خانواده ها

آه و اشک خانواده دردمند مصطفی بهشتی دودمان رجویها را بر باد خواهد داد

کاروان بزرگ خانواده های دردمند و عاصی از فرقه تبهکار رجوی به جانب میعاد گاه عاشقان در لیبرتی در دور اخیر بسا پررنگ تر و شکافنده ترازقبل دریک کارزار انسانی و خیرخواهانه بدنبال ملاقات ودیداربا عزیزان دربندشان از تلالو ودرخشش ویژه ای برخوردار بود و در رسانه های بین المللی ازجمله درفضای مجازی انعکاس قابل توجهی به همراه داشت.
تمامی خانواده های رنجدیده ازظلم وجور رجوی یکدل ویکصدا آیینه تمام عیاراحقاق حقوق اولیه خود مبنی برملاقات ودرآغوش کشیدن اعضای فریبخورده خود دریک دستگاه ومافیای مخوف دوران حاضر در عصرارتباطات وتکنولوژی برترکه مناسبات فرقه ای و متحجر و عقب مانده رجوی که بویی ازآن نبرده است ؛ آنچنان درپس بسا ناملایمات ومصائب پنهان وناگفته درخشیدند که حقا تابحال اندک بیرونی وانعکاس داده شده است باشد روزی که با تسهیلات لازم بتوان زوایای پنهان وناگفته از رزم بی امان وعمق نگرانیها وآه واشک وجود نازنینشان را منتشرکرد وازسازمان های حقوق بشری خاصه وجدانهای بیداربشری دراین امرخاص استمداد طلبید.

مصطفی بهشتی معروف به میلاد ازجمله اسرایی است که درزندان لیبرتی به اسارت گرفته شده است وبطورمضاعف تحت شدیدترین کنترل سران تشکیلات رجوی قراردارد. مصطفی بواسطه حضور اجباری خود در زندان لیبرتی بسیار افسرده شده و ازناهنجاری روحی و روانی بشدت رنج میبرد و بارها درخواست خروج ازحوزه کنترل شده مناسبات رجوی را داده و چند بارهم درهنگام فرار دستگیر و تحت شدیدترین فشارها قرارگرفته است ومتاسفانه درآخرین برگ بازی با سرنوشت مصطفی را ناگزیربه یک مصاحبه اجباری کردند تا آنچه که برایش دیکته شده تکرارکند که جای من درلیبرتی خوش است وبجزمریم ومسعود خانواده ای ندارم!!؟؟
برادرش مرتضی به سبب افراط واصرار رجوی مبنی برحضور نامشروع درعراق بواسطه گروههای تندرو مخالف رجوی به قربانگاه فرستاده شده است که همسروفرزند 16 ساله اش ناباورانه به تراژدی جانسوز ازدست دادن مرتضی چشم به درب خانه دوخته اند شاید که روزی مرتضی برگردد ودرآغوشش بگیرند.
مادرکه سالمند وبیماراست ودربستربیماری با تصاویر و رویاهای خود با عزیزانش به سخت ترین وجه ممکن روزگارمیگذراند واما می ماند خواهرمیلاد اسیر ومرتضی قربانی شده  بنام نرگس بهشتی که خود به تنهایی دریک کارزار انسانی و رزم بی امان درجستجوی برادر نازنیش میلاد یک دهه است که با تمام توش وتوان ودارایی خود بسا رنج ومصیبت را برخود هموارکرده است.

blank

درآخرین تماس شان با من دردنیای مجازی خاصه تلگرام متعاقب بازگشت پیروزمندانه ازلیبرتی با آه واشک سوزان ولیکن امیدوار گفتند: ” رجوی خائن وبی رحم  با کشتن مرتضی ی نازنینم وبه اسارت کشاندن جگرگوشه ام  مصطفی بنیان خانواده ام را متلاشی کردند. مادرم را بیماروناتوان کردند. یگانه فرزند مرتضی آن پاره تنم را چشم انتظاروافسرده وهمسرشان را داغدار کردند. مادیگرچیزی برای ازدست دادن نداریم درعوض برای بدست آوردن چیزی می جنگیم وکوتاه بیا هم نیسیم وآن چیزی نیست الا اینکه عزیزمان مصطفی را میخواهیم. دلم برای مصطفی یک ذره شده است واگرمصطفی نزد مان برگردد شاید که زخمهایمان که مسببش رجوی سنگدل است اندک ترمیم گردد. دردوراخیرکه به اتفاق دیگربرادرم به لیبرتی رفتیم خواب وآرام نداشتیم. یکسره ولاینقطع مصطفی را فریاد کردیم. با خبرنگاران ورسانه های زیادی مصاحبه داشتیم واستمداد طلبیدیم. دریکی ازروزهای حضورمان درلیبرتی به چندقدمی اسرا رفتیم وآنان را قسم دادیم که پیام مان را به برادرنازنیم مصطفی برسانند. به آنان گفتم تو لجنزار لیبرتی چکارمیکنند ودرپی چی هستند!؟ تاکی اسارت وبندگی وخفت وخواری!؟ تاکی دوری ازخانه وکاشانه ومهرومحبت کانون گرم خانواده!؟ احساس کردم دوتاشان به خودشان آمدند وبا نگاههایشان با من همدردی میکنند. لحظات را شکارکردم روبه آنان گفتم ببین برادرمن. عزیزمن توهم خانواده داری.پدرومادرتان چشم انتظارتان هستند شاید هم الان توجمع ما باشند. رجوی توسوراخ موش قمپزدرمیکند وصحبت ازسرنگونی میکند!!. مرد میدان نیست ماهم درشمارخلق قهرمانی هستیم که رجوی سنگش را به سینه میزند. بیاید با ما طرف شود وحرفش را بزند وحرف ما راهم بشنود. رجوی باید پاسخگوی من وخانواده من وسایرخانواده های دردمند وچشم انتظار باشد که آنان را ازهم پاشیده است. برادرم مرتضی به قربانگاه رفته است ومیلاد من توهمین خراب شده است. مادرم وهمسروفرزند مرتضی الان مصیبت دیده هستند ودهها وصدها خانواده دیگروضعیت مشابه خانواده ما را دارند. مدیون من خواهید بود اگرپیامم را به مصطفی نرسایند. آرزومندم مصطفی ویکایک شما پیام زندگی ومهرومحبت خانواده تان را بگیرید وبا یک تصمیم قاطع وبا یک نه بزرگ به رجوی خود را به دنیای آزاد برسانید.”
بلاشک با اضمحلال نهایی رجویها  درچشم اندازی نه چندان دوراین خانواده های داغدیده وچشم انتظارهستند که پیروزند وبا درآغوش کشیدن عزیزانشان رجویها را رسوای عالم وآخرخواهند کرد وچه زیبا خواهد بود روزی که مصطفی نیزدرآغوش پرمهرومحبت خانواده محترم بهشتی جای بگیرد و درد وغم واندوه وهجران سالیان پایان پذیرد.
پوراحمد

استمداد ازمجامع حقوق بشری برای نجات جان مصطفی بهشتی

استمداد برای نجات جان برادرم مصطفی بهشتی

گفتگو با خانم بهشتی، فرقه رجوی با خانواده شما چه کرد؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا