خانواده ها

به جانب لیبرتی؛ میعادگاه خانواده های عاشق

شماری ازخانواده های چشم انتظار گیلک روز سه شنبه بتاریخ 4 / اسفندماه / 1394  با شور وعشقی وصف ناپذیر با تقبل مشقات فراوان با شعار محوری " ملاقات با عزیزانمان دراسارتگاه لیبرتی حق مسلم ماست " بقول خودشان عازم میعادگاه عاشقان شدند.

پیشترازاین نیزبه دفعات خانواده های اعضای گرفتار در مافیای رجوی بمنظور دیدار و ملاقات ولو چند دقیقه ای با عزیزانشان با تقبل رنج سفر به عراق ناامن رفته بودند ولیکن سران ستیزه جوی بی رحم فرقه رجوی با نقابی برصورت آنچه که شایسته خود و رجوی خائن بود را نابخردانه نثار پدران و مادران و سایراعضای رنجدیده از ظلم و جور رجوی کردند ونتیجه اینکه ملاقات فی مابین خانواده و عضو اسیر که امری رایج و مندرج در منشور ملل متحد بوده ؛ متاسفانه میسر و محقق نشد و دیگر بار خانواده های دردمند و چشم انتظار با دستان خالی و قلبی شکسته عجالتا دورادور با عزیزانشان وداع کردند تا که بزودی زود دیگر بار با امیدی افزون تر از قبل به میعاد گاه عاشقان بازگردند و چنین هم شد.

حال این رجوی خائن و ضدخانواده است که چگونه میخواهد با پدیده خانواده به مثابه کانون شریف و دوست داشتنی و مهرومحبت برخورد نماید!!؟

متعاقبا کم وکیف فعالیتهای انساندوستانه و خیرخواهانه خانواده های مستقر در لیبرتی به اطلاع دوستداران انجمن نجات خاصه خانواده های دردمند و چشم انتظار اقصی نقاط ایران خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا