ساکنان جهنم ساخته دست رجوی ها

می گویند ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند.چه تلخ است قصه ی عادت.

ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟ مجاهدین تحت هژمونی رجوی ها مصداق واقعی ساکنان جهنم هستند. جهنم سیار و متحرک تشکیلات مجاهدین از تهران شروع و تا اروپا و کردستان ایران و عراق وتا اسارتگاه اشرف و اکنون لیبرتی است. شیطانی که این قبیله را از راه راست و صراط مستقیم منحرف کرد و فریب داد و با نیرنگ و ترفند به وادی جهنم سوق داد، رجوی رهبری خیانت پیشه ی این فرقه بود.

ساکنان جهنم رجوی ساخته به صدای خشن ظلم –نقض حقوق –خیانت و جنایت و آدم کشی و تروریزم آداپته شده و سنخیت پیدا نموده و به آن عادت کرده اند. واقعأ چه تلخ است قصه ی عادت در جهنم رجوی. چه سخت و تلخ است عادت به خفت و خواری و چه تلخ است عادت به ظلم پذیری و ساختن قل و زنجیربرای خود. چه سخت است پذیرش بردگی و حقارت در زیر هژمونی دیکتاتوری که در نقش شیطان جهنم سازی کرده باشد.

یک فرد انقلابی و تشکیلاتی که روزی داعیه پیشتازی داشته و با استراتژی ذهنی روشنفکری برای احقاق یک جامعه عاری از ظلم و ستم به پا خواسته باشد چگونه باید به جایی برسد که خود مجری ظلم و ستم و خود عاملی مستقیم در تروریزم و هم وطن کشی شود؟ این محصول و راندمان جهنم ساخته و پرداخته رجوی است افراد در آن مردگان متحرک شده اند و در دوران برزخ به سرمی برند.

راستی چرا؟

آداپتگی و عادت با شرایط و جو حاکم در زیر هژمونی طلبی رجوی ویروسی عام و اپیدمی دائمی است که گریبانگیر مریدان رجوی و ساکنان جهنم فرقه ای را گرفته است.

خطاب به ساکنان جهنم رجوی ساخته: داروی درد شما حضور خانواده و صدای خانواده است. ندای مادرانی است که می خواهند شما را از اعماق جهنم بیرون کشیده و به دنیای عادی برگردانند. می خواهند از فرصتی که پیش آمده شمایان را از جرگه ساکنان جهنم رجوی خارج کنند.

ساکنان جهنم به طور کاذب تسلیم شده و فکر می کنند دست هایشان را برای ابدالدهردر مقابل شیطان مجسم رجوی بالا برده و دیگر هیچ روزنه و امیدی در کار نیست. اما راه بازگشت به دست مادران محقق شده و خداوند این فرصت را داده که شما حرکتی کنید و به سکونت ناخواسته و اجباری در جهنم رجوی پایان داده و خارج شوید.

اگر فقط یک نگاه چند دقیقه ای یا ثانیه ای به گذشته و پشت سر بیاندازید خواهید دید که چه سقوطی از مرزهای انسانیت به جهالت و پذیرش کورکورانه بدنبال امیال شیطانی یک فرد شهوت ران داشته اید و این را خود بهتر از هر کسی با اعماق درونتان لمس کرده اید.

پس بدانید مادرانی که بنیان آخرین دژ دیکتاتور را از اشرف کندند، می توانند شما را هم از لیست ساکنان جهنم در آورند. پس یک قدم بردارید و بقیه اش را بسپارید به مادران پیرتان.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.