها آنقدر ضدو نقیض است که هرنتیجه ای راازآنها میتوان استخراج کرد:
–  ایران جام زهر نوشیده وشکست خورده است
– ایران سرغرب کلاه گذاشته.
– ایران خواهد توانست بمب اتمی بسازد!
– اوباما ودیگر سران 5قدرت بزرگ مماشات کرده و زمینه های اتمی شدن ایران را به بهترین وجه ممکن فراهم کرده اند!
– آمریکا سیاست استراتژیکی اش درمورد ایران لنگ است!
– مجاهدین سبب شکست ایران شده اند!
– حرف منطقی مجاهدین خریدار نداشته ودنیا هزینه ی این حرف نشنوی!! از مجاهدین را خواهد پرداخت!
و…
درنوشته ی منسوب به آقای میثم ناهید که " شما خیلی زیرک هستید؛ اما تا پایین…" تیتر زده شده، گوشه ای ازاین تناقضات تحلیلی باند رجوی و هذیان گویی های آن آورده شده است:
 "…  خلیفة ارتجاع مدعی است: «… بر خلاف ادعای دروغین (مجاهدین)، نظام ایران هر چه جلوتر آمده منسجمتر و قویتر شده… اما آلترناتیو مدعی رجوی… در خط و استراتژی شکست خورده…». حتما خواهید گفت، چرا میگویی خبر شگفت؟ عوامل رژیم، هر روز از این حرفها میزنند! پس موضوع چیست "؟
 بنا بدلایل زیادی که وجود دارد، هرکس باهرادعایی که مضمون شکست مجاهدین رجوی ازاین تلاش های مذبوحانه را بکند، حق با اوست وچرا؟
ایران موفق شده که ضمن رماندن جنگ هولناکی که خود ومنطقه را به ورطه ی سقوط میکشاند، بعنوان کشوری که میتواند درچهار چوب مقررات آژانس بین المللی تحقیقات اتمی داشته باشد، برسمیت شناخته شده و بر آن قسمت قطعنامه که مقرر میکرد که حق هیچگونه فعالیت هسته ای ندارد، غلبه کرده است!
بازهم این ایران بوده که مستظهر به حمایت وخواست مردم، موفق شد که شکافی عمیق در بین قدرت های شورای امنیت سازمان ملل متحد بیاندازد، بطوری که هرگز نتواند اجماع گذشته برعلیه ایران را مجددا بدست آورد!
آری! این نمایندگان آن 6 قدرت بزرگ هستند که مدام به ایران سفر میکنند تا درامر تجارت وسرمایه گذاری ایران نقشی داشته باشند واین مسافرت ها بخوبی نمایانگر آنست که وضع ابدا مانند گذشته نخواهد بود وکشورهای منهای آمریکا وحتی بعضی از شرکت های آمریکایی قبول کرده اند که ایران مانند سال های گذشته مورد تحریم وسیع قرار نخواهد گرفت!
با این حساب ساده، چه " زیرکی است " که باند رجوی نشان داده ومسئولین کشور را دچار نگرانی نموده اند؟!
درادامه ی نوشته ی میثم ناهید آمده است:
" اما پرسش اصلی اینجاست که چه کسی فتیلة به آتش کشیده شدن ضامن بقای استراتژیک نظام ولایت، در زمینة اتمی را روشن کرد؟ کسی جز مجاهدین که از 24 سال پیش دربارة پروژة بمب اتم نظام، نخستین افشاگریها را انجام داد؟ چه کسی بود که نطنز، اراک، فردو و دهها مرکز و پروژة دیگر اتمی نظام ولایت را افشا کرد؟
آمریکا واسرائیل بودند که برای به تسلیم کشاندن کامل ایران این اسناد راست ودروغ راارائه دادند واین باند مستاصل رجوی بود که بعنوان " سخن چین بدبخت وهیزم کش"، آنها را باز انتشار داد وثابت نمود که چه جریان ضد میهنی ای است ودربرابر آن، صحت ادعاهای آمریکا  و… را زیر سئوال قرار داد!
با وجود تکنولوژی پیشرفته که حتی قادر است یک انسان درحال گردش ویا استراحت در خانه را، با هواپیماهای بدون سرنشین ترور کند، احتیاجی به افشاگری مجاهدک ها نبود واینها  تنها نقش محلل را دراین جنگ رسانه ای- اطلاعاتی برای زورگویان بازی کردند.
زمانی بعنوان یک دستمال یکبار مصرف بکار کرفته شده وسپس به کناری انداخته شدند!
آقا میثم درادامه ی نوشته ی مشعشع اش آورده است:
" اما پای دیگر نظام، یعنی دخالت در منطقه و حفظ «عمق استراتژیکش» هم، که خود داستان‌ها دارد. شکست‌های پیاپی نیروهای رژیم در سوریه و یمن و عقب نشینی های جدی آن‌ها، همچنین به گِل نشستن ماشین نظام در عراق و کشته شدن پیاپی سرکردگان سپاه، جای شکی برای کسی باقی نگذاشته که این «عمق استراتژیک» نیز، در حال فروپاشیست. به ویژه که اکنون، کشورهای منطقه به رهبری عربستان، دریافتند که به جای چشمِ امید واهی بستن به ابرقدرت بی خاصیت، خودشان باید دست بکار شوند و شدند ".
وضع نظامی سوریه تا جدی تر نشدن روسیه و ایران، بدتر ازحالت فعلی بود و تسلط رژیم بشار اسد که اقلا میخواهد تمامیت ارضی کشور خودرا حفظ کند ونگذارد که سوریه جولانگاه تروریست ها ومرکز صدور افراط گرایی به منطقه باشد، بهتر ازگذشته است ودرمقایسه با گذشته وروزهای اول تجاوز غرب توسط تکفیری ها باین کشور، مسلط تراست وابدا شکستی برای ایران درسوریه متصور نیست!
درمورد عراق صحبت ازبه گل نشستن کدام ماشین جنگی ودربرابر چه نیرویی است؟!
آیا منظورتان عقب نشینی ارتش 25میلیارد دلاری آمریکا دربرابر داعش است؟؟
این امر چه ارتباطی با شکست ایران دارد؟
به یمن هم که توجه میکنیم، نقش جمهوری اسلامی درآنجا را درجه چندم ودرحد اقداماتی چند درحد یک قدرت منطقه ای بوده که ازنظر عرف دیپلماتیک، ایرادی نداشته است!
هموطنم ناهید!
درمواردی که شما برشمردید، مذاکرات جدی ومهمی برای صلح وآرامش وجود دارد که ممکن است به نتایجی غیر از آرزوهای شما برسد.
بنابراین تا پایان کار ومعلوم شدن نتیجه ی مذاکراتی که اتفاقا با عربستان هم درجریان است، صحبتی ازشکست وپیروزی این و آن نکنید وشمارش جوجه ها را به وقت خود- پاییز- موکول نمایید!!
ونهایت اینکه:
" خب حالا پرسش این است: اگر از هر طرف، این مجاهدین هستند که یکی یکی پایه های استراتژیک نظام ولایت را هدف قرارداده اند و تا نیست و نابودش هم نکنند، دست بردار نیستند؛ اگر این مجاهدین هستند که هر روز بر طبل قیام و گسستن بند از بند این رژیم میکوبند، پس چطور «… در خط و استراتژی شکست خورده اند…»؟!
شما با نوشتن مطالب متضاد وابراز گیجی ودرماندگی،  بدست خود این مستندات را بدست هرکسی میدهید که موقعیتی برای شما قایل نشوند که ادعا کرده اید و  بنابراین بهتر است خودتان را بیخود وارد بازی ای نکنید که به بازی گرفته نمیشوید!
کسی با شما دراین موارد کاری ندارد واگر حرفی گفته شده، برای بازی کردن با شما بوده وجزو عرف های دیپلماتیک میباشد!
خود را فقط درقد وقواره ای ببینید که هستید وبا حرف این وآن نرقصید!
وحید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا