وارونه نمایی

توضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

آقای قربانعلی حسین نژاد (غلام روابط) از مسئولین سابق فرقه رجوی، که از یاران بنیاد خانواده سحر در بغداد بوده و سپس به پاریس عزیمت نمودند، نامه زیر را در افشای جعل بیانیه و تشکل سازی های فرقه رجوی نوشته اند که عینا جهت اطلاع و آشنائی هم وطنان از ترفندهای فرقه ای مجاهدین خلق در زیر می آوریم:
اخیرا فرقۀ رجوی برای خنثی کردن موفقیت خانواده ها و تأثیرات اقدام پارلمان عراق که در سایت رسمی پارلمان عراق درج شد و در سوزش از آن شروع به صادر کردن بیانیه های جعلی به زبان عربی ترجمه شده از فارسی و کاملا با ادبیات و فرهنگ نوشته های خود فرقه نموده با امضای تشکلهایی موهوم که مطلقا وجود خارجی ندارند و فاقد هر گونه سایت و رسانۀ مستقل در اینترنت می باشند که از جملۀ آنها «مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر» و «سازمان عراقی صلح» و«تجمع وکلای آزادۀ عراق» و… را می توان نام برد که هرکس مراجعه ای به انترنت بکند می بیند این تشکلهای موهوم عراقی هرگز بیانیه ای در مورد مسائل عراق ندارند و تمام بیانیه هایشان در حمایت از فرقۀ رجوی است و فقط در سایتهای خود فرقه یا سایت عربی «أصوات حرة» که بوسیلۀ مزدور قدیمی و معروف عراقی فرقه یعنی صافی یاسری اداره می شود منتشر می گردند.
این تشکلی که به نام مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر بیانیه داده مطلقا وجود خارجی ندارد. تشکلی مشابه همین نام وجود دارد به نام «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» که تا یک سال قبل به اسم آن اطلاعیه می دادند و من آن موقع که اشرف بوىم یعنی تا سه سال پیش تمام این اسامی تشکلها و حتی آرمها و سربرگهایشان را ما خودمان در بخش روابط خارجی سازمان در اشرف درست می کردیم و متن تمام بیانیه ها به اسم این تشکلهای موهوم و به اسم مردم عراق (تحت عناوین جعلی و مسخرۀ ۵ میلیون عراقی و سه میلیون شیعه و…) در همان بخش روابط خارجی و عمدتا توسط عباس داوری نوشته می شد و من آنها را به عربی ترجمه می کردم و به اسم عراقیان و تشکلهای موهوم عراقی می زدیم که از جمله بیانیه های «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» بود که همان ترجمه های من یعنی بیانیه های تقلبی هنوز در سایتهای فرقه موجود است. در آن مرکز ایاد جمال الدین روحانی شیعۀ اپوزیسیون عراق هم هست و فیس بوک دارد ولی چون ایاد جمال الدین دیگر از آنها حمایت نمی کند اسمی مشابه اسم آن مرکز درست کرده و به جای «فی العراق» (در عراق) کلمۀ «الدولی» (بین المللی) را گذاشته اند که آنهم به غلط در آخر اسم این تشکل آورده اند در حالیکه طبق قواعد عربی باید به عنوان کلمۀ دوم قرار می گرفت (غلط: مرکز الدراسات القانونیة للتنمیة و حقوق الإنسان الدولی). معلوم نیست چگونه یک مرکز مطالعات عرب سواد ابتدائی عربی هم ندارد؟!!
ترجمه اکثر این بیانیه ها و بیانیه های قبلی به اسم آنها در موضوعات مربوط به لیبرتی و اشرف همه اش از فارسی به عربی ترجمه شده یعنی اصلا برخلاف ادعای امضایشان عربی نیست بلکه فارسی می باشد که ترجمه شده و کاملا مشخص است که فرهنگ زبان عربی نیست و مترجم اینها در لیبرتی ابراهیم دوست رزمگاه می باشد که شاگرد کلاسهای عربی من بود و من ترجمه اش را کاملا می شناسم چون همیشه اگر وقتی ترجمه می کرد من ترجمه اش را چک و تصحیح می کردم از اغلاط ترجمه ای واضحش و فرهنگ فارسی که دارد معلوم است که رحمان یعنی عباس داوری نوشته و او ترجمه کرده است به اسم فلان مرکز یا تجمع عراقی!!!.
در مورد مجلس یا شورای ملی عشایر عراق باید بگویم که مطلقا چنین شورایی وجود خارجی ندارد نه سایت دارد و نه فیس. ما خودمان در اشرف این اسم و آرم را درست کردیم. بیانیه های سالهای قبل به اسم همین مجلس ملی عشایر عراق را من خودم از فارسی ترجمه می کردم به عنوان بیانیه عشایر جا می زدیم حالا شاگرد من ابراهیم دوست رزمگاه ترجمه می کند که هر کس حتی آدم عرب کم سواد هم این را بخواند می فهمد عربی نیست فارسی است یعنی از فارسی با فرهنگ نگارشی فارسی ترجمه شده است. عشایر عراق فرهنگ خودشان را دارند و بیانیه هایشان پر از آیه قرآن و حدیث و تعبیرات خاص عربی عراقی و عشایری است شما این را به عراقیها نشان بدهید ببینید می خندند می پرسند این عشایر کجای تهران هستند؟ حتی به تیتر این بیانیه اگر نگاه کنید می بینید نوشته ۲۱۰۰ من الشیوخ (۲۱۰۰ شیخ) در حالیکه شیخ در عربی وقتی تنها بیاید بدون عشیره یا قبیله به معنی پیرمرد می باشد و مطلقا در معنی شیخ یا رئیس عشیره به تنهایی به کار نمی رود. اگر نویسنده واقعا عرب و عراقی بود می نوشت: ۲۱۰۰ من شیوخ العشائر.
علاوه بر آن مثل همۀ بیانیه های دیگر از اصل و کامل بیانیه با امضای افراد عشایر خبری نیست بلکه همیشه فقط بیانیۀ خبری و مطبوعاتی با امضای جعلی مثلا مجلس ملی عشایر منتشر می کنند که چنین بیانیه ای با این محتوا با امضای عشایر هست ولی از آن خبری نیست و هیچ جا منتشر نمی شود چون اساسا امضاهایی و چنان بیانیه ای وجود ندارد.
همۀ نامه ها و بیانیه های دیگر هم که در زیر لینکشان آمده از فارسی به عربی ترجمه شده اند و تمام اسمهای تشکلها موهوم و ساختگی اند و وجود خارجی ندارند مطلقا در اینترنت چنین سازمانها و انجمن هایی وجود ندارند. پخش کننده سایتهای فرقه هستند. به عراقیها بگوئید الان هر بقالیی سایت دارد اینها چه سازمانها یا مرکز مطالعاتی هستند که سایت ندارند؟
وقتی در اشرف بودم اسمها و بیانیه های انواع گروهها و شوراها و تجمعها و کانونهای سیاسی یا صنفی یا اجتماعی به اصطلاح شیوخ عشایر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و وکلا، دانشجویان و استادان، دارندگان شغلهای آزاد، ورزشکاران و شهروندان مختلف را به زبان فارسی می ساختند و می نوشتند و برای ترجمه به عربی به من می دادند و مواردی را هم که مترجمین پایینتر ترجمه می کردند و عربی آنها درست نبود می دادند من چک و تصحیح می کردم تا اسم و بیانیۀ عربی آنها درست باشد و اسم و بیانیۀ جعلی بعضیها را هم عجله می کردند و برای چک و تصحیح من که ضابطه کرده بودند نمی آوردند و به همان صورت غلط و مفتضح با تعبیرها و اصطلاحات فارسی و آنهم خاص فرقۀ رجوی منتشر می کردند به طوریکه می دیدی اسم فلان انجمن یا شورای عشایری عراقی در آرم ساختگی که بالای بیانیه می زدند با اسم امضای آن کاملا متفاوت است! و بعضی وقتها روی آرم بیانیه حتی پرچم ملغی شدۀ زمان صدام یعنی با سه ستاره را چاپ می کردند!! و حتی می دیدی مثلا اسم یک کانون استادان و دانشجویان و روشنفکران دیالی از لحاظ عربی کاملا غلط و خنده دار است!! عجب استادان دانشگاهی که حتی سواد ابتدایی عربی هم نداشتند!! که هر عراقی و عرب اسم این گروهها و انجمنهای ساختگی و بیانیه های آنها را می دید فورا می فهمید ساختگی است و جعل شده توسط مجاهدین خلق می باشد و از خودش می پرسید چرا این گروهها و انجمنهای عراقی فقط برای حمایت از اهداف مجاهدین خلق و ماندن در عراق بیانیه می دهند و اینهمه مسائل عراق را فراموش کرده اند؟ و نیز چرا حتی یکی از این انجمنها و گروهها و تشکلها روی انترنت سایت ندارند و حتی فاقد ایمیل برای تماس با آنها هستند!! زیرا تماما موهوم و ساختگی بودند و وجود خارجی نداشتند.
برخی تشکلهای موهوم عربی و عراقی که هر یک را فرقه بوسیلۀ یک مزدور و لابی خودش در عراق و مصر و اردن و اروپا درست کرده که یک نفر بیشتر نیستند وبیشتر آنها هم موهوم هستند و حتی یک عرب و عراقی هم ندارند و فرقه این اسمها را خودش به عربی درست کرده و واقعیت خارجی ندارند و برای همین اصلا هیچوقت با اسم فرد مشخصی نمی نویسند. در کل هیچیک از این تشکلهای زیر واقعی نیستند:
۱٫ تجمع الحقوقیین المستقلین للدفاع عن حقوق الانسان فی العراق /د.محمد الکرخی (عراقی در اردن)
aijiraq2014@gmail.com ایمیل
۰۰۹۶۲۷۸۸۸۴۷۶۱۲ تلفن
۲٫ الهیئة العربیة للدفاع عن اشرف (المحامی مهدی العطیات) (اردن)
Arab.c.2009@gmail.com ایمیل
۰۰۹۶۲۷۷۲۰۳۴۷۹۸ تلفن
۳٫ جمعیة المحامین المصریین للدفاع عن سکان اشرف / د. ولید فرحات (قاهره)
waleedfarahat@ymail.com ایمیل
۰۰۲۰۱۲۲۱۶۱۹۳۶۸ تلفن
۴٫ المرکز الوطنی للعدالة / د. محمد الشیخلی (لندن)
dralshekhili@btinternet.com ایمیل
۰۰۴۴۷۸۰۷۸۶۷۳۷۹ تلفن
۵٫ هیئة المحامین العرب للدفاع عن سکان لیبرتی / المحامی سفیان فوزی الخصاونة (اردن)
sufianf1972@yahoo.com ایمیل
۰۰۹۶۲۷۹۹۹۹۷۷۶۵ تلفن
۶٫ هیئة الدفاع عن حقوق الانسان فی العراق/ الاستاذعلی الکلیدار (مصر)
ali_kelidar@yahoo.com ایمیل
۰۰۲۰۱۰۰۹۲۸۲۶۹۴ تلفن
۷٫ لجنة المحامیات العربیة للدفاع عن ألف أمرأة فی أشرف (مصر) که قراردادش با یک زن وکیل مصری که مطلقا سازمان مجاهدین را نمی شناخت من خودم ترجمه کردم و گفتند ما فقط اسم تو را زیر بیانیه هایی که خودمان می دهیم می نویسیم و بابت آن ماهانه هفتصد دلار در قرارداد نوشتند و برایش می فرستادند.
۸٫ لجنة القضاة العرب للدفاع عن حقوق الإنسان
۹٫ تجمع المحامین العراقیین الاحرار
۱۰٫ منظمة(حقوقیون) العراقیة
۱۱٫ مرکز الحریة للدراسات القانونیة
۱۲٫ لجنة المحامین والحقوقیین العراقیة للدفاع عن سکان اشرف
۱۳٫ المعهد العربی للبحوث والدراسات
۱۴٫ رابطة المحامین و الحقوقیین التقدمیین
۱۵٫ مرکز الدراسات القانونیة للتنمیة وحقوق الأنسان فی العراق
۱۶٫ مرکز الدراسات القانونیة للتنمیة وحقوق الإنسان الدولی
۱۷٫ منظمة السلام العراقیة
۱۸٫ الشبکة الاقلیمیة للتنمیة الدیمقراطیة وحقوق الانسان
لینگ فیس بوک مرکز الدراسات القانونیة للتنمیة وحقوق الإنسان فی العراق (مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق)
لینک به صفحه فیسبوک
اطلاعیه های مرکز مذکور در حمایت از اشرف چهار سال پیش که سایت شورای ملی مقاومت فرقه زده است و من آن موقع اشرف بودم همه شان راخودم از فارسی به عربی ترجمه کرده ام یعنی متنش را مسئولین روابط خارجی فرقه از جمله عباس داوری آن موقع نوشته اند و من عربی کرده ام یعنی کاملا جعلی هستند.
http://ncr-iran.org/ar/2011-04-01-13-55-17/iran-resisatnce/11797————sp-578652811.html
http://www.defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/1948-2011-07-03-15-52-30
http://defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/2092-2011-07-21-08-32-28
لینگ سخنرانی محمد الشیخلی مدیر مرکز عدالت در لندن در کنفرانس رجوی در رمضان امسال در پاریس
لینک در سایت مجاهدین خلق
لینگ یک حمایت از فرقه با امضای تجمع المحامین العراقیین الأحرار (تجمع وکلای آزاد عراق) که در سایت فرقه هست که من برایشان ترجمه کرده ام یعنی اصل آن فارسی است لذا جعلی است:
لینک در سایت مجاهدین خلق
حال امروز همان تجمع موهوم علیه اقدام پارلمان عراق در لینگ زیر بیانیه داده که جعلی است و از فارسی ترجمه شده و از اغلاطش مشخص است:
http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8544
در لینگ زیر ۷ حزب سیاسی و ۲۸ سازمان از سازمانهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در کشورهای عربی علیه اقدام پارلمان عراق بیانیه داده اند که مطلقا از خود این بیانیه و اسامی این احزاب و سازمانها خبری نیست و چیزی گفته نمی شود برای اینکه مطلقا ساختگی و دروغ است و موهوم می باشد. امضای این بیانیه «شبکۀ منطقه ای برای توسعۀ دموکراتیک و حقوق بشر» می باشد که نه سایت دارد و نه معلوم است که چرا متن اصلی بیانیه منتشر نشده است و به جای آن این بیانیۀ خبری منتشر شده است که می گوید چنین بیانیه ای وجود دارد!!!!.
نداء ۷ احزاب سیاسیة و۲۸ منظمة من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنی فی الدول العربیة
http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=7908
این هم لینگ و تیتر غلط یک تشکل موهوم دیگری به نام سازمان عراقی صلح در سایت صافی یاسری به نام اصوات حرة:
http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8548
أصوات حرة
دعوة للجنة حقوق الانسان فی البرلمان العراقیة لاعادة النظر بقضیة عوائل سکان لیبرتی
در تیتر فوق اولا به غلط نوشته البرلمان العراقیة در حالیکه البرلمان مذکر است و باید می نوشت: البرلمان العراقی. و ثانیا اصلا کل جمله را هر فرد عربی بخواند چیزی ازش نمی فهمد چون ترجمه اش این می شود: فراخوان کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق به تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی!!!!
کجا کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق چنین فراخوانی داده است؟ و تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی یعنی چه؟
فارسی آن حتما اینگونه بوده که به غلط ترجمه کرده اند:
فراخوان به کمیسیون حقوق بشر….
که باید در عربی می نوشتند: دعوة موجهة إلى لجنة حقوق الإنسان…
متن بیانیه هم کاملا با فرهنگ فارسی و پر از اغلاط عربی است و هر عرب حتی کم سواد هم می فهمد که از فارسی ترجمه شده است. حالا چه شده که این سازمان سیاسی عراقی این قدر کم سواد است؟!! معلوم نیست!!!!.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا