عملکرد سازمان مجاهدین خلق

تکلیف بیانیه ای که در رسانه های رجوی منتشر شود، روشن است!

رجوی که بیانیه هایش درمورد روز زن کفاف نداد، رو به جعل عناوین آورده تا لااقل ازآنها بنفع مقاصد فریبنده وبغایت غیر انسانی خود سود ببرد!
ما بارها باین گروه دغلکار که دره ی عمیقی بین حرف وکردارشان وجود دارد، توصیه کرده ایم که با حمایت از موضوعی، نقض غرض نکرده وآن موضوع را ازاهمیت نیندازند!
باند رجوی بخاطر اعمال سیاهش- از برده کردن زنان ومردان تشکیلات بنفع شخص رجوی گرفته تا دربدر کردن فرزندان اعضایش و جاسوسی هایی که بنفع صدام  و… کرده وحالا برای اسرائیل و… میکند– ازهر فکر وایده ای که حمایت کند، این فکر وایده ومراسم را مورد شبهه قرار داده ومردم آگاه به عملکرد این فرقه ی منحوس، خواهند گفت که چه خبرشده که رجوی ازاین ایده – مثلا ضرورت برگزاری روز جهانی زن- حمایت میکند؟!
بدنبال صدور بیانیه های جعلی با امضای جمعی ازهوادران سازمان دراین یا آن نقطه ی تهران و…، اینک باند رجوی بیانیه ی مجعولی را با امضای " جمعی از مدرسین زبان انگلیسی تهران به‌مناسبت روز جهانی زن " منتشر کرده وطی آن به درشت نمایی مرسوم درفرقه ی رجوی پرداخته و مدعی نداشتن کوچکترین حقوق برای زنان ایران شده است!
کسی درایران ادعا ندارد که زنان ازحقوق کامل خود برخوردارند اما این را هم میداند که حقوق رعایت شده ی زنان درداخل کشور ابدا قابل مقایسه با بی حقوقی چند صد زنی نیست که مجبور شده بودند که باجدایی از شوهران  وفرزندان خود، به برده ی جنسی شخص رجوی تبدیل شوند!
درکنار این بردگی جنسی، بردگی جسمی هم بشکل اسفناکی برقرار بود و این زنان مفلوک ومظلوم، برای سرگرم شدن وخلاصی از تفکر و تصمیم گیری معقول وآزادانه، ساعت ها میباید  بدون دلیل علف میکندند و در زیر آفتاب سوزان عراق،عرق ریخته و جان میکندند!
خانمی که این مناسبات غیر انسانی را ترک کرده است، میگفت فرصت تفکر که هیچ، زمان را طوری برای ما تقسیم بندی کرده بودند که کم میآوردیم و نماز صبحگاهی خود را با سرعت تمام میخواندیم و این نوع نماز خواندن را " دیجیتالی " مینامیدیم!
این خانم اظهار میداشت که ازفرط خستگی، گاه یادش میرفت ویا انرژی آنرا نداشت که جوراب اش ویا یک لنگه ی آنرا درخواب شبانه ازپای درآورد!
بدین ترتیب، درکنار ایراد بزرگی که صدور یک بیانیه ازطرف جمعیت موهوم وجود دارد، عیب بزرگ کار اشک تمساحی است که رجوی برای زنانی که آن بلاها را برسر هم جنسهایش آورده، میریزد!
این ناقض اعظم حقوق زنان، نمیتواند ازحق آنها دفاع کند واگر بکند ازسر تزویر وریا بوده وسالوسانه  واحتمالا بضرر آنها!
رجوی دراین مورد خاص درخانه ی شیشه ای نشسته و درست نیست که به سوی دیگران سنگ پرتاب کند!
حمید
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا