مجاهدین و گروههای تروریستی

ازنظر رجوی، سالم المسلط عاشق القاعده، دموکرات است!

خبر زیر از رسانه های باند رجوی دریافت شده است:
" مصاحبه اختصاصی سخنگوی رسمی کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه با سیمای آزادی – سالم المسلط سخنگوی رسمی کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه در یک مصاحبه اختصاصی با سیمای آزادی دیکتاتوریهای حاکم بر ایران و سوریه را عامل گسترش تروریسم در منطقه دانست و بر لزوم تغییر رژیم اسد تأکید کرد ".
حالا خواننده ی محترم بداند که سالم المسلط  به همکاری اش با احرارالشام- بعنوان شاخه ای ازالقاعده- افتخار میکند و نتیجه بگیرد که سیمای ضد آزادی رجوی، چه کسانی را دربرنامه هایش حاضر کرده وبه تبلیغ آنها میپردازد وازاین نتیجه گیری، فهم جامعی از ماهیت این گروه دغلکار بدست آورد!
در معرفی عامل گسترش تروریزم و بانیان القاعده ها وداعش ها، این دوست رجوی دروغ گفته و حالا دیگر اکثر مردم منطقه میدانند که جریان ازچه قرار بود وهست!
قسمت دیگری از خبر:
" سالم المسلط در پاسخ به این سئوال که  وضعیت اپوزیسیون سوریه را در این مذاکرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به تشریح موقعیت اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو پرداخت و گفت:هیأت رژیم آمده است تا یک دیکتاتوری جنایتکار را که علیه مردم جنایت می‌کند نمایندگی کند، در حالی‌که ما به‌نمایندگی از مردم به این‌جا آمده‌ایم و آمده‌ایم تا به این درد و رنج‌ها پایان دهیم و تروریسم را به آزادی تغییر دهیم ".
این مردم سماوی وغیر زمینی چه کسانی باید باشند که سالم المسلط به نمایندگی آنها به پای میز مذاکره امده و چگونه میتوان قبول کرد که مدافع سرسخت گروه تروریستی  وخونریزی مانند احرارالشام میتواند ومیخواهد به درد ورنج مردم پایان داده وتروریزم را به آزادی تبدیل کند؟!
سالم المسلط میگوید:
" یعنی نظام تروریستی بایستی تغییر کند. این هدف ما برای آمدن به ژنو بود. دور اول مذاکرات تمام شد و ما منتظر شروع دور بعدی مذاکرات هستیم. موضوعات مهم زیادی وجود دارد، اما بحث تحول سیاسی بایستی از بحث در مورد هیأت انتقالی حاکمیت شروع شود که حقیقتاً طرف حکومتی آن‌را رد می‌کند. ما بایستی در راستای فعال‌کردن این پرونده کار کنیم. بایستی فشار بین‌المللی را در راستای تحقق موفقیت و یا پیشبرد این روند سیاسی ببینیم ".
من برای بررسی پرونده های تروریستی دولت قانونی سوریه و گروه های افراطی وتکفیری، خواننده ی این متن کوتاه و هواداران رجوی را به جای دوری حواله نمیدهم و معتقدم که یک مراجعه ی چند ساعته به همین سایت گوگل، واقعیات متفاوت تر از آنی را برملا خواهد کرد که این سوریایی حامی تروریسم و دوست باند رجوی ادعایش را دارند!
اینکه این دولت انتقالی باید وجود داشته باشد، چندان محل خدشه نیست وآنچه مورد توجه است، آنست که توازن وتناسب قوا این موضوع را حل خواهد کرد و خوشبختانه دولت قانونی سوریه، دست بازتری دراین مذاکرات دارد و خواست قلبی این غربزده ها وتکفیری ها، قادر به تغییر واقعیات نخواهد شد!
راست آنست که با پذیرفتن واقعیات، این نوع گروه ها باید طوری عمل کنند که قسمتی ازکارنامه ی ننگین خود که با کشاندن مبارزات مدنی گروهی ازمردم صلح طلب سوریه به مبارزات مسلحانه وکشاندن پای قدرت های خارجی وداعش به آنجا کاملا سیاه کرده بود، پاک کند واحتیاجی باینهمه دریوزگی درمقابل قدرت ها نداشته باشند!!
این اپوزیسیون سوری که خود تروریست یا حامی تروریزم است، دراصل قصد مبارزه با تروریزم را ندارد وبرعکس آنرا مانند مائده ی آسمانی دانسته وبه بهانه ی مبارزه؟؟!! میخواهد که کشور را تصرف کند وگرنه مبارزین تروریست قبل ازهرچیز باید به کمک قوای دولتی که صادقانه وفداکارانه مشغول رتق وفتق امورند، برمیخاست که درعوض اینگونه چرند میبافد:
" همه ما مبارزه با تروریسم را قبول داریم. اما مبارزه با تروریسم برای تحقق اولین هدف مطرح می‌شود که همانا تغییر سیاسی در سوریه است، تغییر نظامی که تروریسم را فعال کرد و آن‌را ساخت، با کمک رژیم ایران. یعنی در حقیقت این حکومتها چه نظام حاکم در سوریه و یا رژیمی که در ایران حاکمیت دارد، اینها بودند که تروریسم را پشتیبانی کردند، اینها بودند که از داعش حمایت کردند و از تمام عملیاتهای تروریستی حمایت کردند. البته منظور فقط در سوریه نیست، این موضوع از سوریه نیز تجاوز می‌کند و به کشورهای منطقه می‌رسد و الآن می‌بینیم مناطقی را که زیر ضرب تروریسم قرار دارند. حد و مرزی برای تروریسم وجود ندارد، هنگامی که الآن به اروپا و سایر کشورها نیز گسترش یافته است. ما تلاش می‌کنیم جلوی این جنایتها در حق مردم سوریه را بگیریم. تلاش می‌کنیم جلوی این تروریسم که در حقیقت امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند بگیریم ".
فعال کردن تروریزم، کار احرالشام ها وارتش آزادهای شما بودند. چه کسانی خود را در درون مردم معترض پنهان نموده وبسوی پلیس تیراندازی کرد تا ارتش ناچار به دخالت شود؟؟
ایران وسوریه هرگز ازداعش حمایت نکردند ونقشی در پرورش آن نداشتند و اتفاقا دراین مورد خاص شما باید به سراغ حامیان خود که همان ارتجاع منطقه و سلطه گران غرب است بروید وازآنها بخواهید که حمایت خود را از دوستان تروریست شما قطع کنند وآنگاه خواهید دید که تروریزمی درکار نخواهد بود!
 این موضوع را هم نیک بدانید که کار ارتش یک کشور وحامیان جهانی آن دردفاع از حق حاکمیت وتلاش برای برقراری امنیت، یک عمل تروریستی شمرده نمیشود و برعکس ازمشروعیت کافی برخوردار است!
شما خود را با دامنی پاک معرفی نکنید وبدانید که میدانیم که بارها با این تروریست ها جبهه ی متحد تشکیل داده و قسمت های مهمی ازاراضی سوریه را متحدا به اشغال خود درآوردید وزمانی که نوبت تقسیم غنایم شروع شد، تضادهایتان عمده شد و درگیری ها وجدائی های " درون ضد خلقی " تان بر رو آمد!
شما ها بارها بعنوان بازوی داعش عمل کرده اید وزمانی که زورتان بدان نرسید، ازانحصار طلبی وزیاده خواهی اش رنجیده وفی الفور خود را میانه رو نامیدید که شکست ارتجاع منطقه و استیلاگران غرب را سرو وروئی بهتر بدهید ودولت سوریه ومتحدانش با وجود آگاهی ازاین امر، با نیت اینکه کشتار سوریه را قطع کنند، ازاین دو دوزه بازی های شما صرفنظر کرده و قبول حضور درمذاکره نمودند که این بمعنی آن نیست که با پر روئی زیاد، به زیاده خواهی روی آورید!
صابر  
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا