وارونه نمایی

فرقه رجوی این بار میخواهد نان آنفولانزای خوکی را بخورد!

راستش را بخواهید، من موضوع را آنقدر مهم نمیدانستم که جوابی هم به سر و صداهای باند رجوی بدهم واعتقاد داشتم که بیماری آنفولانزا یک بیماری خیلی متداول فصل سرما است که  تلفات خیلی کمی را هم درمقایسه با سایر بیماری ها دارد.
اما وقتی به برنامه ی بی بی سی دراین مورد نگاه کرده وناظر شیطنت های مجری برنامه ازسویی و اظهار نظر کارشناس حاضر (یک پزشک ایرانی مقیم لندن) شدم، متوجه واقعیات بیشتری شدم که قبلا نمیدانستم.
این پزشک ایرانی گفت که انگلستان که جمعیتی درحد ایران دارد، چند سال پیش براثر سرما خوردگی غیر آنفولانزایی وعادی، 600نفر درفصل سرما تلفات داد واین تعداد در آمار پزشکی، رقم زیاد وترسناکی نیست وبه تبع آن، در ایران هم براثر آنفولانزا 50 نفر(ونه 600 نفر که درانگلستان فوت کرده بود)  درگذشته، نمیتوان گفت که حادثه ی بزرگی اتفاق افتاده واین مسئله کاملا قابل اغماض است.
ازنظر این پزشک ایرانی، راه های پیشگیری شیوع آن خیلی ساده ودرسطح مرتب شستن دست ها با صابون و… است و افراد حساس وزمینه دار، بهتر است که قبل از شروع فصل سرما، واکسن ضد آنفولانزا بزنند.
این پزشک ایرانی مقیم خارج گفت که موفقیت پزشکان داخل کشور در درمان این بیماری کاملا  چشمگیر است ومردم ایران بجای توجه به شایعات ترسناک، باید اقدامات فوق را انجام داده و به پزشکان ایرانی اعتماد کرده وهراسی ازآنفولانزا به خود راه ندهند!
با این توضیح مختصر ومفید، طفلک رجوی، بنظر میرسد سرمایه گذاری بیموردی رادرمورد تبلیغ آنفولانزا و بهره برداری تبلیغاتی ازاین ویروس، کرده است!
ظاهرا که مثل سایر موارد، نانی ازاین ویروس وبیماری مرسوم فصلی، درتنور رجوی گرم نخواهد شد!
سعید
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا