عمل و شهادت این سه دانشجو، برخلاف مسیر رجوی است!

بعد ازکودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 درایران و برکناری دولت قانونی ونسبتا دموکرات  مرحوم دکتر محمد مصدق، نیکسون که بعدها بعنوان رئیس جمهور راستگرای آمریکا برسر کار امد، بعنوان معاون  رئیس جمهور وقت آمریکا وارد تهران شد که باعقد قراردادهایی، پایه های حکومت لرزان ودیکتاتوری محمد رضا شاه را تقویت کرده وبهمراه  غارت منابع مردم ایران، ازاین حکومت فاقد پایگاه مردمی شاه، بعنوان ژاندارم جدید خود، درجنگ سرد وجهاد مقدسی؟! که برعلیه نهضت های رهائی بخش اعلام کرده بود، حمایت کند.
این واقعه در16آذر همان سال ودرست درزمانی که زندان های مخوف شاه مملو از وطن دوستان بود، روی داد ودانشجویان دانشگاه تهران درنبود احزاب وتشکل های قدرتمند وبعنوان روشنفکرترین قشر جامعه ی ایران دست به تحصن و تحرکات اعتراضی زده و نفرت خود ازاین کودتا وپیآمدهای ایران برباد ده آنرا بنمایش گذاشتند!
پیآمدی که مردم ایران، هنوز بعد ازگذشت 62 سال، ازعواقب وخیم اش بیرون نیآمده است
درکنار بگیر ببندها و مصدوم شدن تعدادی ازاین دانشجویان، سه نفر ازآنها بنام های شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا هدف گلوله قرار گرفته وبه شهادت رسیدند.
از آن زمان،  روز 16 آذر به روز دانشجو ملقب یافت  و همه ساله و به فراخور اوضاع،مراسم گرامی داشت خاطره ی این شهدا به شکلی ازاشکال برگزار میشود.
اما مسئله ی قابل توجه وحیرت آور- حیرتی که ازبیشرمی باند رجوی حاصل میشود- ورود هرساله وپیشاپیش این باند تبهکار به این مسئله است!
این ازعجایب روزگار است که درست درزمانی که رجوی و حامیانش برای بدست آوردن کوچکترین امتیاز وحتی دریافت یک تبسم ازطرف وارثان قسی القلب تر نیکسون ها، به وجد آمده ودست به چراغانی وبرگزاری جشن های پرهزینه میزنند، ازمردم میخواهند که روز دانشجو را که ماهیتا باید برعلیه سلطه طلبی اربابان آنها باشد، بشرط ایجاد آشوب وبلوای کور برگزار کنند ودراین راه نوشته های زیادی را دردنیای مجازی منتشر میکنند که یکی ازآنها " ترس از جوانان در آستانه ۱۶آذر " نام دارد!
وقاحت این گروه بند باز ازجمله ی زیر آنها روشن بوده ولازم به ایضاحات بیشتر نیست:
"…امروز ما پا در جنبشی می‌گذاریم که آن روز بنا گذارده شد و آن را بزرگ می‌داریم تا روزی که به مقصد نهایی‌اش آزادی برسد. برای خاطر تو… خود را به ”دار“ عشق می‌آویزم… آزادی “.
این چگونه بزرگداشتی است که شما رجوی ها همزمان  با پا دررکاب قاتلین گذاشتن  این عزیزان ازدست رفته، برگزار میکنید؟!
آیا ماهیت امپریالیزم عوض شده که ما اطلاع نداریم؟!
اگر آری، دلایل خود دراین باره را شرح داده و اینگونه از پرداختن به مسائل ریشه ای طفره نروید،! چرا که مدت هاست که ازدوران شعار دهی وعمل برخلاف آن شعار ها،  گذشته است!!
نوید
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن