خانواده ها

فعالیت چشمگیر حاج مرتضی پورحسن از فعالین انجمن نجات گیلان در لیبرتی

خانواده های اعزامی ازگیلان به لیبرتی درجلسه بسیارصمیمانه خود با انتخاب حاج مرتضی پورحسن ازاعضای فعال و اکتیو مرتبط با انجمن نجات گیلان بعنوان سرگروه خود درپیمودن راهی پرخطر به جانب میعاد گاه عاشقان دراسارتگاه لیبرتی را به مسول انجمن پیشنهاد کردند وجملگی با ترکیب پیشنهادی خود درطی اقامت 7 روزه خود درمیدان رزم وتلاش درخصوص دستیابی به ملاقات عزیزانشان بسیارخوش درخشیدند ودستاوردهای شیرین وپربرکتی را به همراه داشتند.
حاج مرتضی پورحسن دردیداربا مسول انجمن با خضوع وافتادگی تمام ابتدا به ساکن از زحمات تحسین برانگیزمادران وهمسران وخواهران اسرای نگون بخت کاروان 130 نفره میعادگاه عاشقان خاصه خواهران ایرانپور تقدیر و تشکر کردند و افزودند: " شورای کذایی رهبری متشکل اززنان نگون بخت درلجنزارلیبرتی درقبال انبان شوروشیدا یی و صدای رسا وروشنگری خواهران فهیم وآگاه وتحصیل کرده  خواهران ایران پورکم آوردند وبه سکوت قانع شدند."
حاج مرتضی پورحسن که خود برادرش اسماعیل را دراسارت رجوی دارد سابق براین به دفعات برای رهایی برادر نازنینش درمقابل اسارتگاه اشرف حضورفعال داشت وهر بار بی آنکه بتواند با عزیزش ملاقاتی داشته باشد امیدوارترازقبل همواره جلودار خانواده های گیلانی دررزم و پیکارشان علیه رجوی خائن می درخشید و کوتاه بیا نبود ونیست.
ایشان درگزارش اخیرحضورشان درلیبرتی به مسول انجمن خاطرنشان کردند: " مادامی که یکایک ما خانواده ها زنده ایم اجازه نخواهیم داد رجوی آب خوش ازگلویش پایین برود وبه قطع ویقین اسرایمان را ازدزد کلاش دوران آن رجوی وطن فروش بازپس خواهیم گرفت ومن شخصا تعهد دارم که برادرعزیزم را که برای وطن خود به خدمت سربازی رفته بود وبه اسارت رجوی درآمد را ازشر رجوی رهانیده وبه کانون گرم وپرمهرخانواده بازگردانم وبه این امرمصربوده وتابه  آخرایستاده ام."


 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا